Xe thương mại Hyundai Thành Công Euro 5

mỗi trang
HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TL 2021 Call

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TL 2021

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TL 2021

Vui lòng gọi
HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TMB 2021 Call

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TMB 2021

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TMB 2021

Vui lòng gọi
HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TK 2021 Call

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TK 2021

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/HDN-TK 2021

Vui lòng gọi
HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/ADT-HDN-MB 2021 Call

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/ADT-HDN-MB 2021

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/ADT-HDN-MB 2021

Vui lòng gọi
HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/CKGT-KINHBAC.TK 2021 Call

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/CKGT-KINHBAC.TK 2021

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/CKGT-KINHBAC.TK 2021

Vui lòng gọi
HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/CKGT-KINHBAC.MB 2021 Call

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/CKGT-KINHBAC.MB 2021

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/CKGT-KINHBAC.MB 2021

Vui lòng gọi
HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/PL-TL21 2021 Call

HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/PL-TL21 2021

HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/PL-TL21 2021

Vui lòng gọi
HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/PL-TK 2021 Call

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/PL-TK 2021

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/PL-TK 2021

Vui lòng gọi
HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/PL-MB 2021 Call

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/PL-MB 2021

HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL/PL-MB 2021

Vui lòng gọi
Thùng bạt ánh dương 110XL tải 7t thùng 6m3 2021 Call

Thùng bạt ánh dương 110XL tải 7t thùng 6m3 2021

Thùng bạt ánh dương 110XL tải 7t thùng 6m3 2021

Vui lòng gọi
Thùng kín 6,3m 110XL Việt Phú 2021 Call

Thùng kín 6,3m 110XL Việt Phú 2021

Thùng kín 6,3m 110XL Việt Phú 2021

Vui lòng gọi
Thùng bạt 6,3m 110XL Việt Phú 2021 Call

Thùng bạt 6,3m 110XL Việt Phú 2021

Thùng bạt 6,3m 110XL Việt Phú 2021

Vui lòng gọi
Thùng lửng 6,3m 110XL Việt Phú 2021 Call

Thùng lửng 6,3m 110XL Việt Phú 2021

Thùng lửng 6,3m 110XL Việt Phú 2021

Vui lòng gọi
EX8 GT S2 thùng kín ánh dương tải 7 tấn 2021 Call

EX8 GT S2 thùng kín ánh dương tải 7 tấn 2021

EX8 GT S2 thùng kín ánh dương tải 7 tấn 2021

Vui lòng gọi
HD240 thùng lửng vân đạo 2021 Call

HD240 thùng lửng vân đạo 2021

HD240 thùng lửng vân đạo 2021

Vui lòng gọi
110SL chở lợn thùng vân đạo 2021 Call

110SL chở lợn thùng vân đạo 2021

110SL chở lợn thùng vân đạo 2021

Vui lòng gọi
Hyundai N250SL thùng bạt vân đạo gắn bửng nâng hạ 2021 Call

Hyundai N250SL thùng bạt vân đạo gắn bửng nâng hạ 2021

Hyundai N250SL thùng bạt vân đạo gắn bửng nâng hạ 2021

Vui lòng gọi
Hyundai N250SL đông lạnh phú linh 2021 Call

Hyundai N250SL đông lạnh phú linh 2021

Hyundai N250SL đông lạnh phú linh 2021

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Doosung composit H150 2021 Euro 4, tải 1150 Kg Call

Thùng đông lạnh Doosung composit H150 2021 Euro 4, tải 1150 Kg

Thùng đông lạnh Doosung composit H150 2021 Euro 4, tải 1150 Kg

Vui lòng gọi
Thùng lửng tải 7,4t thùng 5,4m HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/QUOCVIET-TL 2021 Euro 4 Call

Thùng lửng tải 7,4t thùng 5,4m HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/QUOCVIET-TL 2021 Euro 4

Thùng lửng tải 7,4t thùng 5,4m HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/QUOCVIET-TL 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 6,6t thùng 5,4m HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/CMN-TBBN 2021 Euro 4 Call

Thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 6,6t thùng 5,4m HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/CMN-TBBN 2021 Euro 4

Thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 6,6t thùng 5,4m HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/CMN-TBBN 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở lợn tải 6,5t thùng 5,3m HYUNDAI MIGHTY EX8L/CKGT-CGS 2021 Euro 4 Call

Xe chở lợn tải 6,5t thùng 5,3m HYUNDAI MIGHTY EX8L/CKGT-CGS 2021 Euro 4

Xe chở lợn tải 6,5t thùng 5,3m HYUNDAI MIGHTY EX8L/CKGT-CGS 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở lợn tải 6,35t thùng 5,7m HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL/BTR-CGS 2021 Euro 4 Call

Xe chở lợn tải 6,35t thùng 5,7m HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL/BTR-CGS 2021 Euro 4

Xe chở lợn tải 6,35t thùng 5,7m HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL/BTR-CGS 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín mở 4 cánh bên phụ, tải 6,6t thùng 5,9m HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL/CKGT-TK2 2021 Euro 4 Call

Thùng kín mở 4 cánh bên phụ, tải 6,6t thùng 5,9m HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL/CKGT-TK2 2021 Euro 4

Thùng kín mở 4 cánh bên phụ, tải 6,6t thùng 5,9m HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL/CKGT-TK2 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút chất thải 14 khối 	HYUNDAI HD240 VCEBHUZGHVT3-VTL/HCT 2021 Euro 4 Call

Xe hút chất thải 14 khối HYUNDAI HD240 VCEBHUZGHVT3-VTL/HCT 2021 Euro 4

Xe hút chất thải 14 khối HYUNDAI HD240 VCEBHUZGHVT3-VTL/HCT 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe Hyundai H150 bán hàng lưu động 2021 Euro 4 Call

Xe Hyundai H150 bán hàng lưu động 2021 Euro 4

Xe Hyundai H150 bán hàng lưu động 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc chở oxy lỏng thể tích 4500 lít 	HYUNDAI MIGHTY 2017/VUL-OXY 2021 Euro 4 Call

Xe xi téc chở oxy lỏng thể tích 4500 lít HYUNDAI MIGHTY 2017/VUL-OXY 2021 Euro 4

Xe xi téc chở oxy lỏng thể tích 4500 lít HYUNDAI MIGHTY 2017/VUL-OXY 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
HD260 gắn cẩu Unic 5 tấn 6 đốt 2021 Euro 4 Call

HD260 gắn cẩu Unic 5 tấn 6 đốt 2021 Euro 4

HD260 gắn cẩu Unic 5 tấn 6 đốt 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Xi téc chở xăng 22 khối HD320 Doosung 2021 Euro 4 Call

Xi téc chở xăng 22 khối HD320 Doosung 2021 Euro 4

Xi téc chở xăng 22 khối HD320 Doosung 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
HD320 gắn cẩu gấp 8 tấn Palfinger 2021 Call

HD320 gắn cẩu gấp 8 tấn Palfinger 2021

HD320 gắn cẩu gấp 8 tấn Palfinger 2021

Vui lòng gọi
Xi téc chở xăng 3 chân 2 cầu thật Hyundai HD260 2021 Euro 4 Call

Xi téc chở xăng 3 chân 2 cầu thật Hyundai HD260 2021 Euro 4

Xi téc chở xăng 3 chân 2 cầu thật Hyundai HD260 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cuốn ép, chở rác 20 khối HD260 Euro 4 2021 Call

Xe cuốn ép, chở rác 20 khối HD260 Euro 4 2021

Xe cuốn ép, chở rác 20 khối HD260 Euro 4 2021

Vui lòng gọi
HD320 gắn cẩu Kanglim 12 tấn 2021 Euro 4 Call

HD320 gắn cẩu Kanglim 12 tấn 2021 Euro 4

HD320 gắn cẩu Kanglim 12 tấn 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
HD320 gắn cẩu gập Palfinger 10 tấn 2021 Euro 4 Call

HD320 gắn cẩu gập Palfinger 10 tấn 2021 Euro 4

HD320 gắn cẩu gập Palfinger 10 tấn 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Xi téc chở sữa 16 khối HD320 2021 Call

Xi téc chở sữa 16 khối HD320 2021

Xi téc chở sữa 16 khối HD320 2021

Vui lòng gọi
Xe xi téc phun nước HD320, dung tích 17 khối 2021 Call

Xe xi téc phun nước HD320, dung tích 17 khối 2021

Xe xi téc phun nước HD320, dung tích 17 khối 2021

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 58
  • Hôm nay 1,497
  • Hôm qua 1,952
  • Trong tuần 14,572
  • Trong tháng 22,939
  • Tổng cộng 2,506,686

Top

   (0)