Xe tải Isuzu

mỗi trang
Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân siêu dài FVM34W Euro 4 - Isuzu FVM34WE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân siêu dài FVM34W Euro 4 - Isuzu FVM34WE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân siêu dài FVM34W Euro 4 - Isuzu FVM34WE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn FVR34Q Euro 4 thùng dài 7,6 mét - Isuzu FVR34QE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn FVR34Q Euro 4 thùng dài 7,6 mét - Isuzu FVR34QE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn FVR34Q Euro 4 thùng dài 7,6 mét - Isuzu FVR34QE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn siêu dài FVR34S Euro 4 - Isuzu FVR34SE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn siêu dài FVR34S Euro 4 - Isuzu FVR34SE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn siêu dài FVR34S Euro 4 - Isuzu FVR34SE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 6 tấn FRR90N Euro 4 - Isuzu FRR90NE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 6 tấn FRR90N Euro 4 - Isuzu FRR90NE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 6 tấn FRR90N Euro 4 - Isuzu FRR90NE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn ngắn FVR34L Euro 4 - Isuzu FVR34LE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn ngắn FVR34L Euro 4 - Isuzu FVR34LE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn ngắn FVR34L Euro 4 - Isuzu FVR34LE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân ngắn FVM34T Euro 4 - Isuzu FVM34TE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân ngắn FVM34T Euro 4 - Isuzu FVM34TE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân ngắn FVM34T Euro 4 - Isuzu FVM34TE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật Isuzu QKRR5H Euro 4 - Isuzu QKR77HE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật Isuzu QKRR5H Euro 4 - Isuzu QKR77HE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật Isuzu QKRR5H Euro 4 - Isuzu QKR77HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật Isuzu QKR55F Euro 4 - Isuzu QKR77FE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật Isuzu QKR55F Euro 4 - Isuzu QKR77FE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật Isuzu QKR55F Euro 4 - Isuzu QKR77FE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn FVR34Q chở thức ăn gia súc, chở cám, thùng dài 5,4 mét, tải 7,4 tấn Euro 4 Call

Isuzu 8 tấn FVR34Q chở thức ăn gia súc, chở cám, thùng dài 5,4 mét, tải 7,4 tấn Euro 4

Isuzu 8 tấn FVR34Q chở thức ăn gia súc, chở cám, thùng dài 5,4 mét, tải 7,4 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn FVR34Q chở gia súc, chở lợn thùng dài 7 mét Euro 4 Call

Isuzu 8 tấn FVR34Q chở gia súc, chở lợn thùng dài 7 mét Euro 4

Isuzu 8 tấn FVR34Q chở gia súc, chở lợn thùng dài 7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4 Call

Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 6 tấn FRR90N chở lợn, chở gia súc, tải 5 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Isuzu 6 tấn FRR90N chở lợn, chở gia súc, tải 5 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Isuzu 6 tấn FRR90N chở lợn, chở gia súc, tải 5 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55F thùng lửng tải 1,15 tấn, thùng dài 3,57 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55F thùng lửng tải 1,15 tấn, thùng dài 3,57 mét Euro 4

Isuzu QKR55F thùng lửng tải 1,15 tấn, thùng dài 3,57 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55F thùng lửng nâng tải từ 1,4 tấn lên 2,495 tấn thùng dài 3,57 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55F thùng lửng nâng tải từ 1,4 tấn lên 2,495 tấn thùng dài 3,57 mét Euro 4

Isuzu QKR55F thùng lửng nâng tải từ 1,4 tấn lên 2,495 tấn thùng dài 3,57 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55F thùng kín tải 1,05 tấn, thùng dài 3,56 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55F thùng kín tải 1,05 tấn, thùng dài 3,56 mét Euro 4

Isuzu QKR55F thùng kín tải 1,05 tấn, thùng dài 3,56 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55F thùng mui bạt tải 1,15 tấn, thùng dài 3,55 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55F thùng mui bạt tải 1,15 tấn, thùng dài 3,55 mét Euro 4

Isuzu QKR55F thùng mui bạt tải 1,15 tấn, thùng dài 3,55 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55H thùng kín tải 2,05 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55H thùng kín tải 2,05 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Isuzu QKR55H thùng kín tải 2,05 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55H thùng mui bạt tải 2,1 tấn, thùng dài 4,36 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55H thùng mui bạt tải 2,1 tấn, thùng dài 4,36 mét Euro 4

Isuzu QKR55H thùng mui bạt tải 2,1 tấn, thùng dài 4,36 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55H thùng kín tải 1,8 tấn thùng dài 4,35 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55H thùng kín tải 1,8 tấn thùng dài 4,35 mét Euro 4

Isuzu QKR55H thùng kín tải 1,8 tấn thùng dài 4,35 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55H thùng lửng tải 2,2 tấn thùng dài 4,35 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55H thùng lửng tải 2,2 tấn thùng dài 4,35 mét Euro 4

Isuzu QKR55H thùng lửng tải 2,2 tấn thùng dài 4,35 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tập lái, xe đào tạo lái xe isuzu 5 tấn NQR75L Euro 4 Call

Xe tập lái, xe đào tạo lái xe isuzu 5 tấn NQR75L Euro 4

Xe tập lái, xe đào tạo lái xe isuzu 5 tấn NQR75L Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 4,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4 Call

Isuzu 5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 4,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4

Isuzu 5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 4,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W thùng siêu dài 9,57 mét chở gia súc, chở lợn, thùng cao 2,6 mét Euro 4 Call

Isuzu 3 chân FVM34W thùng siêu dài 9,57 mét chở gia súc, chở lợn, thùng cao 2,6 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W thùng siêu dài 9,57 mét chở gia súc, chở lợn, thùng cao 2,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4 Call

Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4

Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn Call

Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn

Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn

Vui lòng gọi
Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4 Call

Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4

Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4 Call

Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4

Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4 Call

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 0903410268

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM

Thống kê

  • Đang online 374
  • Hôm nay 1,328
  • Hôm qua 11,285
  • Trong tuần 12,613
  • Trong tháng 31,000
  • Tổng cộng 209,346

Top

   (0)