Sản phẩm

mỗi trang
Hyundai HD240 - Xe tải 3 chân Hyundai Thành Công tải 15 tấn, tổng tải 24 tấn Euro 4 Call

Hyundai HD240 - Xe tải 3 chân Hyundai Thành Công tải 15 tấn, tổng tải 24 tấn Euro 4

Hyundai HD240 - Xe tải 3 chân Hyundai Thành Công tải 15 tấn, tổng tải 24 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai QT - Xe tải Hyundai 10 tấn hoàn toàn mới Hyundai Thành Công Euro 4 Call

Hyundai QT - Xe tải Hyundai 10 tấn hoàn toàn mới Hyundai Thành Công Euro 4

Hyundai QT - Xe tải Hyundai 10 tấn hoàn toàn mới Hyundai Thành Công Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai VT - Xe tải Hyundai 8 tấn hoàn toàn mới Hyundai Thành Công 2018, Euro 4 Call

Hyundai VT - Xe tải Hyundai 8 tấn hoàn toàn mới Hyundai Thành Công 2018, Euro 4

Hyundai VT - Xe tải Hyundai 8 tấn hoàn toàn mới Hyundai Thành Công 2018, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Hyundai 2,5 tấn thùng kín Mighty LT Euro 4 Call

Xe tải Hyundai 2,5 tấn thùng kín Mighty LT Euro 4

Xe tải Hyundai 2,5 tấn thùng kín Mighty LT Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Hyundai 2,5 tấn thùng bạt Mighty LT Euro 4 Call

Xe tải Hyundai 2,5 tấn thùng bạt Mighty LT Euro 4

Xe tải Hyundai 2,5 tấn thùng bạt Mighty LT Euro 4

Vui lòng gọi
Gía xe tải Hyundai 2,5 tấn Mighty LT thùng lửng, Euro 4 Call

Gía xe tải Hyundai 2,5 tấn Mighty LT thùng lửng, Euro 4

Gía xe tải Hyundai 2,5 tấn Mighty LT thùng lửng, Euro 4

Vui lòng gọi
Gía xe tải thùng bạt Hyundai H150, tải 1,5 tấn Euro 4 Call

Gía xe tải thùng bạt Hyundai H150, tải 1,5 tấn Euro 4

Gía xe tải thùng bạt Hyundai H150, tải 1,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Gía xe tải thùng kín Hyundai H150, tải 1,5 tấn Euro 4 Call

Gía xe tải thùng kín Hyundai H150, tải 1,5 tấn Euro 4

Gía xe tải thùng kín Hyundai H150, tải 1,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Gía xe tải thùng lửng Hyundai H150, tải 1,5 tấn, Euro 4 Call

Gía xe tải thùng lửng Hyundai H150, tải 1,5 tấn, Euro 4

Gía xe tải thùng lửng Hyundai H150, tải 1,5 tấn, Euro 4

Vui lòng gọi
Gía xe đông lạnh Hyundai H150, tải trọng 1,5 tấn Euro 4 Call

Gía xe đông lạnh Hyundai H150, tải trọng 1,5 tấn Euro 4

Gía xe đông lạnh Hyundai H150, tải trọng 1,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 4 chân FV330 Isuzu vĩnh phát thùng đông lạnh, thùng dài 8,83 mét, tải 16,1 tấn Euro 4 Call

Isuzu 4 chân FV330 Isuzu vĩnh phát thùng đông lạnh, thùng dài 8,83 mét, tải 16,1 tấn Euro 4

Isuzu 4 chân FV330 Isuzu vĩnh phát thùng đông lạnh, thùng dài 8,83 mét, tải 16,1 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4 Call

Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4

Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn Call

Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn

Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn

Vui lòng gọi
Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4 Call

Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4

Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4 Call

Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4

Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4 Call

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD210/HD120 2018, Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Hyundai HD210/HD120 2018, Euro 4, Hyundai Thành Công

Hyundai HD210/HD120 2018, Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe khách cao cấp 47 chỗ Hyundai Universe 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe khách cao cấp 47 chỗ Hyundai Universe 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe khách cao cấp 47 chỗ Hyundai Universe 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe khách 29 chỗ Hyundai County 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe khách 29 chỗ Hyundai County 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe khách 29 chỗ Hyundai County 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe khách 16 chỗ Hyundai H350 - Hyundai Solati 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe khách 16 chỗ Hyundai H350 - Hyundai Solati 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe khách 16 chỗ Hyundai H350 - Hyundai Solati 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe đầu kéo cao cấp Hyundai Xcient 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe đầu kéo cao cấp Hyundai Xcient 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe đầu kéo cao cấp Hyundai Xcient 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe đầu kéo Hyundai HD450/500/600/700/1000 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe đầu kéo Hyundai HD450/500/600/700/1000 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe đầu kéo Hyundai HD450/500/600/700/1000 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe trộn bê tông Hyundai HD270/370S 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe trộn bê tông Hyundai HD270/370S 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe trộn bê tông Hyundai HD270/370S 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe ben Hyundai HD160/270/370 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe ben Hyundai HD160/270/370 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe ben Hyundai HD160/270/370 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe tải thùng Hyundai HD160/170/250/260/310/320 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe tải thùng Hyundai HD160/170/250/260/310/320 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe tải thùng Hyundai HD160/170/250/260/310/320 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Xe tải thùng Hyundai HD35/45/65/72/78 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Xe tải thùng Hyundai HD35/45/65/72/78 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Xe tải thùng Hyundai HD35/45/65/72/78 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi
Hyundai Mighty 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công Call

Hyundai Mighty 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Hyundai Mighty 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 0903410268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 20
  • Hôm nay 488
  • Hôm qua 1,369
  • Trong tuần 5,247
  • Trong tháng 21,205
  • Tổng cộng 146,425

Top

   (0)