Xe tải Daehan Teraco Euro 4

mỗi trang
Teraco Tera 240S thùng mui bạt Euro 4 Call

Teraco Tera 240S thùng mui bạt Euro 4

Teraco Tera 240S thùng mui bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Teraco Tera 250 thùng kín Euro 4 Call

Teraco Tera 250 thùng kín Euro 4

Teraco Tera 250 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Teraco Tera 250 thùng bạt Euro 4 Call

Teraco Tera 250 thùng bạt Euro 4

Teraco Tera 250 thùng bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Teraco Tera 240 thùng kín Euro 4 Call

Teraco Tera 240 thùng kín Euro 4

Teraco Tera 240 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Teraco Tera 240 thùng bạt Euro 4 Call

Teraco Tera 240 thùng bạt Euro 4

Teraco Tera 240 thùng bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Teraco Tera 240L thùng mui bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Teraco Tera 240L thùng mui bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Teraco Tera 240L thùng mui bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Teraco Tera 240S thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,7 mét Euro 4 Call

Teraco Tera 240S thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Teraco Tera 240S thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe Tera 240L Euro 4 - Daehan Teraco 240L Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe Tera 240L Euro 4 - Daehan Teraco 240L Euro 4

Thông số kỹ thuật xe Tera 240L Euro 4 - Daehan Teraco 240L Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe Tera 240S Euro 4 - Daehan Teraco 240S Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe Tera 240S Euro 4 - Daehan Teraco 240S Euro 4

Thông số kỹ thuật xe Tera 240S Euro 4 - Daehan Teraco 240S Euro 4

Vui lòng gọi
Tera 250 thùng kín, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4 Call

Tera 250 thùng kín, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Tera 250 thùng kín, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Tera 250 thùng bạt, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4 Call

Tera 250 thùng bạt, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Tera 250 thùng bạt, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Tera 250 thùng lửng, teraco 250, Daehan Teraco Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4 Call

Tera 250 thùng lửng, teraco 250, Daehan Teraco Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Tera 250 thùng lửng, teraco 250, Daehan Teraco Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải đông lạnh Hyundai Teraco 2,4 tấn, euro 4 Call

Xe tải đông lạnh Hyundai Teraco 2,4 tấn, euro 4

Xe tải đông lạnh Hyundai Teraco 2,4 tấn, euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng mui bạt Hyundai Teraco 1,9 tấn, euro 4 Call

Xe tải thùng mui bạt Hyundai Teraco 1,9 tấn, euro 4

Xe tải thùng mui bạt Hyundai Teraco 1,9 tấn, euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Hyundai Teraco 1,9 tấn chở kính, euro 4 Call

Xe tải Hyundai Teraco 1,9 tấn chở kính, euro 4

Xe tải Hyundai Teraco 1,9 tấn chở kính, euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hyundai Teraco 190, máy Hyundai D4BB, euro 4 Call

Xe đông lạnh Hyundai Teraco 190, máy Hyundai D4BB, euro 4

Xe đông lạnh Hyundai Teraco 190, máy Hyundai D4BB, euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 2,4 tấn Teraco 240, máy isuzu 100 Hp, euro 4 Call

Xe ben 2,4 tấn Teraco 240, máy isuzu 100 Hp, euro 4

Xe ben 2,4 tấn Teraco 240, máy isuzu 100 Hp, euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Teraco tera 190 thùng kín inox, xe giao ngay euro 4 Call

Xe tải Teraco tera 190 thùng kín inox, xe giao ngay euro 4

Xe tải Teraco tera 190 thùng kín inox, xe giao ngay euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng tải Hyundai 1,9 tấn thùng kín euro 4 Call

xe nâng tải Hyundai 1,9 tấn thùng kín euro 4

xe nâng tải Hyundai 1,9 tấn thùng kín euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan teraco tera 240 thùng kín, tải 2.4 tấn, máy isuzu 100 Hp euro 4 Call

xe tải daehan teraco tera 240 thùng kín, tải 2.4 tấn, máy isuzu 100 Hp euro 4

xe tải daehan teraco tera 240 thùng kín, tải 2.4 tấn, máy isuzu 100 Hp euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan teraco tera 240, thùng mui bạt tải 2.4 tấn, máy isuzu 100 Hp euro 4 Call

xe tải daehan teraco tera 240, thùng mui bạt tải 2.4 tấn, máy isuzu 100 Hp euro 4

xe tải daehan teraco tera 240, thùng mui bạt tải 2.4 tấn, máy isuzu 100 Hp euro 4

Vui lòng gọi
xe tải Daehan Teraco tera 190 thùng mui bạt, tải 1.9 tấn, máy Hyundai D4BB euro 4 Call

xe tải Daehan Teraco tera 190 thùng mui bạt, tải 1.9 tấn, máy Hyundai D4BB euro 4

xe tải Daehan Teraco tera 190 thùng mui bạt, tải 1.9 tấn, máy Hyundai D4BB euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan 2,4 tấn teraco tera 230 thùng kín máy Hyundai D4BH euro 4 Call

xe tải daehan 2,4 tấn teraco tera 230 thùng kín máy Hyundai D4BH euro 4

xe tải daehan 2,4 tấn teraco tera 230 thùng kín máy Hyundai D4BH euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan 2,4 tấn teraco tera 240 thùng bạt máy isuzu euro 4 Call

xe tải daehan 2,4 tấn teraco tera 240 thùng bạt máy isuzu euro 4

xe tải daehan 2,4 tấn teraco tera 240 thùng bạt máy isuzu euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng lửng euro 4 Call

xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng lửng euro 4

xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng lửng euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng mui bạt euro 4 Call

xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng mui bạt euro 4

xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng mui bạt euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng kín nhà máy euro 4 Call

xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng kín nhà máy euro 4

xe tải daehan 1,9 tấn teraco tera 190 thùng kín nhà máy euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Daehan Teraco Tera 240 máy isuzu 100 Hp euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Daehan Teraco Tera 240 máy isuzu 100 Hp euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Daehan Teraco Tera 240 máy isuzu 100 Hp euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin sat xi  Daehan Teraco Tera 230 máy Hyundai D4BH euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin sat xi Daehan Teraco Tera 230 máy Hyundai D4BH euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin sat xi Daehan Teraco Tera 230 máy Hyundai D4BH euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin sat xi Daehan Teraco tera 190, máy Hyundai D4BB euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin sat xi Daehan Teraco tera 190, máy Hyundai D4BB euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin sat xi Daehan Teraco tera 190, máy Hyundai D4BB euro 4

Vui lòng gọi
Tera 250, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4 Call

Tera 250, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Tera 250, Teraco 250, Daehan Teraco 250 máy Hyundai D4BH, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan teraco tera 240 thùng bạt, máy isuzu 100 Hp, tải trọng 2.4 tấn, thùng dài 3.7 m euro 4 Call

xe tải daehan teraco tera 240 thùng bạt, máy isuzu 100 Hp, tải trọng 2.4 tấn, thùng dài 3.7 m euro 4

xe tải daehan teraco tera 240 thùng bạt, máy isuzu 100 Hp, tải trọng 2.4 tấn, thùng dài 3.7 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải deahan teraco tera 240 máy isuzu 100 HP, thùng kín, tải 2.4 tấn, thùng dài 3.7 mét euro 4 Call

xe tải deahan teraco tera 240 máy isuzu 100 HP, thùng kín, tải 2.4 tấn, thùng dài 3.7 mét euro 4

xe tải deahan teraco tera 240 máy isuzu 100 HP, thùng kín, tải 2.4 tấn, thùng dài 3.7 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải daehan teraco tera 230 thùng kín, tải 2.35 tấn, thùng dài 4.3 mét euro 4 Call

xe tải daehan teraco tera 230 thùng kín, tải 2.35 tấn, thùng dài 4.3 mét euro 4

xe tải daehan teraco tera 230 thùng kín, tải 2.35 tấn, thùng dài 4.3 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng bạt teraco tera230 tải 2.3 tấn giá tốt, giao xe ngay euro 4 Call

xe tải thùng bạt teraco tera230 tải 2.3 tấn giá tốt, giao xe ngay euro 4

xe tải thùng bạt teraco tera230 tải 2.3 tấn giá tốt, giao xe ngay euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 1.9 tấn Daehan tera 190 euro 4 Call

Xe tải 1.9 tấn Daehan tera 190 euro 4

Như quý khách đã thấy, vừa qua nhà máy DAEHAN của Hàn Quốc đã cho ra mắt thị trường 3 dòng xe tải hạng nhẹ, rất phù hợp với thị trường hiện nay. Với 2 phiên bản sử dụng động cơ HYUNDAI đó là daehan tera 190 tải trọng 1T9 tấn và dehan 2t3 tấn tera 230, và còn giành riêng cho quý khách hàng nào thích động cơ của ISUZU thì có phiên bản 2t4 dehan tera240. Với khả năng cơ động, linh hoạt của dòng xe tải tera, động cơ hoạt động bền bỉ với sự kết hợp giữa Hyundai và Daehan, mang lại hiệu quả kinh tế.

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM

Thống kê

  • Đang online 57
  • Hôm nay 1,189
  • Hôm qua 2,014
  • Trong tuần 6,270
  • Trong tháng 26,688
  • Tổng cộng 542,500

Top

   (0)