Sản phẩm

mỗi trang
Xe tải thùng kín mở 6 cánh thùng dài 9,7 mét GIAIPHONG FAW Euro 4 Call

Xe tải thùng kín mở 6 cánh thùng dài 9,7 mét GIAIPHONG FAW Euro 4

Xe tải thùng kín mở 6 cánh thùng dài 9,7 mét GIAIPHONG FAW Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt 8 tấn thùng dài 9,5 mét GIAIPHONG FAW Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt 8 tấn thùng dài 9,5 mét GIAIPHONG FAW Euro 4

Xe tải thùng bạt 8 tấn thùng dài 9,5 mét GIAIPHONG FAW Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 1050 Kg Hyundai New Porter 150 Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 1050 Kg Hyundai New Porter 150 Euro 4

Xe tải thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 1050 Kg Hyundai New Porter 150 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc xe bồn 4 m3 lắp trên xe Thaco Foton Ollin 350 Euro 4 Call

Xe xi téc xe bồn 4 m3 lắp trên xe Thaco Foton Ollin 350 Euro 4

Xe xi téc xe bồn 4 m3 lắp trên xe Thaco Foton Ollin 350 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc, xe bồn 11,4 m3 lắp trên xe Thaco Auman C160 Euro 4 Call

Xe xi téc, xe bồn 11,4 m3 lắp trên xe Thaco Auman C160 Euro 4

Xe xi téc, xe bồn 11,4 m3 lắp trên xe Thaco Auman C160 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hyundai Porter 2019, tải 1,25 tấn Euro 4 Call

Xe đông lạnh Hyundai Porter 2019, tải 1,25 tấn Euro 4

Xe đông lạnh Hyundai Porter 2019, tải 1,25 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 3,5 tấn Euro 4 Thaco Ollin345, thùng dài 3,7 mét Euro 4 Call

Xe tải thùng kín 3,5 tấn Euro 4 Thaco Ollin345, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Xe tải thùng kín 3,5 tấn Euro 4 Thaco Ollin345, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4

Vui lòng gọi
Xe Hyundai thùng kín tải 990 Kg New Porter 150 Euro 4 Call

Xe Hyundai thùng kín tải 990 Kg New Porter 150 Euro 4

Xe Hyundai thùng kín tải 990 Kg New Porter 150 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng cánh dơi 1,25 tấn Hyundai New Porter 150 Euro 4 Call

Thùng cánh dơi 1,25 tấn Hyundai New Porter 150 Euro 4

Thùng cánh dơi 1,25 tấn Hyundai New Porter 150 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín, gắn bủng nâng hạ Hyundai New Porter 150, tải 990 Kg Euro 4 Call

Xe tải thùng kín, gắn bủng nâng hạ Hyundai New Porter 150, tải 990 Kg Euro 4

Xe tải thùng kín, gắn bủng nâng hạ Hyundai New Porter 150, tải 990 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4 Call

Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4

Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đầu kéo Thaco Foton Auman công suất 400 Ps Euro 4 Call

Xe đầu kéo Thaco Foton Auman công suất 400 Ps Euro 4

Xe đầu kéo Thaco Foton Auman công suất 400 Ps Euro 4

Vui lòng gọi
Teraco Tera 245L thùng lửng dài 4,4 mét, tải 2,5 tấn Euro 4 Call

Teraco Tera 245L thùng lửng dài 4,4 mét, tải 2,5 tấn Euro 4

Teraco Tera 245L thùng lửng dài 4,4 mét, tải 2,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cẩu 5 tấn 4 đốt Tadano lắp trên Daewoo 9 tấn HC6AA Euro 4 Call

Xe cẩu 5 tấn 4 đốt Tadano lắp trên Daewoo 9 tấn HC6AA Euro 4

Xe cẩu 5 tấn 4 đốt Tadano lắp trên Daewoo 9 tấn HC6AA Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút chất thải 1,7 m3 Hyundai New Mighty N250 Euro 4 Call

Xe hút chất thải 1,7 m3 Hyundai New Mighty N250 Euro 4

Xe hút chất thải 1,7 m3 Hyundai New Mighty N250 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ép rác 20 m3 Hyundai HD260, máy D6CC công suất 380 ps Euro 4 Call

Xe ép rác 20 m3 Hyundai HD260, máy D6CC công suất 380 ps Euro 4

Xe ép rác 20 m3 Hyundai HD260, máy D6CC công suất 380 ps Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hyundai New Mighty N250, tải 1,8 tấn Euro 4 Call

Xe đông lạnh Hyundai New Mighty N250, tải 1,8 tấn Euro 4

Xe đông lạnh Hyundai New Mighty N250, tải 1,8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4 Call

Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4

Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cẩm Hyundai Mighty Đồng Vàng HD700 Euro 4 Call

Xe chở gia cẩm Hyundai Mighty Đồng Vàng HD700 Euro 4

Xe chở gia cẩm Hyundai Mighty Đồng Vàng HD700 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe téc chở xăng 22,5 m3 Isuzu 4 chân Vĩnh Phát FV330 Euro 4 Call

Xe téc chở xăng 22,5 m3 Isuzu 4 chân Vĩnh Phát FV330 Euro 4

Xe téc chở xăng 22,5 m3 Isuzu 4 chân Vĩnh Phát FV330 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe 2 chân thùng bạt dài 9,35 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160L4, tải 6,5 tấn Euro 4 Call

Xe 2 chân thùng bạt dài 9,35 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160L4, tải 6,5 tấn Euro 4

Xe 2 chân thùng bạt dài 9,35 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160L4, tải 6,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 6,2 tấn Hyundai New Mighty 110S Euro 4 Call

Xe đông lạnh 6,2 tấn Hyundai New Mighty 110S Euro 4

Xe đông lạnh 6,2 tấn Hyundai New Mighty 110S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 1,8 tấn Hyundai New Mighty N250 Euro 4 Call

Xe đông lạnh 1,8 tấn Hyundai New Mighty N250 Euro 4

Xe đông lạnh 1,8 tấn Hyundai New Mighty N250 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1081 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1081 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1081 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc phun nước 8,5 m3 ISUZU FVR34LE4 Euro 4 Call

Xe xi téc phun nước 8,5 m3 ISUZU FVR34LE4 Euro 4

Xe xi téc phun nước 8,5 m3 ISUZU FVR34LE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh tải 1,9 tấn ISUZU QKR77HE4 Euro 4 Call

Xe đông lạnh tải 1,9 tấn ISUZU QKR77HE4 Euro 4

Xe đông lạnh tải 1,9 tấn ISUZU QKR77HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân ISUZU FVM34WE4, tải 11 tấn Euro 4 Call

Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân ISUZU FVM34WE4, tải 11 tấn Euro 4

Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân ISUZU FVM34WE4, tải 11 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4 Call

Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia súc, chở lợn 6 tấn Hyundai New Mighty 110S Euro 4 Call

Xe chở gia súc, chở lợn 6 tấn Hyundai New Mighty 110S Euro 4

Xe chở gia súc, chở lợn 6 tấn Hyundai New Mighty 110S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút chất thải 1,7 m3 Hyundai New Mighty N250 Euro 4 Call

Xe hút chất thải 1,7 m3 Hyundai New Mighty N250 Euro 4

Xe hút chất thải 1,7 m3 Hyundai New Mighty N250 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi 4 chân Thaco Foton Auman EST C300 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi 4 chân Thaco Foton Auman EST C300 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi 4 chân Thaco Foton Auman EST C300 Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân co thùng bạt, thùng dài 9,2 mét, tải 15 tấn Euro 4 Call

Daewoo 3 chân co thùng bạt, thùng dài 9,2 mét, tải 15 tấn Euro 4

Daewoo 3 chân co thùng bạt, thùng dài 9,2 mét, tải 15 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân co thùng mui bạt, tải 15,6 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Daewoo 3 chân co thùng mui bạt, tải 15,6 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Daewoo 3 chân co thùng mui bạt, tải 15,6 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Teraco Tera 245L Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Teraco Tera 245L Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Teraco Tera 245L Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 88
  • Hôm nay 2,132
  • Hôm qua 1,251
  • Trong tuần 3,383
  • Trong tháng 34,149
  • Tổng cộng 1,030,697

Top

   (0)