Sản phẩm

mỗi trang
110S chở gia súc tải 6 tấn Euro 4 2020 Call

110S chở gia súc tải 6 tấn Euro 4 2020

110S chở gia súc tải 6 tấn Euro 4 2020

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín N250SL Việt Thăng Long tải 2T5 thùng 4m3 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín N250SL Việt Thăng Long tải 2T5 thùng 4m3 Euro 4

Xe tải thùng kín N250SL Việt Thăng Long tải 2T5 thùng 4m3 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải chở gia súc Hyundai Porter 150 tải 850 Kg Euro 4 2020 Call

Xe tải chở gia súc Hyundai Porter 150 tải 850 Kg Euro 4 2020

Xe tải chở gia súc Hyundai Porter 150 tải 850 Kg Euro 4 2020

Vui lòng gọi
Xe xi téc phun nước 12 m3 Hyundai HD260 Euro 4 2020 Call

Xe xi téc phun nước 12 m3 Hyundai HD260 Euro 4 2020

Xe xi téc phun nước 12 m3 Hyundai HD260 Euro 4 2020

Vui lòng gọi
Xe xi téc phun nước 17 m3 Hyundai HD320 Euro 4 2020 Call

Xe xi téc phun nước 17 m3 Hyundai HD320 Euro 4 2020

Xe xi téc phun nước 17 m3 Hyundai HD320 Euro 4 2020

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh N250SL tải 1,8 tấn thùng 4m3 Euro 4 2020 Call

Xe đông lạnh N250SL tải 1,8 tấn thùng 4m3 Euro 4 2020

Xe đông lạnh N250SL tải 1,8 tấn thùng 4m3 Euro 4 2020

Vui lòng gọi
Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4 Call

Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4

Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4

Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4

Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4 Call

Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4

Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4 Call

Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4

Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4 Call

TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4

TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4 Call

TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4

TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4

Vui lòng gọi
IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4 Call

IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4

IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
TC MOTOR AERO HI CLASS K47'19 Euro 4 -  Xe khách 47 chỗ giá rẻ, máy Yuchai 250 PS Call

TC MOTOR AERO HI CLASS K47'19 Euro 4 - Xe khách 47 chỗ giá rẻ, máy Yuchai 250 PS

TC MOTOR AERO HI CLASS K47'19 Euro 4 - Xe khách 47 chỗ giá rẻ, máy Yuchai 250 PS

Vui lòng gọi
Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4 Call

Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4

Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4 Call

Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4 Call

Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4

Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4 Call

Thùng kín Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4

Thùng kín Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4 Call

Thùng bạt Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4

Thùng bạt Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng lửng Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4 Call

Thùng lửng Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4

Thùng lửng Thaco Foton Auman C160B, máy 220 PS, thùng dài 8m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt Thaco Foton Auman C160A, máy 210 ps, thùng dài 7m4 Euro 4 Call

Thùng bạt Thaco Foton Auman C160A, máy 210 ps, thùng dài 7m4 Euro 4

Thùng bạt Thaco Foton Auman C160A, máy 210 ps, thùng dài 7m4 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4 Call

TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4

TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4 Call

Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4

Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34WE4, tải 13,1 tấn, thùng dài 9m1 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34WE4, tải 13,1 tấn, thùng dài 9m1 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34WE4, tải 13,1 tấn, thùng dài 9m1 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34TE4, tải 13,7 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34TE4, tải 13,7 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34TE4, tải 13,7 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34SE4, tải 7,9 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34SE4, tải 7,9 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34SE4, tải 7,9 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34QE4, tải 7,7 tấn, thùng dài 6m9 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34QE4, tải 7,7 tấn, thùng dài 6m9 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34QE4, tải 7,7 tấn, thùng dài 6m9 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FRR90NE4, tải 5,85 tấn, thùng dài 6m5 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FRR90NE4, tải 5,85 tấn, thùng dài 6m5 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FRR90NE4, tải 5,85 tấn, thùng dài 6m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75ME4, tải 5,3 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75ME4, tải 5,3 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75ME4, tải 5,3 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75LE4, thùng dài 5m6, tải 5,35 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75LE4, thùng dài 5m6, tải 5,35 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75LE4, thùng dài 5m6, tải 5,35 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền NPR85KE4, tải 3,5 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền NPR85KE4, tải 3,5 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền NPR85KE4, tải 3,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 2,5 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 2,5 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 2,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 1,9 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 1,9 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 1,9 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77FE4, tải 1,5 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77FE4, tải 1,5 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77FE4, tải 1,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 05 chân HYUNDAI HD360 Euro 4, giá dẻ Call

Xe đông lạnh 05 chân HYUNDAI HD360 Euro 4, giá dẻ

Xe đông lạnh 05 chân HYUNDAI HD360 Euro 4, giá dẻ

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 41
  • Hôm nay 1,381
  • Hôm qua 1,769
  • Trong tuần 5,018
  • Trong tháng 52,289
  • Tổng cộng 1,652,031

Top

   (0)