XE TẢI - XE BUS THACO EURO 5

mỗi trang
THACO TOWNER990 TN22A28R095-BH2 2021 Call

THACO TOWNER990 TN22A28R095-BH2 2021

THACO TOWNER990 TN22A28R095-BH2 2021

Vui lòng gọi
MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-L01 thùng lửng 4,5m tải 2,2t Call

MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-L01 thùng lửng 4,5m tải 2,2t

MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-L01 thùng lửng 4,5m tải 2,2t

Vui lòng gọi
MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-M51 2021 tải thùng bạt 1,95t dài 4m5 Call

MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-M51 2021 tải thùng bạt 1,95t dài 4m5

MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-M51 2021 tải thùng bạt 1,95t dài 4m5

Vui lòng gọi
MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-K11 2021 thùng kín tải 1,95t dài 4,5m Call

MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-K11 2021 thùng kín tải 1,95t dài 4,5m

MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-K11 2021 thùng kín tải 1,95t dài 4,5m

Vui lòng gọi
MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-K12 2021 tải 1,9t thùng kín 4,5m Call

MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-K12 2021 tải 1,9t thùng kín 4,5m

MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 TF49A34R130-K12 2021 tải 1,9t thùng kín 4,5m

Vui lòng gọi
Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5 TF85A34R149 2021 Call

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5 TF85A34R149 2021

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5 TF85A34R149 2021

Vui lòng gọi
Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF7.5 TF75A39R149 2021 Call

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF7.5 TF75A39R149 2021

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF7.5 TF75A39R149 2021

Vui lòng gọi
Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5L TF85A48R149 2021 Call

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5L TF85A48R149 2021

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5L TF85A48R149 2021

Vui lòng gọi
Thùng bạt hạ tải 990 kg KIA THACO FRONTIER K200 A-LMB2-1 2021 Call

Thùng bạt hạ tải 990 kg KIA THACO FRONTIER K200 A-LMB2-1 2021

Thùng bạt hạ tải 990 kg KIA THACO FRONTIER K200 A-LMB2-1 2021

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 1,9t thùng 4m3 cao cấp FOTON M4 490 M449A34R148-K11 2021 Call

Xe tải thùng kín 1,9t thùng 4m3 cao cấp FOTON M4 490 M449A34R148-K11 2021

Xe tải thùng kín 1,9t thùng 4m3 cao cấp FOTON M4 490 M449A34R148-K11 2021

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 3,5t thùng 4m3 cao cấp FOTON M4 700 M470A34R148-K11 2021 Call

Xe tải thùng kín 3,5t thùng 4m3 cao cấp FOTON M4 700 M470A34R148-K11 2021

Xe tải thùng kín 3,5t thùng 4m3 cao cấp FOTON M4 700 M470A34R148-K11 2021

Vui lòng gọi
Thùng kín 3 chân tải 15 tấn FOTON AUMAN C240 AC24A66N270-CD1 2021 Call

Thùng kín 3 chân tải 15 tấn FOTON AUMAN C240 AC24A66N270-CD1 2021

Thùng kín 3 chân tải 15 tấn FOTON AUMAN C240 AC24A66N270-CD1 2021

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 6,9t dài 6,15m FOTON OLLIN120 M312A45R130-K01 2021 Call

Thùng kín tải 6,9t dài 6,15m FOTON OLLIN120 M312A45R130-K01 2021

Thùng kín tải 6,9t dài 6,15m FOTON OLLIN120 M312A45R130-K01 2021

Vui lòng gọi
Xe ben 3 chân FOTON AUMAN ETX D240 AD24A41P336 2021 Call

Xe ben 3 chân FOTON AUMAN ETX D240 AD24A41P336 2021

Xe ben 3 chân FOTON AUMAN ETX D240 AD24A41P336 2021

Vui lòng gọi
Thông số satxi xe tải 8t thùng 10m FOTON AUMAN C160L AC16A71R168 2021 Call

Thông số satxi xe tải 8t thùng 10m FOTON AUMAN C160L AC16A71R168 2021

Thông số satxi xe tải 8t thùng 10m FOTON AUMAN C160L AC16A71R168 2021

Vui lòng gọi
Xe 3 chân cầu lôi mui bạt tải 15 tấn FOTON AUMAN C240L AC24B68N270-M91 2021 Call

Xe 3 chân cầu lôi mui bạt tải 15 tấn FOTON AUMAN C240L AC24B68N270-M91 2021

Xe 3 chân cầu lôi mui bạt tải 15 tấn FOTON AUMAN C240L AC24B68N270-M91 2021

Vui lòng gọi
Xe ben 3,5 tấn giá rẻ FORLAND THACO FD600 FD59A23R068 2021 Call

Xe ben 3,5 tấn giá rẻ FORLAND THACO FD600 FD59A23R068 2021

Xe ben 3,5 tấn giá rẻ FORLAND THACO FD600 FD59A23R068 2021

Vui lòng gọi
Xe limousin 12 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5/12P 2021 Call

Xe limousin 12 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5/12P 2021

Xe limousin 12 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5/12P 2021

Vui lòng gọi
Xe limousin 10 chỗ 	IVECO DAILY M2-39NE5/10P 2021 Call

Xe limousin 10 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5/10P 2021

Xe limousin 10 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5/10P 2021

Vui lòng gọi
Xe mini bus 19 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5 2021 Call

Xe mini bus 19 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5 2021

Xe mini bus 19 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5 2021

Vui lòng gọi
Xe mini bus 16 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5 2021 Call

Xe mini bus 16 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5 2021

Xe mini bus 16 chỗ IVECO DAILY M2-39NE5 2021

Vui lòng gọi
Thông số sát xi ngắn 2,8 mét KIA FRONTIER K200S KF36A25R131 2021 Call

Thông số sát xi ngắn 2,8 mét KIA FRONTIER K200S KF36A25R131 2021

Thông số sát xi ngắn 2,8 mét KIA FRONTIER K200S KF36A25R131 2021

Vui lòng gọi
Thông số xe sát xi 2 cầu, thùng dài 2,8m KIA FRONTIER K200S-4WD KF37A25F131 2021 Call

Thông số xe sát xi 2 cầu, thùng dài 2,8m KIA FRONTIER K200S-4WD KF37A25F131 2021

Thông số xe sát xi 2 cầu, thùng dài 2,8m KIA FRONTIER K200S-4WD KF37A25F131 2021

Vui lòng gọi
Thông số xe sát xi 2 cầu, cabin kép tải 2,5 tấn KIA FRONTIER K200SD-4WD KF39B25F131 2021 Call

Thông số xe sát xi 2 cầu, cabin kép tải 2,5 tấn KIA FRONTIER K200SD-4WD KF39B25F131 2021

Thông số xe sát xi 2 cầu, cabin kép tải 2,5 tấn KIA FRONTIER K200SD-4WD KF39B25F131 2021

Vui lòng gọi
Thông số sát xi dài KIA FRONTIER K250L KF49A34R131 2021 Call

Thông số sát xi dài KIA FRONTIER K250L KF49A34R131 2021

Thông số sát xi dài KIA FRONTIER K250L KF49A34R131 2021

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt 3,49 tấn thùng 4m3 FOTON M4 700 M470A34R148-M51 2020 Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt 3,49 tấn thùng 4m3 FOTON M4 700 M470A34R148-M51 2020 Euro 4

Xe tải thùng bạt 3,49 tấn thùng 4m3 FOTON M4 700 M470A34R148-M51 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng bạt 1,9 tấn thùng 4m3 FOTON M4 490 M449A34R148-M51 2020 Euro 4 Call

xe tải thùng bạt 1,9 tấn thùng 4m3 FOTON M4 490 M449A34R148-M51 2020 Euro 4

xe tải thùng bạt 1,9 tấn thùng 4m3 FOTON M4 490 M449A34R148-M51 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín FOTON OLLIN490 M349A34R110-K11 Call

Thùng kín FOTON OLLIN490 M349A34R110-K11

Thùng kín FOTON OLLIN490 M349A34R110-K11

Vui lòng gọi
Thùng bạt FOTON OLLIN490 M349A34R110-M51 Call

Thùng bạt FOTON OLLIN490 M349A34R110-M51

Thùng bạt FOTON OLLIN490 M349A34R110-M51

Vui lòng gọi
Thùng lửng FOTON OLLIN490 M349A34R110-L01 Call

Thùng lửng FOTON OLLIN490 M349A34R110-L01

Thùng lửng FOTON OLLIN490 M349A34R110-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín FOTON OLLIN120 M312A45R130-K11 Call

Thùng kín FOTON OLLIN120 M312A45R130-K11

Thùng kín FOTON OLLIN120 M312A45R130-K11

Vui lòng gọi
Thùng bạt FOTON OLLIN120 M312A45R130-M71 Call

Thùng bạt FOTON OLLIN120 M312A45R130-M71

Thùng bạt FOTON OLLIN120 M312A45R130-M71

Vui lòng gọi
Thùng lửng FOTON OLLIN120 M312A45R130-L01 Call

Thùng lửng FOTON OLLIN120 M312A45R130-L01

Thùng lửng FOTON OLLIN120 M312A45R130-L01

Vui lòng gọi
Thông số satxi 3 chân siêu dài FOTON AUMAN C240L AC24B68N270 Call

Thông số satxi 3 chân siêu dài FOTON AUMAN C240L AC24B68N270

Thông số satxi 3 chân siêu dài FOTON AUMAN C240L AC24B68N270

Vui lòng gọi
Thùng bạt 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330-M91 Call

Thùng bạt 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330-M91

Thùng bạt 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330-M91

Vui lòng gọi
Thùng kín 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330-K72 Call

Thùng kín 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330-K72

Thùng kín 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330-K72

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 46
  • Hôm nay 351
  • Hôm qua 1,954
  • Trong tuần 15,380
  • Trong tháng 23,747
  • Tổng cộng 2,507,494

Top

   (0)