Xe thương mại Hyundai Thành Công Euro 4

mỗi trang
HD320 gắn cẩu 12 tấn 05 đốt Euro 4 giá rẻ Call

HD320 gắn cẩu 12 tấn 05 đốt Euro 4 giá rẻ

HD320 gắn cẩu 12 tấn 05 đốt Euro 4 giá rẻ

Vui lòng gọi
Xe xi téc phun nước 7,6 m3 Hyundai Mighty 2017 Euro 4 Call

Xe xi téc phun nước 7,6 m3 Hyundai Mighty 2017 Euro 4

Xe xi téc phun nước 7,6 m3 Hyundai Mighty 2017 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở bùn 3,4 m3 Hyundai 110S Euro 4 Call

Xe chở bùn 3,4 m3 Hyundai 110S Euro 4

Xe chở bùn 3,4 m3 Hyundai 110S Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số thùng bạt Ánh Dương Hyundai N250SL 2019 Euro 4 New

Thông số thùng bạt Ánh Dương Hyundai N250SL 2019 Euro 4

Thông số thùng bạt Ánh Dương Hyundai N250SL 2019 Euro 4

495,000,000 đ
MUA NGAY
Thông số xe đông lạnh tải 6,4 tấn Hyundai 110S Euro 4 Call

Thông số xe đông lạnh tải 6,4 tấn Hyundai 110S Euro 4

Thông số xe đông lạnh tải 6,4 tấn Hyundai 110S Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe Hyundai N250SL thùng kín 4m3 Euro 4 New

Thông số xe Hyundai N250SL thùng kín 4m3 Euro 4

Thông số xe Hyundai N250SL thùng kín 4m3 Euro 4

495,000,000 đ
MUA NGAY
Thông số xe Hyundai N250SL thùng bạt 4m3 Euro 4 New

Thông số xe Hyundai N250SL thùng bạt 4m3 Euro 4

Thông số xe Hyundai N250SL thùng bạt 4m3 Euro 4

495,000,000 đ
MUA NGAY
Thông số xe Hyundai N250SL thùng lửng 4m3 Euro 4 New

Thông số xe Hyundai N250SL thùng lửng 4m3 Euro 4

Thông số xe Hyundai N250SL thùng lửng 4m3 Euro 4

495,000,000 đ
MUA NGAY
Thông số HYUNDAI Mighty QT 2019 tải 8T thùng 6m2 Euro 4 Call

Thông số HYUNDAI Mighty QT 2019 tải 8T thùng 6m2 Euro 4

Thông số HYUNDAI Mighty QT 2019 tải 8T thùng 6m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc chở xăng 8 m3 Hyundai 110S Euro 4 Call

Xe xi téc chở xăng 8 m3 Hyundai 110S Euro 4

Xe xi téc chở xăng 8 m3 Hyundai 110S Euro 4

Vui lòng gọi
HYUNDAI County 29 chỗ cửa xoay 2019 Euro 4 - Xe khách 29 chỗ County cửa mở dạng Universe Call

HYUNDAI County 29 chỗ cửa xoay 2019 Euro 4 - Xe khách 29 chỗ County cửa mở dạng Universe

HYUNDAI County 29 chỗ cửa xoay 2019 Euro 4 - Xe khách 29 chỗ County cửa mở dạng Universe

Vui lòng gọi
Thông số HYUNDAI N250SL thùng lửng 2019 Euro 4, tải 2T5 Call

Thông số HYUNDAI N250SL thùng lửng 2019 Euro 4, tải 2T5

Thông số HYUNDAI N250SL thùng lửng 2019 Euro 4, tải 2T5

Vui lòng gọi
Thông số HYUNDAI N250SL thùng bạt 2019 Euro 4, tải 2T5 Call

Thông số HYUNDAI N250SL thùng bạt 2019 Euro 4, tải 2T5

Thông số HYUNDAI N250SL thùng bạt 2019 Euro 4, tải 2T5

Vui lòng gọi
Xe ben Hyundai 1,9 tấn máy điện Euro 4 New Mighty N250 giá siêu dẻ Call

Xe ben Hyundai 1,9 tấn máy điện Euro 4 New Mighty N250 giá siêu dẻ

Xe ben Hyundai 1,9 tấn máy điện Euro 4 New Mighty N250 giá siêu dẻ

Vui lòng gọi
Xe téc xe bồn 22 khối Hyundai HD320 Euro 4 giá siêu dẻ Call

Xe téc xe bồn 22 khối Hyundai HD320 Euro 4 giá siêu dẻ

Xe téc xe bồn 22 khối Hyundai HD320 Euro 4 giá siêu dẻ

Vui lòng gọi
HD320 thùng bạt tải 19 tấn, tiêu chuẩn Euro 4, giá siêu dẻ Call

HD320 thùng bạt tải 19 tấn, tiêu chuẩn Euro 4, giá siêu dẻ

HD320 thùng bạt tải 19 tấn, tiêu chuẩn Euro 4, giá siêu dẻ

Vui lòng gọi
Hyundai HD320 Euro 4 lắp cẩu Soosan 12 tấn 5 đốt gía siêu dẻ Call

Hyundai HD320 Euro 4 lắp cẩu Soosan 12 tấn 5 đốt gía siêu dẻ

Hyundai HD320 Euro 4 lắp cẩu Soosan 12 tấn 5 đốt gía siêu dẻ

Vui lòng gọi
Xe nâng đầu chở máy Hyundai Mighty 2017 giá rẻ Euro 4 Call

Xe nâng đầu chở máy Hyundai Mighty 2017 giá rẻ Euro 4

Xe nâng đầu chở máy Hyundai Mighty 2017 giá rẻ Euro 4

Vui lòng gọi
Đầu kéo HYUNDAI HD1000 2019 Euro 4 giá từ 1,815 tỷ đồng New

Đầu kéo HYUNDAI HD1000 2019 Euro 4 giá từ 1,815 tỷ đồng

Đầu kéo HYUNDAI HD1000 2019 Euro 4 giá từ 1,815 tỷ đồng

1,815,000,000 đ
MUA NGAY
Hyundai HD320 Euro 4 gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 đốt giá rẻ Call

Hyundai HD320 Euro 4 gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 đốt giá rẻ

Hyundai HD320 Euro 4 gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 đốt giá rẻ

Vui lòng gọi
Xe tải 4 chân nhập khẩu 2019 Hyundai HD320 Euro 4 Call

Xe tải 4 chân nhập khẩu 2019 Hyundai HD320 Euro 4

Xe tải 4 chân nhập khẩu 2019 Hyundai HD320 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe thùng bạt 4 chân Hyundai 2019 giá rẻ Call

Xe thùng bạt 4 chân Hyundai 2019 giá rẻ

Xe thùng bạt 4 chân Hyundai 2019 giá rẻ

Vui lòng gọi
Hyundai HD320 thùng bạt Euro 4 giá siêu dẻ Call

Hyundai HD320 thùng bạt Euro 4 giá siêu dẻ

Hyundai HD320 thùng bạt Euro 4 giá siêu dẻ

Vui lòng gọi
Hyundai 110SP thùng kín 2019 Euro 4 Call

Hyundai 110SP thùng kín 2019 Euro 4

Hyundai 110SP thùng kín 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai 110SP thùng bạt 2019 Euro 4 Call

Hyundai 110SP thùng bạt 2019 Euro 4

Hyundai 110SP thùng bạt 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai 110SP thùng lửng 2019 Euro 4 Call

Hyundai 110SP thùng lửng 2019 Euro 4

Hyundai 110SP thùng lửng 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai Mighty 2017 thùng kín 2019 giá dẻ Euro 4 Call

Hyundai Mighty 2017 thùng kín 2019 giá dẻ Euro 4

Hyundai Mighty 2017 thùng kín 2019 giá dẻ Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai Mighty 2017 thùng lửng 2019 giá dẻ Euro 4 Call

Hyundai Mighty 2017 thùng lửng 2019 giá dẻ Euro 4

Hyundai Mighty 2017 thùng lửng 2019 giá dẻ Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai Mighty 2017 thùng bạt 2019 giá dẻ Euro 4 Call

Hyundai Mighty 2017 thùng bạt 2019 giá dẻ Euro 4

Hyundai Mighty 2017 thùng bạt 2019 giá dẻ Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4 Call

Xe tải thùng kín 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4

Xe tải thùng kín 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4

Vui lòng gọi
Xe thùng bạt 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4 Call

Xe thùng bạt 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4

Xe thùng bạt 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng lửng 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4 Call

Thùng lửng 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4

Thùng lửng 8 tấn Hyundai Mighty 2017 giá tốt Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cẩu Unic 7 tấn Hyundai 110S Euro 4 Call

Xe cẩu Unic 7 tấn Hyundai 110S Euro 4

Xe cẩu Unic 7 tấn Hyundai 110S Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai 110S thùng bạt Euro 4 Call

Hyundai 110S thùng bạt Euro 4

Hyundai 110S thùng bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Xe téc, xe bồn Hyundai HD260 14 m3 chở dầu Diesel 2019 Euro 4 Call

Xe téc, xe bồn Hyundai HD260 14 m3 chở dầu Diesel 2019 Euro 4

Xe téc, xe bồn Hyundai HD260 14 m3 chở dầu Diesel 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai Universe Modern 47 chỗ Model giá siêu dẻ Euro 4 Call

Hyundai Universe Modern 47 chỗ Model giá siêu dẻ Euro 4

Hyundai Universe Modern 47 chỗ Model giá siêu dẻ Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 51
  • Hôm nay 244
  • Hôm qua 1,750
  • Trong tuần 3,945
  • Trong tháng 44,730
  • Tổng cộng 1,275,382

Top

   (0)