Xe tải Isuzu

mỗi trang
Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4 Call

Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4

Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn Call

Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn

Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn

Vui lòng gọi
Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4 Call

Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4

Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4 Call

Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4

Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4 Call

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải chở Pallet chứa két chai isuzu NPR85K mở 10 cánh, Euro 4 Call

Xe tải chở Pallet chứa két chai isuzu NPR85K mở 10 cánh, Euro 4

Xe tải chở Pallet chứa két chai isuzu NPR85K mở 10 cánh, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải chở pallet chứa cấu kiện điện tử isuzu NQR75M thùng cao 2,5 mét, Euro 4 Call

Xe tải chở pallet chứa cấu kiện điện tử isuzu NQR75M thùng cao 2,5 mét, Euro 4

Xe tải chở pallet chứa cấu kiện điện tử isuzu NQR75M thùng cao 2,5 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia súc, thùng dài 6,2 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia súc, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia súc, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia cầm, thùng dài 6,2 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia cầm, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia cầm, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4

Xe tải isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu NPR85K 3,5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4 Call

Xe tải isuzu NPR85K 3,5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4

Xe tải isuzu NPR85K 3,5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 1,9 tấn nâng tải lên 2,8 tấn thùng bạt QKR55H, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 1,9 tấn nâng tải lên 2,8 tấn thùng bạt QKR55H, Euro 4

Xe tải isuzu 1,9 tấn nâng tải lên 2,8 tấn thùng bạt QKR55H, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 1,4 tấn nâng tải lên 2,4 tấn thùng bạt QKR55F, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 1,4 tấn nâng tải lên 2,4 tấn thùng bạt QKR55F, Euro 4

Xe tải isuzu 1,4 tấn nâng tải lên 2,4 tấn thùng bạt QKR55F, Euro 4

Vui lòng gọi
suv 7 chỗ isuzu mux 2018 giá tốt nhất  euro 4 New

suv 7 chỗ isuzu mux 2018 giá tốt nhất euro 4

suv 7 chỗ isuzu mux 2018 giá tốt nhất euro 4

850,000,000 đ
MUA NGAY
xe bán tải isuzu dmax 2018 giá tốt nhất euro 4 New

xe bán tải isuzu dmax 2018 giá tốt nhất euro 4

xe bán tải isuzu dmax 2018 giá tốt nhất euro 4

550,000,000 đ
MUA NGAY
xe chuyên dùng chở xe máy isuzu 5 tấn thùng dài 6.2 mét euro 4 Call

xe chuyên dùng chở xe máy isuzu 5 tấn thùng dài 6.2 mét euro 4

xe chuyên dùng chở xe máy isuzu 5 tấn thùng dài 6.2 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải isuzu 5 tấn thùng dài 6.2 mét gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt euro 4 Call

xe tải isuzu 5 tấn thùng dài 6.2 mét gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt euro 4

xe tải isuzu 5 tấn thùng dài 6.2 mét gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt euro 4

Vui lòng gọi
xe cứu hộ kéo xe isuzu nkr77 euro 4 Call

xe cứu hộ kéo xe isuzu nkr77 euro 4

xe cứu hộ kéo xe isuzu nkr77 euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô hút chất thải isuzu nkr77 3 m3 euro 4 Call

xe ô tô hút chất thải isuzu nkr77 3 m3 euro 4

xe ô tô hút chất thải isuzu nkr77 3 m3 euro 4

Vui lòng gọi
xe cứu hộ cẩu kéo xe isuzu nkr77 euro 4 Call

xe cứu hộ cẩu kéo xe isuzu nkr77 euro 4

xe cứu hộ cẩu kéo xe isuzu nkr77 euro 4

Vui lòng gọi
xe quét hút đường isuzu nkr77 euro 4 Call

xe quét hút đường isuzu nkr77 euro 4

xe quét hút đường isuzu nkr77 euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô cứu hỏa isuzu 8 tấn fvr34q euro 4 Call

xe ô tô cứu hỏa isuzu 8 tấn fvr34q euro 4

xe ô tô cứu hỏa isuzu 8 tấn fvr34q euro 4

Vui lòng gọi
xe tải isuzu 3 chân fvm34w gắn cẩu unic 5 tấn 3 đốt euro 4 Call

xe tải isuzu 3 chân fvm34w gắn cẩu unic 5 tấn 3 đốt euro 4

xe tải isuzu 3 chân fvm34w gắn cẩu unic 5 tấn 3 đốt euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 1.4 tấn có cơ cấu nâng người làm việc trên cao euro 4 Call

Xe tải isuzu 1.4 tấn có cơ cấu nâng người làm việc trên cao euro 4

Xe tải isuzu 1.4 tấn có cơ cấu nâng người làm việc trên cao euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 1,9 tấn QKR55H chở gia cầm, giá tốt Call

Xe tải isuzu 1,9 tấn QKR55H chở gia cầm, giá tốt

Xe tải isuzu 1,9 tấn QKR55H chở gia cầm, giá tốt

Vui lòng gọi
Xe tải chở gia súc isuzu 4 chân cyh51y, giá tốt Call

Xe tải chở gia súc isuzu 4 chân cyh51y, giá tốt

Xe tải chở gia súc isuzu 4 chân cyh51y, giá tốt

Vui lòng gọi
Xe tải đông lạnh ISUZU 05 tấn NQR75L, giá tốt euro 4 Call

Xe tải đông lạnh ISUZU 05 tấn NQR75L, giá tốt euro 4

Xe tải đông lạnh ISUZU 05 tấn NQR75L, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 0903410268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 117
  • Hôm nay 1,242
  • Hôm qua 531
  • Trong tuần 4,632
  • Trong tháng 20,590
  • Tổng cộng 145,810

Top

   (0)