Sản phẩm

mỗi trang
Xe đông lạnh 4 tạ SUZUKI CARRY 2019 Euro 4 Call

Xe đông lạnh 4 tạ SUZUKI CARRY 2019 Euro 4

Xe đông lạnh 4 tạ SUZUKI CARRY 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe téc, xe bồn Hyundai HD260 14 m3 chở dầu Diesel 2019 Euro 4 Call

Xe téc, xe bồn Hyundai HD260 14 m3 chở dầu Diesel 2019 Euro 4

Xe téc, xe bồn Hyundai HD260 14 m3 chở dầu Diesel 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019 Call

Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019

Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019

Vui lòng gọi
Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019 Call

Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019

Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019

Vui lòng gọi
Hyundai Universe Modern 47 chỗ Model giá siêu dẻ Euro 4 Call

Hyundai Universe Modern 47 chỗ Model giá siêu dẻ Euro 4

Hyundai Universe Modern 47 chỗ Model giá siêu dẻ Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hyundai 110SP Euro 4 Call

Xe đông lạnh Hyundai 110SP Euro 4

Xe đông lạnh Hyundai 110SP Euro 4

Vui lòng gọi
Xe bảo ôn Hyundai 110SP tải 7 tấn Euro 4 Call

Xe bảo ôn Hyundai 110SP tải 7 tấn Euro 4

Xe bảo ôn Hyundai 110SP tải 7 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Hyundai N250SL, tải 2,5t, thùng dài 4m3, Euro 4, 2019 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Hyundai N250SL, tải 2,5t, thùng dài 4m3, Euro 4, 2019

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Hyundai N250SL, tải 2,5t, thùng dài 4m3, Euro 4, 2019

Vui lòng gọi
Xe chở rác Hyundai máy điện Euro 4 New Mighty 110S Call

Xe chở rác Hyundai máy điện Euro 4 New Mighty 110S

Xe chở rác Hyundai máy điện Euro 4 New Mighty 110S

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe khách 47 chỗ bản tiêu chuẩn Euro 4 Hyundai Universe Modern 2019 Call

Thông số kỹ thuật xe khách 47 chỗ bản tiêu chuẩn Euro 4 Hyundai Universe Modern 2019

Thông số kỹ thuật xe khách 47 chỗ bản tiêu chuẩn Euro 4 Hyundai Universe Modern 2019

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật chi tiết xe khách 47 chỗ Hyundai Universe MODERN 2019 Call

Thông số kỹ thuật chi tiết xe khách 47 chỗ Hyundai Universe MODERN 2019

Thông số kỹ thuật chi tiết xe khách 47 chỗ Hyundai Universe MODERN 2019

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 6,2m tải 1,65t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín 6,2m tải 1,65t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4

Xe tải thùng kín 6,2m tải 1,65t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt 6,2m tải 1,7t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt 6,2m tải 1,7t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4

Xe tải thùng bạt 6,2m tải 1,7t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng lửng 6,2m tải 1,7t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4 Call

Xe tải thùng lửng 6,2m tải 1,7t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4

Xe tải thùng lửng 6,2m tải 1,7t Isuzu Vĩnh Phát NK490SL9 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB Call

Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB

Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4

Vui lòng gọi
VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4 Call

VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4

VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 650 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 650 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 650 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, thùng dài 9,6m Faw GIAIPHONG E5T8-GMC Euro 4 Call

Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, thùng dài 9,6m Faw GIAIPHONG E5T8-GMC Euro 4

Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, thùng dài 9,6m Faw GIAIPHONG E5T8-GMC Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cứu hộ 3 chức năng cẩu, kéo, sàn trượt Hyundai 110S Euro 4 Call

Xe cứu hộ 3 chức năng cẩu, kéo, sàn trượt Hyundai 110S Euro 4

Xe cứu hộ 3 chức năng cẩu, kéo, sàn trượt Hyundai 110S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 1,2 tấn máy dầu Euro 4 TMT TATA SUPER ACE Call

Xe tải thùng kín 1,2 tấn máy dầu Euro 4 TMT TATA SUPER ACE

Xe tải thùng kín 1,2 tấn máy dầu Euro 4 TMT TATA SUPER ACE

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt 1,2 tấn máy dầu Euro 4 TMT TATA SUPER ACE Call

Xe tải thùng bạt 1,2 tấn máy dầu Euro 4 TMT TATA SUPER ACE

Xe tải thùng bạt 1,2 tấn máy dầu Euro 4 TMT TATA SUPER ACE

Vui lòng gọi
Xe ben 990 Kg Euro 4 TMT TATA SUPER ACE Call

Xe ben 990 Kg Euro 4 TMT TATA SUPER ACE

Xe ben 990 Kg Euro 4 TMT TATA SUPER ACE

Vui lòng gọi
Xe chở gà, chở gia cầm THACO KIA FRONTIER K250 tải 2,5 tấn Euro 4 Call

Xe chở gà, chở gia cầm THACO KIA FRONTIER K250 tải 2,5 tấn Euro 4

Xe chở gà, chở gia cầm THACO KIA FRONTIER K250 tải 2,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, tải 16,1 tấn, thùng dài 9,2m Call

Xe đông lạnh 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, tải 16,1 tấn, thùng dài 9,2m

Xe đông lạnh 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, tải 16,1 tấn, thùng dài 9,2m

Vui lòng gọi
Hyundai N250 thùng bạt tải 2,4 tấn Euro 4 Call

Hyundai N250 thùng bạt tải 2,4 tấn Euro 4

Hyundai N250 thùng bạt tải 2,4 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe Jac 16 chỗ Euro 4 -  Jac SUNRAY-V6 Call

Xe Jac 16 chỗ Euro 4 - Jac SUNRAY-V6

Xe Jac 16 chỗ Euro 4 - Jac SUNRAY-V6

Vui lòng gọi
Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4 Call

Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4

Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4

Vui lòng gọi
Ben 3,5 tấn Jac B350 Euro 4, máy 117 Ps, giá hạt dẻ Call

Ben 3,5 tấn Jac B350 Euro 4, máy 117 Ps, giá hạt dẻ

Ben 3,5 tấn Jac B350 Euro 4, máy 117 Ps, giá hạt dẻ

Vui lòng gọi
Ben 4 chân Howo Euro 4, máy 375 PS, giá hạt dẻ Call

Ben 4 chân Howo Euro 4, máy 375 PS, giá hạt dẻ

Ben 4 chân Howo Euro 4, máy 375 PS, giá hạt dẻ

Vui lòng gọi
Ben 3 chân Howo Euro 4, máy 375 PS, giá hạt dẻ Call

Ben 3 chân Howo Euro 4, máy 375 PS, giá hạt dẻ

Ben 3 chân Howo Euro 4, máy 375 PS, giá hạt dẻ

Vui lòng gọi
Hyundai 5 chân gắn cẩu Tadano 10 tấn 5 đốt, máy 380 ps Euro 4 Call

Hyundai 5 chân gắn cẩu Tadano 10 tấn 5 đốt, máy 380 ps Euro 4

Hyundai 5 chân gắn cẩu Tadano 10 tấn 5 đốt, máy 380 ps Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cẩu 12 tấn Hyundai HD360 máy 380 ps Euro 4 Call

Xe cẩu 12 tấn Hyundai HD360 máy 380 ps Euro 4

Xe cẩu 12 tấn Hyundai HD360 máy 380 ps Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ô tô tải gắn cẩu Unic 344 Hyundai New Mighty 110S, tải 5,4 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Xe ô tô tải gắn cẩu Unic 344 Hyundai New Mighty 110S, tải 5,4 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Xe ô tô tải gắn cẩu Unic 344 Hyundai New Mighty 110S, tải 5,4 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện từ tải 8 tấn, thùng dài 9,3 mét Isuzu VINHPHAT FTR160L4 Euro 4 Call

Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện từ tải 8 tấn, thùng dài 9,3 mét Isuzu VINHPHAT FTR160L4 Euro 4

Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện từ tải 8 tấn, thùng dài 9,3 mét Isuzu VINHPHAT FTR160L4 Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 89
  • Hôm nay 1,056
  • Hôm qua 2,451
  • Trong tuần 1,056
  • Trong tháng 55,460
  • Tổng cộng 1,166,002

Top

   (0)