Xe tải JAC Euro 5

mỗi trang
Jac thùng kín tải 8,7 tấn thùng dài 8m2 2021 Call

Jac thùng kín tải 8,7 tấn thùng dài 8m2 2021

Jac thùng kín tải 8,7 tấn thùng dài 8m2 2021

Vui lòng gọi
Jac 1025 chở rác tải 1,3 tấn 2021 giá rẻ Call

Jac 1025 chở rác tải 1,3 tấn 2021 giá rẻ

Jac 1025 chở rác tải 1,3 tấn 2021 giá rẻ

Vui lòng gọi
Jac 1025 thùng kín dạng cánh dơi, tải 1,5 tấn thùng 3m2 2021 Call

Jac 1025 thùng kín dạng cánh dơi, tải 1,5 tấn thùng 3m2 2021

Jac 1025 thùng kín dạng cánh dơi, tải 1,5 tấn thùng 3m2 2021

Vui lòng gọi
Jac 1047 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn 2021 Call

Jac 1047 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn 2021

Jac 1047 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn 2021

Vui lòng gọi
Jac 1047 mui bạt gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn thùng 4m3 2021 Call

Jac 1047 mui bạt gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn thùng 4m3 2021

Jac 1047 mui bạt gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn thùng 4m3 2021

Vui lòng gọi
Jac thùng lửng tải 9,2 tấn thùng dài 8m2 2021 Call

Jac thùng lửng tải 9,2 tấn thùng dài 8m2 2021

Jac thùng lửng tải 9,2 tấn thùng dài 8m2 2021

Vui lòng gọi
Jac 8,5 tấn thùng dài 8m3 2021 Call

Jac 8,5 tấn thùng dài 8m3 2021

Jac 8,5 tấn thùng dài 8m3 2021

Vui lòng gọi
Jac 1048 thùng lửng tải 5,3 tấn thùng dài 4m3 2021 Call

Jac 1048 thùng lửng tải 5,3 tấn thùng dài 4m3 2021

Jac 1048 thùng lửng tải 5,3 tấn thùng dài 4m3 2021

Vui lòng gọi
Jac N500 thùng bạt tải 5 tấn, thùng 4m3 2021 Call

Jac N500 thùng bạt tải 5 tấn, thùng 4m3 2021

Jac N500 thùng bạt tải 5 tấn, thùng 4m3 2021

Vui lòng gọi
Jac thùng bạt 8m2, tải 9,1t 2021 Call

Jac thùng bạt 8m2, tải 9,1t 2021

Jac thùng bạt 8m2, tải 9,1t 2021

Vui lòng gọi
Jac thùng bạt 9m6, tải 7,6t 2021 Call

Jac thùng bạt 9m6, tải 7,6t 2021

Jac thùng bạt 9m6, tải 7,6t 2021

Vui lòng gọi
Jac 1042 thùng kín tải 3,5t thùng 4m3 2021 Call

Jac 1042 thùng kín tải 3,5t thùng 4m3 2021

Jac 1042 thùng kín tải 3,5t thùng 4m3 2021

Vui lòng gọi
Jac 1030 mui bạt gắn bửng nâng hạ, tải 2,1t, thùng dài 3m7 2021 Call

Jac 1030 mui bạt gắn bửng nâng hạ, tải 2,1t, thùng dài 3m7 2021

Jac 1030 mui bạt gắn bửng nâng hạ, tải 2,1t, thùng dài 3m7 2021

Vui lòng gọi
Jac N200 thùng bạt gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn 2021 Call

Jac N200 thùng bạt gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn 2021

Jac N200 thùng bạt gắn bửng nâng hạ, tải 1,9 tấn 2021

Vui lòng gọi
Jac N800 thùng bạt, cabin kép tải 8,35t thùng dài 7,6m 2021 Call

Jac N800 thùng bạt, cabin kép tải 8,35t thùng dài 7,6m 2021

Jac N800 thùng bạt, cabin kép tải 8,35t thùng dài 7,6m 2021

Vui lòng gọi
Jac N350 3,5t thùng kín thùng dài 5m25 2021 Call

Jac N350 3,5t thùng kín thùng dài 5m25 2021

Jac N350 3,5t thùng kín thùng dài 5m25 2021

Vui lòng gọi
Jac N200 1,9 tấn đông lạnh quyền auto thùng 4m3 2021 Call

Jac N200 1,9 tấn đông lạnh quyền auto thùng 4m3 2021

Jac N200 1,9 tấn đông lạnh quyền auto thùng 4m3 2021

Vui lòng gọi
JAC N900 Thùng bạt cabin kép tải 9 tấn thùng dài 7m 2020 Euro 4 Call

JAC N900 Thùng bạt cabin kép tải 9 tấn thùng dài 7m 2020 Euro 4

JAC N900 Thùng bạt cabin kép tải 9 tấn thùng dài 7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N800 Thùng kín tải 8 tấn cabin kép thùng dài 7,6m 2020 Euro 4 Call

JAC N800 Thùng kín tải 8 tấn cabin kép thùng dài 7,6m 2020 Euro 4

JAC N800 Thùng kín tải 8 tấn cabin kép thùng dài 7,6m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4

Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4

Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4 Call

Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4

Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4 Call

Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4

Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019 Call

Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019

Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019

Vui lòng gọi
Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019 Call

Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019

Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019

Vui lòng gọi
Xe Jac 16 chỗ Euro 4 -  Jac SUNRAY-V6 Call

Xe Jac 16 chỗ Euro 4 - Jac SUNRAY-V6

Xe Jac 16 chỗ Euro 4 - Jac SUNRAY-V6

Vui lòng gọi
Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4 Call

Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4

Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 42
  • Hôm nay 290
  • Hôm qua 1,954
  • Trong tuần 15,319
  • Trong tháng 23,686
  • Tổng cộng 2,507,433

Top

   (0)