Xe tải VEAM Euro 5

mỗi trang
Veam VT340 MB1 tải 3,5 tấn thùng dài 6m1 2021 Euro 4 Call

Veam VT340 MB1 tải 3,5 tấn thùng dài 6m1 2021 Euro 4

Veam VT340 MB1 tải 3,5 tấn thùng dài 6m1 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260PDL thùng bạt dài 6m1, cao 2m22 2021 Euro 4 Call

Veam VT260PDL thùng bạt dài 6m1, cao 2m22 2021 Euro 4

Veam VT260PDL thùng bạt dài 6m1, cao 2m22 2021 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT880 MB-2 chở xe máy cao 2,6m, dài 9,6m 2020 Euro 4 Call

Veam VPT880 MB-2 chở xe máy cao 2,6m, dài 9,6m 2020 Euro 4

Veam VPT880 MB-2 chở xe máy cao 2,6m, dài 9,6m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở ô tô dài 10 mét, 2 sàn VEAM VPT880 MB-2 2020 Euro 4 Call

Xe chở ô tô dài 10 mét, 2 sàn VEAM VPT880 MB-2 2020 Euro 4

Xe chở ô tô dài 10 mét, 2 sàn VEAM VPT880 MB-2 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT751 thùng bạt, tải 7,2 tấn, thùng dài 6,05m, máy HYUNDAI D4DB 2020 Euro 4 Call

Veam VT751 thùng bạt, tải 7,2 tấn, thùng dài 6,05m, máy HYUNDAI D4DB 2020 Euro 4

Veam VT751 thùng bạt, tải 7,2 tấn, thùng dài 6,05m, máy HYUNDAI D4DB

Vui lòng gọi
Xe cẩu Kanglim 3 tấn VEAM VT751 Tải 6,3 tấn, thùng dài 5m4 2020 Euro 4 Call

Xe cẩu Kanglim 3 tấn VEAM VT751 Tải 6,3 tấn, thùng dài 5m4 2020 Euro 4

Xe cẩu Kanglim 3 tấn VEAM VT751 Tải 6,3 tấn, thùng dài 5m4 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT750 thùng kín tải 3,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Veam VT750 thùng kín tải 3,5 tấn 2020 Euro 4

Veam VT750 thùng kín tải 3,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT750 thùng bạt tải 3,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Veam VT750 thùng bạt tải 3,5 tấn 2020 Euro 4

Veam VT750 thùng bạt tải 3,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT750 thùng lủng tải 3,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Veam VT750 thùng lủng tải 3,5 tấn 2020 Euro 4

Veam VT750 thùng lủng tải 3,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam thùng bạt tải 5 tấn dài 6m2 VT750 2020 Euro 4 Call

Veam thùng bạt tải 5 tấn dài 6m2 VT750 2020 Euro 4

Veam thùng bạt tải 5 tấn dài 6m2 VT750 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam tải 6,5 tấn gắn cẩu Kanglim 3 tấn 2020 Euro 4 Call

Veam tải 6,5 tấn gắn cẩu Kanglim 3 tấn 2020 Euro 4

Veam tải 6,5 tấn gắn cẩu Kanglim 3 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT750 Thùng kín tải 7,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Veam VT750 Thùng kín tải 7,5 tấn 2020 Euro 4

Veam VT750 Thùng kín tải 7,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT750 Thùng bạt tải 7,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Veam VT750 Thùng bạt tải 7,5 tấn 2020 Euro 4

Veam VT750 Thùng bạt tải 7,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam 3,5t thùng kín máy Nissan 2020 Euro 4 Call

Veam 3,5t thùng kín máy Nissan 2020 Euro 4

Veam 3,5t thùng kín máy Nissan 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam 3,5t thùng bạt máy Nissan 2020 Euro 4 Call

Veam 3,5t thùng bạt máy Nissan 2020 Euro 4

Veam 3,5t thùng bạt máy Nissan 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam 6,5 tấn thùng lủng VT651 2020 Euro 4 Call

Veam 6,5 tấn thùng lủng VT651 2020 Euro 4

Veam 6,5 tấn thùng lủng VT651 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam 6,5 tấn thùng kín dài 5m VT651 2020 Euro 4 Call

Veam 6,5 tấn thùng kín dài 5m VT651 2020 Euro 4

Veam 6,5 tấn thùng kín dài 5m VT651 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải VEAM 6,5 tấn thùng dài 5m VT651 2020 Euro 4 Call

Xe tải VEAM 6,5 tấn thùng dài 5m VT651 2020 Euro 4

Xe tải VEAM 6,5 tấn thùng dài 5m VT651 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở ô tô  Veam VPT880 MB-1 thùng dài 9m8 Euro 4 Call

Xe chở ô tô Veam VPT880 MB-1 thùng dài 9m8 Euro 4

Xe chở ô tô Veam VPT880 MB-1 thùng dài 9m8 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4 Call

Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4

Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4 Call

Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4 Call

Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4

Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 3,5 tấn 2019 VEAM VPB350 Euro 4, giá siêu dẻ Call

Xe ben 3,5 tấn 2019 VEAM VPB350 Euro 4, giá siêu dẻ

Xe ben 3,5 tấn 2019 VEAM VPB350 Euro 4, giá siêu dẻ

Vui lòng gọi
Veam 3,5 tấn VPT350 thùng lửng dài 4m88 2019 Euro 4 Call

Veam 3,5 tấn VPT350 thùng lửng dài 4m88 2019 Euro 4

Veam 3,5 tấn VPT350 thùng lửng dài 4m88 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5 Call

Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5

Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5

Vui lòng gọi
Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8 Call

Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8

Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8

Vui lòng gọi
Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4 Call

Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4

Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4 Call

Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4

Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét Call

Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét

Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét

Vui lòng gọi
Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB Call

Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB

Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4

Vui lòng gọi
VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4 Call

VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4

VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4 Call

Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4

Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4 Call

Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4

Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín Veam Star Euro 4 Call

Thùng kín Veam Star Euro 4

Thùng kín Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 41
  • Hôm nay 324
  • Hôm qua 1,954
  • Trong tuần 15,353
  • Trong tháng 23,720
  • Tổng cộng 2,507,467

Top

   (0)