Xe tải Dongfeng Euro 5

mỗi trang
Dongfeng 8t thùng kín dài 7,8m mở 4 cánh bên phụ 2021 Call

Dongfeng 8t thùng kín dài 7,8m mở 4 cánh bên phụ 2021

Dongfeng 8t thùng kín dài 7,8m mở 4 cánh bên phụ 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 15 tấn 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 15 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 15 tấn 2021

Vui lòng gọi
Xi téc chở xăng 11,5 khối Dongfeng 2021 Call

Xi téc chở xăng 11,5 khối Dongfeng 2021

Xi téc chở xăng 11,5 khối Dongfeng 2021

Vui lòng gọi
Thùng kín cánh dơi Dongfeng 8t thùng 7,8m 2021 Call

Thùng kín cánh dơi Dongfeng 8t thùng 7,8m 2021

Thùng kín cánh dơi Dongfeng 8t thùng 7,8m 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân chở kính, gắn cẩu Unic 2021 Call

Dongfeng 4 chân chở kính, gắn cẩu Unic 2021

Dongfeng 4 chân chở kính, gắn cẩu Unic 2021

Vui lòng gọi
Thùng kín Dongfeng 8t dài 9m7, mở 6 cánh bên phụ 2021 Call

Thùng kín Dongfeng 8t dài 9m7, mở 6 cánh bên phụ 2021

Thùng kín Dongfeng 8t dài 9m7, mở 6 cánh bên phụ 2021

Vui lòng gọi
Thùng bạt 8 tấn Dongfeng gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,5m 2021 Call

Thùng bạt 8 tấn Dongfeng gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,5m 2021

Thùng bạt 8 tấn Dongfeng gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,5m 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 10 tấn 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 10 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 10 tấn 2021

Vui lòng gọi
Thùng kín 1,2 tấn Dongfeng dài 3,5m 2021 Call

Thùng kín 1,2 tấn Dongfeng dài 3,5m 2021

Thùng kín 1,2 tấn Dongfeng dài 3,5m 2021

Vui lòng gọi
Xe Dongfeng 3 chân thùng bạt tải 13,6 tấn thùng dài 9m 2021 Call

Xe Dongfeng 3 chân thùng bạt tải 13,6 tấn thùng dài 9m 2021

Xe Dongfeng 3 chân thùng bạt tải 13,6 tấn thùng dài 9m 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 8 tấn thùng kín dài 9,7m mở cửa hông 2 cánh 2021 Call

Dongfeng 8 tấn thùng kín dài 9,7m mở cửa hông 2 cánh 2021

Dongfeng 8 tấn thùng kín dài 9,7m mở cửa hông 2 cánh 2021

Vui lòng gọi
Xi téc chở xăng 3 chân Dongfeng 17 m3 2021 Call

Xi téc chở xăng 3 chân Dongfeng 17 m3 2021

Xi téc chở xăng 3 chân Dongfeng 17 m3 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu HKTC 12 tấn 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu HKTC 12 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu HKTC 12 tấn 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 8 tấn 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 8 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 8 tấn 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 2 chân gắn cẩu Kanglim 3 tấn, tải còn 3,5 tấn 2021 Call

Dongfeng 2 chân gắn cẩu Kanglim 3 tấn, tải còn 3,5 tấn 2021

Dongfeng 2 chân gắn cẩu Kanglim 3 tấn, tải còn 3,5 tấn 2021

Vui lòng gọi
Thùng lửng 8,5 tấn Dongfeng dài 9,5m 2021 Call

Thùng lửng 8,5 tấn Dongfeng dài 9,5m 2021

Thùng lửng 8,5 tấn Dongfeng dài 9,5m 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 12 tấn 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 12 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 12 tấn 2021

Vui lòng gọi
Xe chở rác Dongfeng 13 khối mẫu 2021 Call

Xe chở rác Dongfeng 13 khối mẫu 2021

Xe chở rác Dongfeng 13 khối mẫu 2021

Vui lòng gọi
Xe Dongfeng 7 tấn 2 cầu, thùng 6m3 mẫu 2021 Call

Xe Dongfeng 7 tấn 2 cầu, thùng 6m3 mẫu 2021

Xe Dongfeng 7 tấn 2 cầu, thùng 6m3 mẫu 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 14 tấn 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 14 tấn 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 14 tấn 2021

Vui lòng gọi
Xi téc chở xăng 11,6 khối Dongfeng 2021 Call

Xi téc chở xăng 11,6 khối Dongfeng 2021

Xi téc chở xăng 11,6 khối Dongfeng 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 8 tấn thùng bạt 9m5 2021 Call

Dongfeng 8 tấn thùng bạt 9m5 2021

Dongfeng 8 tấn thùng bạt 9m5 2021

Vui lòng gọi
Xe ép rác 20 m3 Dongfeng 3 chân 2021 Call

Xe ép rác 20 m3 Dongfeng 3 chân 2021

Xe ép rác 20 m3 Dongfeng 3 chân 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 8 tấn, tải còn 13,7 tấn, mẫu 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 8 tấn, tải còn 13,7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 8 tấn, tải còn 13,7 tấn, mẫu 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 15 TẤN, mẫu 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 15 TẤN, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu DONGYANG 15 TẤN, mẫu 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 3 chân gắn cẩu Dongyang 7 tấn, mẫu 2021 Call

Dongfeng 3 chân gắn cẩu Dongyang 7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 3 chân gắn cẩu Dongyang 7 tấn, mẫu 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu SOOSAN 12 tấn, tải còn 11,7 tấn, mẫu 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu SOOSAN 12 tấn, tải còn 11,7 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu SOOSAN 12 tấn, tải còn 11,7 tấn, mẫu 2021

Vui lòng gọi
Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn, tải còn 11,5 tấn, mẫu 2021 Call

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn, tải còn 11,5 tấn, mẫu 2021

Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn, tải còn 11,5 tấn, mẫu 2021

Vui lòng gọi
Xe chở pallet chứa cấu kiện điện tử Dongfeng 2021 thùng dài 9m7, tải 7,1 tấn Call

Xe chở pallet chứa cấu kiện điện tử Dongfeng 2021 thùng dài 9m7, tải 7,1 tấn

Xe chở pallet chứa cấu kiện điện tử Dongfeng 2021 thùng dài 9m7, tải 7,1 tấn

Vui lòng gọi
Xe chở lợn 7 tấn Dongfeng thùng dài 5,8m 2021 Call

Xe chở lợn 7 tấn Dongfeng thùng dài 5,8m 2021

Xe chở lợn 7 tấn Dongfeng thùng dài 5,8m 2021

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 9,7m Dongfeng 2021, tải 7,2 tấn Call

Xe tải thùng kín 9,7m Dongfeng 2021, tải 7,2 tấn

Xe tải thùng kín 9,7m Dongfeng 2021, tải 7,2 tấn

Vui lòng gọi
Xe xi téc phun nước Dongfeng TMT YC6L310, giá tốt euro 4 Call

Xe xi téc phun nước Dongfeng TMT YC6L310, giá tốt euro 4

Xe xi téc phun nước Dongfeng TMT YC6L310, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 4 chân Dongfeng gắn cẩu ATOM 7 tấn, giá tốt euro 4 Call

Xe tải 4 chân Dongfeng gắn cẩu ATOM 7 tấn, giá tốt euro 4

Xe tải 4 chân Dongfeng gắn cẩu ATOM 7 tấn, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi
Xe nâng đầu chở máy 03 chân Dongfeng C260, giá tốt euro 4 Call

Xe nâng đầu chở máy 03 chân Dongfeng C260, giá tốt euro 4

Xe nâng đầu chở máy 03 chân Dongfeng C260, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải gắn cẩu HKTC 7 tấn, Dongfeng C260, giá tốt euro 4 Call

Xe tải gắn cẩu HKTC 7 tấn, Dongfeng C260, giá tốt euro 4

Xe tải gắn cẩu HKTC 7 tấn, Dongfeng C260, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 51
  • Hôm nay 482
  • Hôm qua 1,954
  • Trong tuần 15,511
  • Trong tháng 23,878
  • Tổng cộng 2,507,625

Top

   (0)