Sản phẩm

mỗi trang
HYUNDAI 110SL chở lợn 2020 Euro 4 Call

HYUNDAI 110SL chở lợn 2020 Euro 4

HYUNDAI 110SL chở lợn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe nâng đầu chở máy HYUNDAI 110SL 2020 Euro 4 Call

Xe nâng đầu chở máy HYUNDAI 110SL 2020 Euro 4

Xe nâng đầu chở máy HYUNDAI 110SL 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số thùng đông lạnh đại thiện phước Hyundai H150 2020 Euro 4 Call

Thông số thùng đông lạnh đại thiện phước Hyundai H150 2020 Euro 4

Thông số thùng đông lạnh đại thiện phước Hyundai H150 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cầm 224 lồng HYUNDAI EX8L 2020 Euro 4 Call

Xe chở gia cầm 224 lồng HYUNDAI EX8L 2020 Euro 4

Xe chở gia cầm 224 lồng HYUNDAI EX8L 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cầm 160 lồng HYUNDAI 75S 2020 Euro 4 Call

Xe chở gia cầm 160 lồng HYUNDAI 75S 2020 Euro 4

Xe chở gia cầm 160 lồng HYUNDAI 75S 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 6,9 tấn thùng dài 5,4m Euro 4 Call

Thùng kín cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 6,9 tấn thùng dài 5,4m Euro 4

Thùng kín cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 6,9 tấn thùng dài 5,4m Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt cơ khí giao thông HYUNDAI EX8 GTL 2020 Euro 4 Call

Thùng bạt cơ khí giao thông HYUNDAI EX8 GTL 2020 Euro 4

Thùng bạt cơ khí giao thông HYUNDAI EX8 GTL 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng lửng cơ khí giao thông HYUNDAI EX8 GTL lòng thùng 5,9m 2020 Euro 4 Call

Thùng lửng cơ khí giao thông HYUNDAI EX8 GTL lòng thùng 5,9m 2020 Euro 4

Thùng lửng cơ khí giao thông HYUNDAI EX8 GTL lòng thùng 5,9m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cầm 224 lồng HYUNDAI EX8 GTL 2020 Euro 4 Call

Xe chở gia cầm 224 lồng HYUNDAI EX8 GTL 2020 Euro 4

Xe chở gia cầm 224 lồng HYUNDAI EX8 GTL 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở rác 10 m3 HYUNDAI EX8 GT S2 2020 Euro 4 Call

Xe chở rác 10 m3 HYUNDAI EX8 GT S2 2020 Euro 4

Xe chở rác 10 m3 HYUNDAI EX8 GT S2 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4

Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín Phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 6,85 tấn 2020 Euro 4 Call

Thùng kín Phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 6,85 tấn 2020 Euro 4

Thùng kín Phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 6,85 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt Phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 7 tấn 2020 Euro 4 Call

Thùng bạt Phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 7 tấn 2020 Euro 4

Thùng bạt Phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 7 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng lửng phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 7,4 tấn 2020 Euro 4 Call

Thùng lửng phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 7,4 tấn 2020 Euro 4

Thùng lửng phú Linh Hyundai EX8 GTL tải 7,4 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Phú Linh Hyundai 75s tải 3,75 tấn 2020 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Phú Linh Hyundai 75s tải 3,75 tấn 2020 Euro 4

Thùng đông lạnh Phú Linh Hyundai 75s tải 3,75 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4 Call

Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4

Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu FVR34UE4 chở pallet chứa cấu kiện điện tử thùng dài 9,7m, cao 2m6 2020 Euro 4 Call

Isuzu FVR34UE4 chở pallet chứa cấu kiện điện tử thùng dài 9,7m, cao 2m6 2020 Euro 4

Isuzu FVR34UE4 chở pallet chứa cấu kiện điện tử thùng dài 9,7m, cao 2m6 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt hưng thịnh đà nẵng EX8 GT S1 tải 6,25 tấn thùng dài 5,34m 2020 Euro 4 Call

Thùng bạt hưng thịnh đà nẵng EX8 GT S1 tải 6,25 tấn thùng dài 5,34m 2020 Euro 4

Thùng bạt hưng thịnh đà nẵng EX8 GT S1 tải 6,25 tấn thùng dài 5,34m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 6,9 tấn thùng dài 5,4m Euro 4 Call

Thùng kín cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 6,9 tấn thùng dài 5,4m Euro 4

Thùng kín cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 6,9 tấn thùng dài 5,4m Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 7,1 tấn, thùng dài 5,4m Euro 4 Call

Thùng bạt cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 7,1 tấn, thùng dài 5,4m Euro 4

Thùng bạt cơ khí giao thông EX8 GT S2 tải 7,1 tấn, thùng dài 5,4m Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút bể phốt môi trường việt nam Hyundai EX8 GT S2, thể tích 5630 lít Euro 4 Call

Xe hút bể phốt môi trường việt nam Hyundai EX8 GT S2, thể tích 5630 lít Euro 4

Xe hút bể phốt môi trường việt nam Hyundai EX8 GT S2, thể tích 5630 lít Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng lửng đông nam EX8 GT S2 tải 7,45 tấn, thùng dài 5,3m 2020 Euro 4 Call

Thùng lửng đông nam EX8 GT S2 tải 7,45 tấn, thùng dài 5,3m 2020 Euro 4

Thùng lửng đông nam EX8 GT S2 tải 7,45 tấn, thùng dài 5,3m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút chất thải HYUNDAI EX8 GT S2, thể tích 5,570 lít 2020 Euro 4 Call

Xe hút chất thải HYUNDAI EX8 GT S2, thể tích 5,570 lít 2020 Euro 4

Xe hút chất thải HYUNDAI EX8 GT S2, thể tích 5,570 lít 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh quyền auto Hyundai EX8 GTL, tải 6,4 tấn, thùng dài 5,58m 2020 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh quyền auto Hyundai EX8 GTL, tải 6,4 tấn, thùng dài 5,58m 2020 Euro 4

Thùng đông lạnh quyền auto Hyundai EX8 GTL, tải 6,4 tấn, thùng dài 5,58m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
HYUNDAI EX8 GTL Thùng bạt ánh dương, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,9m 2020 Euro 4 Call

HYUNDAI EX8 GTL Thùng bạt ánh dương, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,9m 2020 Euro 4

HYUNDAI EX8 GTL Thùng bạt ánh dương, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,9m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe rải nhựa đường Vạn Xuân Hyundai EX8 GTL Euro 4 Call

Xe rải nhựa đường Vạn Xuân Hyundai EX8 GTL Euro 4

Xe rải nhựa đường Vạn Xuân Hyundai EX8 GTL Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ô tô rải nhựa đường HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL 2020 Euro 4 Call

Xe ô tô rải nhựa đường HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL 2020 Euro 4

Xe ô tô rải nhựa đường HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở lợn chở gia súc 2,5 tấn thùng dài 4,3m HYUNDAI N250SL 2020 Euro 4 Call

Xe chở lợn chở gia súc 2,5 tấn thùng dài 4,3m HYUNDAI N250SL 2020 Euro 4

Xe chở lợn chở gia súc 2,5 tấn thùng dài 4,3m HYUNDAI N250SL 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4 Call

Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4

Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Hino 8 tấn FG8JT7A-UTL thùng dài 10 mét 2020 Euro 4 Call

Xe tải Hino 8 tấn FG8JT7A-UTL thùng dài 10 mét 2020 Euro 4

Xe tải Hino 8 tấn FG8JT7A-UTL thùng dài 10 mét 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4 Call

Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4

Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi HINO XZU650L-HBMMN3-NEW 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi HINO XZU650L-HBMMN3-NEW 2020 Euro 4

Thông số satxi HINO XZU650L-HBMMN3-NEW 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5 Call

Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5

Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 18
  • Hôm nay 388
  • Hôm qua 1,997
  • Trong tuần 7,457
  • Trong tháng 47,511
  • Tổng cộng 2,124,578

Top

   (0)