Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ Ô TÔ VIỆT ĐĂNG

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Xe tải Isuzu Euro 5

mỗi trang
ĐẦU KÉO ISUZU EXR 1 CẦU 4x2 2021

ĐẦU KÉO ISUZU EXR 1 CẦU 4x2 2021

ĐẦU KÉO ISUZU EXR 1 CẦU 4x2 2021
Vui lòng gọi
ĐẦU KÉO ISUZU EXZ 2 CẦU 6x4 2021

ĐẦU KÉO ISUZU EXZ 2 CẦU 6x4 2021

ĐẦU KÉO ISUZU EXZ 2 CẦU 6x4 2021
Vui lòng gọi
ĐẦU KÉO ISUZU GVR 1 CẦU 4x2 2021

ĐẦU KÉO ISUZU GVR 1 CẦU 4x2 2021

ĐẦU KÉO ISUZU GVR 1 CẦU 4x2 2021
Vui lòng gọi
Isuzu 1 tấn thùng bạt, vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4

Isuzu 1 tấn thùng bạt, vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4

Isuzu 1 tấn thùng bạt, vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 1 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK105

Isuzu 1 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK105

Isuzu 1 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK105
Vui lòng gọi
Isuzu 1 tấn thùng kín vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4

Isuzu 1 tấn thùng kín vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4

Isuzu 1 tấn thùng kín vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 1,79 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK179

Isuzu 1,79 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK179

Isuzu 1,79 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK179
Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4

Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4

Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng bạt QKR77HE4 Euro 4

Isuzu 1,9 tấn thùng bạt QKR77HE4 Euro 4

Isuzu 1,9 tấn thùng bạt QKR77HE4 Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng bạt, Euro 4 - ISUZU NMR85HE4-C019

Isuzu 1,9 tấn thùng bạt, Euro 4 - ISUZU NMR85HE4-C019

Isuzu 1,9 tấn thùng bạt, Euro 4 - ISUZU NMR85HE4-C019
Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu QKR77HE4KCV-TK1990

Isuzu 1,9 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu QKR77HE4KCV-TK1990

Isuzu 1,9 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu QKR77HE4KCV-TK1990
Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018

Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018

Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018
Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng kín QKR77HE4 Euro 4

Isuzu 1,9 tấn thùng kín QKR77HE4 Euro 4

Isuzu 1,9 tấn thùng kín QKR77HE4 Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4

Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4

Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 1,9t QKR77HE4 chở gia cầm 2021

Isuzu 1,9t QKR77HE4 chở gia cầm 2021

Isuzu 1,9t QKR77HE4 chở gia cầm 2021
Vui lòng gọi
Isuzu 15 tấn thùng bạt FVM34TE4 thùng dài 7,7 mét 2020 Euro 4

Isuzu 15 tấn thùng bạt FVM34TE4 thùng dài 7,7 mét 2020 Euro 4

Isuzu 15 tấn thùng bạt FVM34TE4 thùng dài 7,7 mét 2020 Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4

Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4

Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 2,05 tấn thùng kín Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-V020

Isuzu 2,05 tấn thùng kín Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-V020

Isuzu 2,05 tấn thùng kín Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-V020
Vui lòng gọi
Isuzu 2,15 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-C021

Isuzu 2,15 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-C021

Isuzu 2,15 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-C021
Vui lòng gọi
Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 2,35 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK235

Isuzu 2,35 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK235

Isuzu 2,35 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK235
Vui lòng gọi
Isuzu 2,4 tấn NMR77EE4 - C024, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Isuzu 2,4 tấn NMR77EE4 - C024, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Isuzu 2,4 tấn NMR77EE4 - C024, thùng dài 3,2 mét Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 2,4 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-C023

Isuzu 2,4 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-C023

Isuzu 2,4 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-C023
Vui lòng gọi
Isuzu 2,4 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-V022

Isuzu 2,4 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-V022

Isuzu 2,4 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-V022
Vui lòng gọi
Isuzu 2,5 tấn chở gia cầm QKR77HE4 thùng dài 4,35m 2020 Euro 4

Isuzu 2,5 tấn chở gia cầm QKR77HE4 thùng dài 4,35m 2020 Euro 4

Isuzu 2,5 tấn chở gia cầm QKR77HE4 thùng dài 4,35m 2020 Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 2,7 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-TK270

Isuzu 2,7 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-TK270

Isuzu 2,7 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-TK270
Vui lòng gọi
Isuzu 2,8 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-MP280

Isuzu 2,8 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-MP280

Isuzu 2,8 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-MP280
Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145

Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145

Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145
Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W thùng kín, mở 8 cánh bên hông 2020 Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W thùng kín, mở 8 cánh bên hông 2020 Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W thùng kín, mở 8 cánh bên hông 2020 Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W thùng siêu dài 9,57 mét chở gia súc, chở lợn, thùng cao 2,6 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W thùng siêu dài 9,57 mét chở gia súc, chở lợn, thùng cao 2,6 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W thùng siêu dài 9,57 mét chở gia súc, chở lợn, thùng cao 2,6 mét Euro 4
Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34WE4 Euro 4 tải 15 tấn, thùng dài 9m5 giá siêu rẻ

Isuzu 3 chân FVM34WE4 Euro 4 tải 15 tấn, thùng dài 9m5 giá siêu rẻ

Isuzu 3 chân FVM34WE4 Euro 4 tải 15 tấn, thùng dài 9m5 giá siêu rẻ
Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150

Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150

Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150
Vui lòng gọi
Isuzu 3,5 tấn chở gia cầm NPR85KE4 Euro 4, giá siêu rẻ

Isuzu 3,5 tấn chở gia cầm NPR85KE4 Euro 4, giá siêu rẻ

Isuzu 3,5 tấn chở gia cầm NPR85KE4 Euro 4, giá siêu rẻ
Vui lòng gọi

Top

   (0)