Danh mục sản phẩm

mỗi trang
Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4 Call

Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4

Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4

Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4

Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4 Call

Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4

Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4 Call

Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4

Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4 Call

TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4

TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4 Call

TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4

TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4 Call

TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4

TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4 Call

Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4

Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe cabin satxi Xe tải 8 tấn thùng dài 10 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160SL9 Euro 4 Call

Thông số xe cabin satxi Xe tải 8 tấn thùng dài 10 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160SL9 Euro 4

Thông số xe cabin satxi Xe tải 8 tấn thùng dài 10 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160SL9 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,25 tấn Euro 4 Call

Thùng kín 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,25 tấn Euro 4

Thùng kín 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,25 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,2 tấn Euro 4 Call

Thùng bạt 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,2 tấn Euro 4

Thùng bạt 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,2 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng lửng 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,5 tấn Euro 4 Call

Thùng lửng 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,5 tấn Euro 4

Thùng lửng 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
TMT TATA ULTRA814-CS Thùng lửng dài 5m2, tải 7,6 tấn Euro 4 Call

TMT TATA ULTRA814-CS Thùng lửng dài 5m2, tải 7,6 tấn Euro 4

TMT TATA ULTRA814-CS Thùng lửng dài 5m2, tải 7,6 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
TMT TATA ULTRA814-CS thùng kín dài 5m2, tải 7,25 tấn Euro 4 Call

TMT TATA ULTRA814-CS thùng kín dài 5m2, tải 7,25 tấn Euro 4

TMT TATA ULTRA814-CS thùng kín dài 5m2, tải 7,25 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
TMT TATA ULTRA814-CS Thùng bạt dài 5m2, tải 7,4 tấn Euro 4 Call

TMT TATA ULTRA814-CS Thùng bạt dài 5m2, tải 7,4 tấn Euro 4

TMT TATA ULTRA814-CS Thùng bạt dài 5m2, tải 7,4 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe cabin satxi TMT TATA ULTRA814-CL Euro 4 Call

Thông số xe cabin satxi TMT TATA ULTRA814-CL Euro 4

Thông số xe cabin satxi TMT TATA ULTRA814-CL Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe cabin satxi TMT TATA ULTRA814-CS Euro 4 Call

Thông số xe cabin satxi TMT TATA ULTRA814-CS Euro 4

Thông số xe cabin satxi TMT TATA ULTRA814-CS Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Vinamotor Đồng Vàng K6 Euro 4, 2019, giá tốt, tải trọng cao - VINAMOTOR K6 Call

Xe tải Vinamotor Đồng Vàng K6 Euro 4, 2019, giá tốt, tải trọng cao - VINAMOTOR K6

Xe tải Vinamotor Đồng Vàng K6 Euro 4, 2019, giá tốt, tải trọng cao - VINAMOTOR K6

Vui lòng gọi
Thùng bạt Isuzu Vĩnh Phát  tải 8t2 thùng 6m95 Euro 4 giá rẻ Call

Thùng bạt Isuzu Vĩnh Phát tải 8t2 thùng 6m95 Euro 4 giá rẻ

Thùng bạt Isuzu Vĩnh Phát tải 8t2 thùng 6m95 Euro 4 giá rẻ

Vui lòng gọi
Thùng bạt Isuzu Vĩnh Phát 8 tấn thùng 6m2 Euro 4 giá rẻ Call

Thùng bạt Isuzu Vĩnh Phát 8 tấn thùng 6m2 Euro 4 giá rẻ

Thùng bạt Isuzu Vĩnh Phát 8 tấn thùng 6m2 Euro 4 giá rẻ

Vui lòng gọi
Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4 Call

Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4

Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4 Call

Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4

Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe giường nằm 34 chỗ máy Yuchai Haeco Dcar K34YE4 2019 Call

Xe giường nằm 34 chỗ máy Yuchai Haeco Dcar K34YE4 2019

Xe giường nằm 34 chỗ máy Yuchai Haeco Dcar K34YE4 2019

Vui lòng gọi
Xe giường nằm 24 chỗ Haeco Dcar K24HE5 2019 Call

Xe giường nằm 24 chỗ Haeco Dcar K24HE5 2019

Xe giường nằm 24 chỗ Haeco Dcar K24HE5 2019

Vui lòng gọi
Xe khách 47 chỗ Haeco Universe K47S 2019 Call

Xe khách 47 chỗ Haeco Universe K47S 2019

Xe khách 47 chỗ Haeco Universe K47S 2019

Vui lòng gọi
Xe giường nằm 34 chỗ Haeco Dcar 2019 Call

Xe giường nằm 34 chỗ Haeco Dcar 2019

Xe giường nằm 34 chỗ Haeco Dcar 2019

Vui lòng gọi
Xe giường nằm 36 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019 Call

Xe giường nằm 36 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019

Xe giường nằm 36 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019

Vui lòng gọi
Xe giường nằm 33 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019 Call

Xe giường nằm 33 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019

Xe giường nằm 33 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019

Vui lòng gọi
Xe giường nằm 24 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019 Call

Xe giường nằm 24 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019

Xe giường nằm 24 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019

Vui lòng gọi
Xe giường nằm 23 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019 Call

Xe giường nằm 23 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019

Xe giường nằm 23 chỗ Tracomeco Universe Dcar 2019

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh isuzu vĩnh phát tải 7,35 tấn, thùng dài 6m9 FN129 Euro 4 Call

Xe đông lạnh isuzu vĩnh phát tải 7,35 tấn, thùng dài 6m9 FN129 Euro 4

Xe đông lạnh isuzu vĩnh phát tải 7,35 tấn, thùng dài 6m9 FN129 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải FAW GIAIPHONG E5T8 thùng kín dài 8m8, cao 2m35 Euro 4 Call

Xe tải FAW GIAIPHONG E5T8 thùng kín dài 8m8, cao 2m35 Euro 4

Xe tải FAW GIAIPHONG E5T8 thùng kín dài 8m8, cao 2m35 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín 6m2 FAW GIAIPHONG T7105 Euro 4 Call

Thùng kín 6m2 FAW GIAIPHONG T7105 Euro 4

Thùng kín 6m2 FAW GIAIPHONG T7105 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 4 tạ SUZUKI CARRY 2019 Euro 4 Call

Xe đông lạnh 4 tạ SUZUKI CARRY 2019 Euro 4

Xe đông lạnh 4 tạ SUZUKI CARRY 2019 Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 28
  • Hôm nay 1,590
  • Hôm qua 1,868
  • Trong tuần 3,458
  • Trong tháng 50,729
  • Tổng cộng 1,650,471

Top

   (0)