Xe tải Đô Thành Euro 5

mỗi trang
Thông số sát xi DOTHANH IZ65 2021 Call

Thông số sát xi DOTHANH IZ65 2021

Thông số sát xi DOTHANH IZ65 2021

Vui lòng gọi
IZ100 thùng bạt tải 990 Kg 2021 Call

IZ100 thùng bạt tải 990 Kg 2021

IZ100 thùng bạt tải 990 Kg 2021

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ150 thùng kín tải 1,3 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ150 thùng kín tải 1,3 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Đô Thành IZ150 thùng kín tải 1,3 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ150 thùng bạt tải 1,49 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ150 thùng bạt tải 1,49 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Đô Thành IZ150 thùng bạt tải 1,49 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ150 thùng lửng tải 1,58 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ150 thùng lửng tải 1,58 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Đô Thành IZ150 thùng lửng tải 1,58 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ250 thùng kín 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ250 thùng kín 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Đô Thành IZ250 thùng kín 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ250 thùng bạt 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ250 thùng bạt 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Đô Thành IZ250 thùng bạt 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ250 thùng lửng 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ250 thùng lửng 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Đô Thành IZ250 thùng lửng 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi Đô Thành IZ100 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi Đô Thành IZ100 2020 Euro 4

Thông số satxi Đô Thành IZ100 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4

Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4 Call

Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4

Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4 Call

Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4

Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ650SE Thùng kín tải 6,4 tấn thùng dài 5,05m Euro 4 Call

Đô Thành IZ650SE Thùng kín tải 6,4 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Đô Thành IZ650SE Thùng kín tải 6,4 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ650SE thùng bạt tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4 Call

Đô Thành IZ650SE thùng bạt tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Đô Thành IZ650SE thùng bạt tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ650SE thùng lửng tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4 Call

Đô Thành IZ650SE thùng lửng tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Đô Thành IZ650SE thùng lửng tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi Đô thành IZ500L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi Đô thành IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Thông số satxi Đô thành IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô thành IZ200 Thùng kín tải 1,85 tấn thùng dài 3,7m Euro 4 Call

Đô thành IZ200 Thùng kín tải 1,85 tấn thùng dài 3,7m Euro 4

Đô thành IZ200 Thùng kín tải 1,85 tấn thùng dài 3,7m Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ200 Thùng bạt tải 1,99 tấn thùng dài 3,7m Euro 4 Call

Đô Thành IZ200 Thùng bạt tải 1,99 tấn thùng dài 3,7m Euro 4

Đô Thành IZ200 Thùng bạt tải 1,99 tấn thùng dài 3,7m Euro 4

Vui lòng gọi
Đô thành IZ200 Thùng lửng dài 3,7m, tải 2,2 tấn Euro 4 Call

Đô thành IZ200 Thùng lửng dài 3,7m, tải 2,2 tấn Euro 4

Đô thành IZ200 Thùng lửng dài 3,7m, tải 2,2 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải DOTHANH IZ200 2020 Euro 4 Call

Xe tải DOTHANH IZ200 2020 Euro 4

Xe tải DOTHANH IZ200 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải DOTHANH IZ150 2020 Euro 4 Call

Xe tải DOTHANH IZ150 2020 Euro 4

Xe tải DOTHANH IZ150 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải DOTHANH JMC IZ650SE 2020 Euro 4 Call

Xe tải DOTHANH JMC IZ650SE 2020 Euro 4

Xe tải DOTHANH JMC IZ650SE 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 47 chỗ DOTHANH SCANIA A50 2020 Euro 4 Call

Xe khách 47 chỗ DOTHANH SCANIA A50 2020 Euro 4

Xe khách 47 chỗ DOTHANH SCANIA A50 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4 Call

IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4

IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
IZ68S thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 5 mét Euro 4 Call

IZ68S thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 5 mét Euro 4

IZ68S thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe cabin satxi Đô Thành IZ68S thùng dài 5m, tải 3,5t 2019 Euro 4 Call

Thông số xe cabin satxi Đô Thành IZ68S thùng dài 5m, tải 3,5t 2019 Euro 4

Thông số xe cabin satxi Đô Thành IZ68S thùng dài 5m, tải 3,5t 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải gắn cẩu Unic 3 tấn 3 đốt giá rẻ DOTHANH IZ65 tải 2,8 tấn Euro 4 Call

Xe tải gắn cẩu Unic 3 tấn 3 đốt giá rẻ DOTHANH IZ65 tải 2,8 tấn Euro 4

Xe tải gắn cẩu Unic 3 tấn 3 đốt giá rẻ DOTHANH IZ65 tải 2,8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD 2019 Euro 4 Call

Xe ben 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD 2019 Euro 4

Xe ben 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4 Call

Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4

Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4 Call

Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở lợn, chở gia súc tải 3,5 tấn Dothanh IZ65 Euro 4 Call

Xe chở lợn, chở gia súc tải 3,5 tấn Dothanh IZ65 Euro 4

Xe chở lợn, chở gia súc tải 3,5 tấn Dothanh IZ65 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở mô tô, xe máy DOTHANH Mighty HD120SL, tải 3,5 tấn, thùng dài 6,6 mét Euro 4 Call

Xe chở mô tô, xe máy DOTHANH Mighty HD120SL, tải 3,5 tấn, thùng dài 6,6 mét Euro 4

Xe chở mô tô, xe máy DOTHANH Mighty HD120SL, tải 3,5 tấn, thùng dài 6,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 72
  • Hôm nay 252
  • Hôm qua 1,954
  • Trong tuần 15,281
  • Trong tháng 23,648
  • Tổng cộng 2,507,395

Top

   (0)