Danh mục sản phẩm

mỗi trang
Isuzu 4 chân FV330 Isuzu vĩnh phát thùng đông lạnh, thùng dài 8,83 mét, tải 16,1 tấn Euro 4 Call

Isuzu 4 chân FV330 Isuzu vĩnh phát thùng đông lạnh, thùng dài 8,83 mét, tải 16,1 tấn Euro 4

Isuzu 4 chân FV330 Isuzu vĩnh phát thùng đông lạnh, thùng dài 8,83 mét, tải 16,1 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4 Call

Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4

Xe nâng người làm việc trên cao isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn Call

Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn

Xe cuốn ép rác isuzu 8 tấn FVR34L, tải 5,7 tấn

Vui lòng gọi
Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4 Call

Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4

Xe nâng người làm việc trên cao Dasan lắp trên isuzu QKR55F Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W thùng cánh dơi, tải 13,55 tấn, thùng dài 9,4 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4 Call

Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4

Xe hút bể phốt isuzu 1,9 tấn QKR55H, dung tích 1700 lít Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T thùng kín mở 10 cánh, thùng dài 7,7 mét, tải 14,1 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K chở mô tô, xe máy, thùng dài 5,1 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4 Call

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4

Xe tải isuzu 3,5 tấn NPR85K gắn cẩu unic URV345 có thiết bị nâng người làm việc trên cao Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 13,1 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34T gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 13 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 6 tấn 5 đốt, tải 10,9 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 6 tấn nâng tải FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,25 tấn, thùng dài 6,1 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4 Call

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Xe tải isuzu 15 tấn FVM34W gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,55 tấn, thùng dài 8,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 6 tấn FRR90N gắn cẩu unic 3 tấn 5 đốt, tải 4,7 tấn, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4 Call

Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4

Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải chở Pallet chứa két chai isuzu NPR85K mở 10 cánh, Euro 4 Call

Xe tải chở Pallet chứa két chai isuzu NPR85K mở 10 cánh, Euro 4

Xe tải chở Pallet chứa két chai isuzu NPR85K mở 10 cánh, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải chở pallet chứa cấu kiện điện tử isuzu NQR75M thùng cao 2,5 mét, Euro 4 Call

Xe tải chở pallet chứa cấu kiện điện tử isuzu NQR75M thùng cao 2,5 mét, Euro 4

Xe tải chở pallet chứa cấu kiện điện tử isuzu NQR75M thùng cao 2,5 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia súc, thùng dài 6,2 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia súc, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia súc, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia cầm, thùng dài 6,2 mét, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia cầm, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Xe tải isuzu 5 tấn NQR75M chở gia cầm, thùng dài 6,2 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4

Xe tải isuzu 1,9 tấn máy điện NMR85H thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu NPR85K 3,5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4 Call

Xe tải isuzu NPR85K 3,5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4

Xe tải isuzu NPR85K 3,5 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 1,9 tấn nâng tải lên 2,8 tấn thùng bạt QKR55H, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 1,9 tấn nâng tải lên 2,8 tấn thùng bạt QKR55H, Euro 4

Xe tải isuzu 1,9 tấn nâng tải lên 2,8 tấn thùng bạt QKR55H, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải isuzu 1,4 tấn nâng tải lên 2,4 tấn thùng bạt QKR55F, Euro 4 Call

Xe tải isuzu 1,4 tấn nâng tải lên 2,4 tấn thùng bạt QKR55F, Euro 4

Xe tải isuzu 1,4 tấn nâng tải lên 2,4 tấn thùng bạt QKR55F, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Chiến Thắng KENBO thùng mui bạt tải 990 Kg, thùng dài 2,61 mét, Euro 4 Call

Xe tải Chiến Thắng KENBO thùng mui bạt tải 990 Kg, thùng dài 2,61 mét, Euro 4

Xe tải Chiến Thắng KENBO thùng mui bạt tải 990 Kg, thùng dài 2,61 mét, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 47 chỗ Universe K47S, máy Yuchai 276 Kw, Euro 4 Call

Xe khách 47 chỗ Universe K47S, máy Yuchai 276 Kw, Euro 4

Xe khách 47 chỗ Universe K47S, máy Yuchai 276 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 47 chỗ Universe K47S, máy Hino 275 Kw, Euro 4 Call

Xe khách 47 chỗ Universe K47S, máy Hino 275 Kw, Euro 4

Xe khách 47 chỗ Universe K47S, máy Hino 275 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách giường năm 42 chỗ Universe K42G, máy Hino 275 Kw, Euro 4 Call

Xe khách giường năm 42 chỗ Universe K42G, máy Hino 275 Kw, Euro 4

Xe khách giường năm 42 chỗ Universe K42G, máy Hino 275 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách Universe 39 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4 Call

Xe khách Universe 39 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4

Xe khách Universe 39 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách giường năm 43 chỗ Universe K43G, máy Hino 275 Kw, Euro 4 Call

Xe khách giường năm 43 chỗ Universe K43G, máy Hino 275 Kw, Euro 4

Xe khách giường năm 43 chỗ Universe K43G, máy Hino 275 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách giường năm 42 chỗ Universe K43G, máy Yuchai 276 Kw, Euro 4 Call

Xe khách giường năm 42 chỗ Universe K43G, máy Yuchai 276 Kw, Euro 4

Xe khách giường năm 42 chỗ Universe K43G, máy Yuchai 276 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách Universe 29 chỗ, máy Hino 180 Kw, Euro 4 Call

Xe khách Universe 29 chỗ, máy Hino 180 Kw, Euro 4

Xe khách Universe 29 chỗ, máy Hino 180 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách Universe 35 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4 Call

Xe khách Universe 35 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4

Xe khách Universe 35 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách Universe 29 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4 Call

Xe khách Universe 29 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4

Xe khách Universe 29 chỗ, máy Yuchai 170 Kw, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4 Call

Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4

Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4

Vui lòng gọi
Xe Mighty Đồng Vàng HD700 gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,75 tấn, thùng dài 4,3 mét, euro 4 Call

Xe Mighty Đồng Vàng HD700 gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,75 tấn, thùng dài 4,3 mét, euro 4

Xe Mighty Đồng Vàng HD700 gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, tải 5,75 tấn, thùng dài 4,3 mét, euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 0903410268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 81
  • Hôm nay 558
  • Hôm qua 1,369
  • Trong tuần 5,317
  • Trong tháng 21,275
  • Tổng cộng 146,495

Top

   (0)