Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT ĐĂNG

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Xe tải Dongfeng Euro 5

mỗi trang
Đầu kéo Dongfeng 01 cầu 2021, nóc cao, máy 290 PS Euro 5

Đầu kéo Dongfeng 01 cầu 2021, nóc cao, máy 290 PS Euro 5

Đầu kéo Dongfeng 01 cầu 2021, nóc cao, máy 290 PS Euro 5
Vui lòng gọi
Đầu kéo Dongfeng 02 cầu 2021, 420 PS Euro 5

Đầu kéo Dongfeng 02 cầu 2021, 420 PS Euro 5

Đầu kéo Dongfeng 02 cầu 2021, 420 PS Euro 5
Vui lòng gọi
Dongfeng 2 chân gắn cẩu Kanglim 3 tấn, tải còn 3,5 tấn 2021

Dongfeng 2 chân gắn cẩu Kanglim 3 tấn, tải còn 3,5 tấn 2021

Dongfeng 2 chân gắn cẩu Kanglim 3 tấn, tải còn 3,5 tấn 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 3 chân gắn cẩu Dongyang 7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 3 chân gắn cẩu Dongyang 7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 3 chân gắn cẩu Dongyang 7 tấn, mẫu 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân chở kính, gắn cẩu Unic 2021

Dongfeng 4 chân chở kính, gắn cẩu Unic 2021

Dongfeng 4 chân chở kính, gắn cẩu Unic 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 12 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 12 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 12 tấn 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 14 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 14 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 14 tấn 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 8 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 8 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 8 tấn 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 10 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 10 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 10 tấn 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 15 TẤN, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 15 TẤN, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 15 TẤN, mẫu 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu HKTC 12 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu HKTC 12 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu HKTC 12 tấn 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn, tải còn 11,5 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn, tải còn 11,5 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn, tải còn 11,5 tấn, mẫu 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 8 tấn, tải còn 13,7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 8 tấn, tải còn 13,7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 8 tấn, tải còn 13,7 tấn, mẫu 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu SOOSAN 12 tấn, tải còn 11,7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu SOOSAN 12 tấn, tải còn 11,7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu SOOSAN 12 tấn, tải còn 11,7 tấn, mẫu 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 15 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 15 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 15 tấn 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 8 tấn thùng bạt 9m5 2021

Dongfeng 8 tấn thùng bạt 9m5 2021

Dongfeng 8 tấn thùng bạt 9m5 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 8 tấn thùng kín dài 9,7m mở cửa hông 2 cánh 2021

Dongfeng 8 tấn thùng kín dài 9,7m mở cửa hông 2 cánh 2021

Dongfeng 8 tấn thùng kín dài 9,7m mở cửa hông 2 cánh 2021
Vui lòng gọi
Dongfeng 8t thùng kín dài 7,8m mở 4 cánh bên phụ 2021

Dongfeng 8t thùng kín dài 7,8m mở 4 cánh bên phụ 2021

Dongfeng 8t thùng kín dài 7,8m mở 4 cánh bên phụ 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CLQ5160GSS5E/CONECO-ER 2021

DONGFENG CLQ5160GSS5E/CONECO-ER 2021

DONGFENG CLQ5160GSS5E/CONECO-ER 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CLQ5160GSS5E/HIEPPHAT-CGS

DONGFENG CLQ5160GSS5E/HIEPPHAT-CGS

DONGFENG CLQ5160GSS5E/HIEPPHAT-CGS
Vui lòng gọi
DONGFENG CLQ5310GSS5D/MK-CGS21 2021

DONGFENG CLQ5310GSS5D/MK-CGS21 2021

DONGFENG CLQ5310GSS5D/MK-CGS21 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5071GSS3/VUL-X 2021

DONGFENG CSC5071GSS3/VUL-X 2021

DONGFENG CSC5071GSS3/VUL-X 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5090GSS3/HIEPPHAT-TMB

DONGFENG CSC5090GSS3/HIEPPHAT-TMB

DONGFENG CSC5090GSS3/HIEPPHAT-TMB
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5160GSSD/COV-CR

DONGFENG CSC5160GSSD/COV-CR

DONGFENG CSC5160GSSD/COV-CR
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5250GPSD13/COV-CR 2021

DONGFENG CSC5250GPSD13/COV-CR 2021

DONGFENG CSC5250GPSD13/COV-CR 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5250GPSD13/TUP-LC 2021

DONGFENG CSC5250GPSD13/TUP-LC 2021

DONGFENG CSC5250GPSD13/TUP-LC 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5251GSSD/DNC-CMCD 2021

DONGFENG CSC5251GSSD/DNC-CMCD 2021

DONGFENG CSC5251GSSD/DNC-CMCD 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5251GSSD/DNC-CMCD

DONGFENG CSC5251GSSD/DNC-CMCD

DONGFENG CSC5251GSSD/DNC-CMCD
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5310GSS5/AKH-CGS 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/AKH-CGS 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/AKH-CGS 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5310GSS5/DKV-SQS300F-5 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/DKV-SQS300F-5 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/DKV-SQS300F-5 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC2 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC2 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC2 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC2

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC2

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC2
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC3 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC3 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC3 2021
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC3

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC3

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC3
Vui lòng gọi
DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC4 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC4 2021

DONGFENG CSC5310GSS5/TTCM-GC4 2021
Vui lòng gọi

Top

   (0)