Xe tải Hino

mỗi trang
Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4 Call

Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4

Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng đầu chở máy hino 3 chân fl, thùng dài 8,2 mét, tải 13,6 tấn euro 4 Call

xe nâng đầu chở máy hino 3 chân fl, thùng dài 8,2 mét, tải 13,6 tấn euro 4

xe nâng đầu chở máy hino 3 chân fl, thùng dài 8,2 mét, tải 13,6 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô chở mô tô, xe máy, hino fg chở xe máy thùng dài 9,94 mét, thùng cao 4 mét euro 4 Call

xe ô tô chở mô tô, xe máy, hino fg chở xe máy thùng dài 9,94 mét, thùng cao 4 mét euro 4

xe ô tô chở mô tô, xe máy, hino fg chở xe máy thùng dài 9,94 mét, thùng cao 4 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe chở rác, xe cuốn ép rác hino fg 8 tấn euro 4 Call

xe chở rác, xe cuốn ép rác hino fg 8 tấn euro 4

xe chở rác, xe cuốn ép rác hino fg 8 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe quét hút đường hino fm 3 chân cầu thật euro 4 Call

xe quét hút đường hino fm 3 chân cầu thật euro 4

xe quét hút đường hino fm 3 chân cầu thật euro 4

Vui lòng gọi
xe quét hút đường hino wu342l euro 4 Call

xe quét hút đường hino wu342l euro 4

xe quét hút đường hino wu342l euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc, xe bồn hino fc 5 m3, có cơ cấu phun nước áp lực cao euro 4 Call

xe xi téc, xe bồn hino fc 5 m3, có cơ cấu phun nước áp lực cao euro 4

xe xi téc, xe bồn hino fc 5 m3, có cơ cấu phun nước áp lực cao euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc, xe bồn hino wu342l 3,5 m3 có cơ cấu phun nước áp lực cao euro 4 Call

xe xi téc, xe bồn hino wu342l 3,5 m3 có cơ cấu phun nước áp lực cao euro 4

xe xi téc, xe bồn hino wu342l 3,5 m3 có cơ cấu phun nước áp lực cao euro 4

Vui lòng gọi
xe cẩu kéo xe Hino FC euro 4 Call

xe cẩu kéo xe Hino FC euro 4

xe cẩu kéo xe Hino FC euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino 3 chân fl gắn cẩu tadano 8 tấn 5 đốt, thùng dài 8.5 mét, tải 12 tấn euro 4 Call

xe tải hino 3 chân fl gắn cẩu tadano 8 tấn 5 đốt, thùng dài 8.5 mét, tải 12 tấn euro 4

xe tải hino 3 chân fl gắn cẩu tadano 8 tấn 5 đốt, thùng dài 8.5 mét, tải 12 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino 6 tấn fc gắn cẩu tadano 5 tấn 5 đốt euro 4 Call

xe tải hino 6 tấn fc gắn cẩu tadano 5 tấn 5 đốt euro 4

xe tải hino 6 tấn fc gắn cẩu tadano 5 tấn 5 đốt euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino fc gắn cẩu tadano 5 tấn 4 đốt và rổ nâng người làm việc trên cao euro 4 Call

xe tải hino fc gắn cẩu tadano 5 tấn 4 đốt và rổ nâng người làm việc trên cao euro 4

xe tải hino fc gắn cẩu tadano 5 tấn 4 đốt và rổ nâng người làm việc trên cao euro 4

Vui lòng gọi
xe hino 6 tấn fc chở bùn euro 4 Call

xe hino 6 tấn fc chở bùn euro 4

xe hino 6 tấn fc chở bùn euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc phun nước hino wu342l, 4.5 m3 euro 4 Call

xe xi téc phun nước hino wu342l, 4.5 m3 euro 4

xe xi téc phun nước hino wu342l, 4.5 m3 euro 4

Vui lòng gọi
xe hino xzu720l gắn cần cẩu 3 tấn 4 đốt và rổ nâng người làm việc trên cao euro 4 Call

xe hino xzu720l gắn cần cẩu 3 tấn 4 đốt và rổ nâng người làm việc trên cao euro 4

xe hino xzu720l gắn cần cẩu 3 tấn 4 đốt và rổ nâng người làm việc trên cao euro 4

Vui lòng gọi
xe đông lạnh hino fc tải 5.3 tấn, thùng dài 6.5 mét euro 4 Call

xe đông lạnh hino fc tải 5.3 tấn, thùng dài 6.5 mét euro 4

xe đông lạnh hino fc tải 5.3 tấn, thùng dài 6.5 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc chở xăng dầu hino 3 chân fl, 19.3 m3 euro 4 Call

xe xi téc chở xăng dầu hino 3 chân fl, 19.3 m3 euro 4

xe xi téc chở xăng dầu hino 3 chân fl, 19.3 m3 euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino 3 chân fm 2 cầu thật chở cám, chở thức ăn gia súc euro 4 Call

xe tải hino 3 chân fm 2 cầu thật chở cám, chở thức ăn gia súc euro 4

xe tải hino 3 chân fm 2 cầu thật chở cám, chở thức ăn gia súc euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc chở xăng dầu hino 3 chân fm, 2 cầu thật euro 4 Call

xe xi téc chở xăng dầu hino 3 chân fm, 2 cầu thật euro 4

xe xi téc chở xăng dầu hino 3 chân fm, 2 cầu thật euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc chở xăng dầu hino fg, 11 m3 euro 4 Call

xe xi téc chở xăng dầu hino fg, 11 m3 euro 4

xe xi téc chở xăng dầu hino fg, 11 m3 euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino fg gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 8.2 tấn, thùng dài 7 mét euro 4 Call

xe tải hino fg gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 8.2 tấn, thùng dài 7 mét euro 4

xe tải hino fg gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 8.2 tấn, thùng dài 7 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe cứu hỏa, xe chữa cháy hino fc 6 tấn euro 4 Call

xe cứu hỏa, xe chữa cháy hino fc 6 tấn euro 4

xe cứu hỏa, xe chữa cháy hino fc 6 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô chở xe hino xzu650l, thùng dài 4.4 mét euro 4 Call

xe ô tô chở xe hino xzu650l, thùng dài 4.4 mét euro 4

xe ô tô chở xe hino xzu650l, thùng dài 4.4 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe cuốn ép rác hino wu342l, tải 2.5 tấn euro 4 Call

xe cuốn ép rác hino wu342l, tải 2.5 tấn euro 4

xe cuốn ép rác hino wu342l, tải 2.5 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino 6 tấn fc gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 3.5 tấn, thùng dài 5.8 mét euro 4 Call

xe tải hino 6 tấn fc gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 3.5 tấn, thùng dài 5.8 mét euro 4

xe tải hino 6 tấn fc gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 3.5 tấn, thùng dài 5.8 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino xzu720l gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 2.9 tấn thùng dài 4.4 mét euro 4 Call

xe tải hino xzu720l gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 2.9 tấn thùng dài 4.4 mét euro 4

xe tải hino xzu720l gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 2.9 tấn thùng dài 4.4 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc phun nước hino fg 8.5 m3 euro 4 Call

xe xi téc phun nước hino fg 8.5 m3 euro 4

xe xi téc phun nước hino fg 8.5 m3 euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino 3 chân cầu thật fm chở bùn euro 4 Call

xe tải hino 3 chân cầu thật fm chở bùn euro 4

xe tải hino 3 chân cầu thật fm chở bùn euro 4

Vui lòng gọi
xe hino 8 tấn fg gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, thùng dài 7.25 mét euro 4 Call

xe hino 8 tấn fg gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, thùng dài 7.25 mét euro 4

xe hino 8 tấn fg gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, thùng dài 7.25 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe hino 3 chân fl chở kính có gắn cẩu unic 3 tấn, thùng dài 6.8 mét euro 4 Call

xe hino 3 chân fl chở kính có gắn cẩu unic 3 tấn, thùng dài 6.8 mét euro 4

xe hino 3 chân fl chở kính có gắn cẩu unic 3 tấn, thùng dài 6.8 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe hino 3 chân fl gắn cẩu kanglim 5 tấn 6 đốt, thùng dài 8.6 mét euro 4 Call

xe hino 3 chân fl gắn cẩu kanglim 5 tấn 6 đốt, thùng dài 8.6 mét euro 4

xe hino 3 chân fl gắn cẩu kanglim 5 tấn 6 đốt, thùng dài 8.6 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe hino 6 tấn fc gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, thùng dài 5.8 mét euro 4 Call

xe hino 6 tấn fc gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, thùng dài 5.8 mét euro 4

xe hino 6 tấn fc gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, thùng dài 5.8 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng đầu chở máy hino xzu730l euro 4 Call

xe nâng đầu chở máy hino xzu730l euro 4

xe nâng đầu chở máy hino xzu730l euro 4

Vui lòng gọi
xe tải hino fg gắn cẩu soosan 5 tấn 6 đốt, thùng dài 6.5 mét euro 4 Call

xe tải hino fg gắn cẩu soosan 5 tấn 6 đốt, thùng dài 6.5 mét euro 4

xe tải hino fg gắn cẩu soosan 5 tấn 6 đốt, thùng dài 6.5 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng mui bạt hino fg gắn bửng nâng hạ, thùng dài 9.8 met euro 4 Call

xe tải thùng mui bạt hino fg gắn bửng nâng hạ, thùng dài 9.8 met euro 4

xe tải thùng mui bạt hino fg gắn bửng nâng hạ, thùng dài 9.8 met euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô kéo chở xe hino xzu730l euro 4 Call

xe ô tô kéo chở xe hino xzu730l euro 4

xe ô tô kéo chở xe hino xzu730l euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 0903410268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 53
  • Hôm nay 527
  • Hôm qua 1,369
  • Trong tuần 5,286
  • Trong tháng 21,244
  • Tổng cộng 146,464

Top

   (0)