Xe tải Daewoo Euro 5

mỗi trang
Xe 3 chân Daewoo gắn cẩu Kanglim 8 tấn HU8AA/VN-TCK6 2021 Euro 4 Call

Xe 3 chân Daewoo gắn cẩu Kanglim 8 tấn HU8AA/VN-TCK6 2021 Euro 4

Xe 3 chân Daewoo gắn cẩu Kanglim 8 tấn HU8AA/VN-TCK6 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 9 tấn chở lợn, chở gia súc Euro 4 Call

Daewoo 9 tấn chở lợn, chở gia súc Euro 4

Daewoo 9 tấn chở lợn, chở gia súc Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc chở xăng 21m3 DAEWOO 3 chân co HU6AA 2019 Euro 4 Call

Xe xi téc chở xăng 21m3 DAEWOO 3 chân co HU6AA 2019 Euro 4

Xe xi téc chở xăng 21m3 DAEWOO 3 chân co HU6AA 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân co HU6AA gắn cẩu 5 tấn 4 đối 2019 Euro 4 Call

Daewoo 3 chân co HU6AA gắn cẩu 5 tấn 4 đối 2019 Euro 4

Daewoo 3 chân co HU6AA gắn cẩu 5 tấn 4 đối 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cẩu 5 tấn 4 đốt Tadano lắp trên Daewoo 9 tấn HC6AA Euro 4 Call

Xe cẩu 5 tấn 4 đốt Tadano lắp trên Daewoo 9 tấn HC6AA Euro 4

Xe cẩu 5 tấn 4 đốt Tadano lắp trên Daewoo 9 tấn HC6AA Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân co thùng bạt, thùng dài 9,2 mét, tải 15 tấn Euro 4 Call

Daewoo 3 chân co thùng bạt, thùng dài 9,2 mét, tải 15 tấn Euro 4

Daewoo 3 chân co thùng bạt, thùng dài 9,2 mét, tải 15 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân co thùng mui bạt, tải 15,6 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Daewoo 3 chân co thùng mui bạt, tải 15,6 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Daewoo 3 chân co thùng mui bạt, tải 15,6 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân co, tải 15 tấn, máy Doosan 280 PS Euro 4, thùng dài 9,5 mét - Daewoo HU8AA Call

Daewoo 3 chân co, tải 15 tấn, máy Doosan 280 PS Euro 4, thùng dài 9,5 mét - Daewoo HU8AA

Daewoo 3 chân co, tải 15 tấn, máy Doosan 280 PS Euro 4, thùng dài 9,5 mét - Daewoo HU8AA

Vui lòng gọi
Daewoo 9 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,6 mét, máy Doosan 280 PS Call

Daewoo 9 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,6 mét, máy Doosan 280 PS

Daewoo 9 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,6 mét, máy Doosan 280 PS

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân co, tải 15 tấn -  Daewoo HU6AA Euro 4 Call

Daewoo 3 chân co, tải 15 tấn - Daewoo HU6AA Euro 4

Daewoo 3 chân co, tải 15 tấn - Daewoo HU6AA Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cầm, xe chở gà Daewoo 9 tấn KC6A1, thùng dài 7,5 mét Euro 4 Call

Xe chở gia cầm, xe chở gà Daewoo 9 tấn KC6A1, thùng dài 7,5 mét Euro 4

Xe chở gia cầm, xe chở gà Daewoo 9 tấn KC6A1, thùng dài 7,5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 9 tấn - Daewoo HC6AA, máy DOOSAN công suất 280 PS, tiêu chuẩn Euro 4 Call

Daewoo 9 tấn - Daewoo HC6AA, máy DOOSAN công suất 280 PS, tiêu chuẩn Euro 4

Daewoo 9 tấn - Daewoo HC6AA, máy DOOSAN công suất 280 PS, tiêu chuẩn Euro 4

Vui lòng gọi
Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 6x4, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 6x4, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 6x4, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 5 chân tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Daewoo 5 chân tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Daewoo 5 chân tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 4 chân tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Daewoo 4 chân tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Daewoo 4 chân tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân cầu lôi, tải 15 tấn, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Daewoo 3 chân cầu lôi, tải 15 tấn, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Daewoo 3 chân cầu lôi, tải 15 tấn, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân 2 cầu thật, tải 15 tấn, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Daewoo 3 chân 2 cầu thật, tải 15 tấn, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Daewoo 3 chân 2 cầu thật, tải 15 tấn, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben Daewoo 3 chân Maximus tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Xe ben Daewoo 3 chân Maximus tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Xe ben Daewoo 3 chân Maximus tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben Daewoo 4 chân Maximus tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Xe ben Daewoo 4 chân Maximus tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Xe ben Daewoo 4 chân Maximus tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 4x2, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 4x2, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 4x2, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 6x2, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Call

Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 6x2, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Đầu kéo Daewoo Maximus 2018, công thức bánh xe 6x2, tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Daewoo 9 tấn Euro 4 Call

Xe tải Daewoo 9 tấn Euro 4

Xe tải Daewoo 9 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Daewoo Prima 3 chân Euro 4 Call

Xe đông lạnh Daewoo Prima 3 chân Euro 4

Xe đông lạnh Daewoo Prima 3 chân Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo Prima 2 chân - Daewoo KC6A1 thùng dài 7,4 mét, tải 9 tấn, lốp 10.00-R20 Euro 4 Call

Daewoo Prima 2 chân - Daewoo KC6A1 thùng dài 7,4 mét, tải 9 tấn, lốp 10.00-R20 Euro 4

Daewoo Prima 2 chân - Daewoo KC6A1 thùng dài 7,4 mét, tải 9 tấn, lốp 10.00-R20 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cầm Daewoo 3 chân Prima, máy Cummins B5.9 Euro 4 Call

Xe chở gia cầm Daewoo 3 chân Prima, máy Cummins B5.9 Euro 4

Xe chở gia cầm Daewoo 3 chân Prima, máy Cummins B5.9 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách Limousine 30 chỗ Daewoo FX120, máy Doosan DE12TIS Euro 4 Call

Xe khách Limousine 30 chỗ Daewoo FX120, máy Doosan DE12TIS Euro 4

Xe khách Limousine 30 chỗ Daewoo FX120, máy Doosan DE12TIS Euro 4

Vui lòng gọi
Xe bồn xe xi téc 4 chân Daewoo, máy Doosan DE12TIS, dung tích 22 m3 Euro 4 Call

Xe bồn xe xi téc 4 chân Daewoo, máy Doosan DE12TIS, dung tích 22 m3 Euro 4

Xe bồn xe xi téc 4 chân Daewoo, máy Doosan DE12TIS, dung tích 22 m3 Euro 4

Vui lòng gọi
Daewoo 3 chân Prima thùng mui bạt, máy Cummins B5.9, tải 14 tấn, thùng dài 7,4 mét Euro 4 Call

Daewoo 3 chân Prima thùng mui bạt, máy Cummins B5.9, tải 14 tấn, thùng dài 7,4 mét Euro 4

Daewoo 3 chân Prima thùng mui bạt, máy Cummins B5.9, tải 14 tấn, thùng dài 7,4 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Daewoo 4 chân gắn cẩu CSM 10 tấn, máy Doosan DE12TIS Euro 4 Call

Xe tải Daewoo 4 chân gắn cẩu CSM 10 tấn, máy Doosan DE12TIS Euro 4

Xe tải Daewoo 4 chân gắn cẩu CSM 10 tấn, máy Doosan DE12TIS Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cuốn ép chở rác Daewoo 3 chân, máy Doosan DE12TIS Euro 4 Call

Xe cuốn ép chở rác Daewoo 3 chân, máy Doosan DE12TIS Euro 4

Xe cuốn ép chở rác Daewoo 3 chân, máy Doosan DE12TIS Euro 4

Vui lòng gọi
xe khách 47 chỗ cao cấp daewoo fx12, máy doosan de12tis, euro 4 Call

xe khách 47 chỗ cao cấp daewoo fx12, máy doosan de12tis, euro 4

xe khách 47 chỗ cao cấp daewoo fx12, máy doosan de12tis, euro 4

Vui lòng gọi
xe khách 45 chỗ daewoo giá rẻ gdw6117hkd, máy doosan de12tis, euro 4 Call

xe khách 45 chỗ daewoo giá rẻ gdw6117hkd, máy doosan de12tis, euro 4

xe khách 45 chỗ daewoo giá rẻ gdw6117hkd, máy doosan de12tis, euro 4

Vui lòng gọi
xe khách giường nằm 41 chỗ daewoo bx212, euro 4 Call

xe khách giường nằm 41 chỗ daewoo bx212, euro 4

xe khách giường nằm 41 chỗ daewoo bx212, euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng đầu chở máy daewoo 3 chân 6x2, máy cummins b5.9, tải 12,45 tấn euro 4 Call

xe nâng đầu chở máy daewoo 3 chân 6x2, máy cummins b5.9, tải 12,45 tấn euro 4

xe nâng đầu chở máy daewoo 3 chân 6x2, máy cummins b5.9, tải 12,45 tấn euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải daewoo 3 chân 6x2, động cơ cummins B5.9, lắp cẩu unic 554, tải 12 tấn euro 4 Call

Xe tải daewoo 3 chân 6x2, động cơ cummins B5.9, lắp cẩu unic 554, tải 12 tấn euro 4

Xe tải daewoo 3 chân 6x2, động cơ cummins B5.9, lắp cẩu unic 554, tải 12 tấn euro 4

Vui lòng gọi
Đầu kéo Daewoo 2 cầu 6x4, 80 tấn, động cơ 420 hp euro 4 Call

Đầu kéo Daewoo 2 cầu 6x4, 80 tấn, động cơ 420 hp euro 4

Đầu kéo Daewoo 2 cầu 6x4, 80 tấn, động cơ 420 hp euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 49
  • Hôm nay 367
  • Hôm qua 1,954
  • Trong tuần 15,396
  • Trong tháng 23,763
  • Tổng cộng 2,507,510

Top

   (0)