Danh mục sản phẩm

mỗi trang
Xe ben Suzuki 0,57 m3 2020 Euro 4 Call

Xe ben Suzuki 0,57 m3 2020 Euro 4

Xe ben Suzuki 0,57 m3 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Suzuki VAN tải 495 Kg 2020 Euro 4 Call

Suzuki VAN tải 495 Kg 2020 Euro 4

Suzuki VAN tải 495 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Suzuki truck thùng bạt tải 550 kg thùng dài 2,2m 2020 Euro 4 Call

Suzuki truck thùng bạt tải 550 kg thùng dài 2,2m 2020 Euro 4

Suzuki truck thùng bạt tải 550 kg thùng dài 2,2m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Suzuki truck thùng kín tải 550 kg thùng dài 2,2m 2020 Euro 4 Call

Suzuki truck thùng kín tải 550 kg thùng dài 2,2m 2020 Euro 4

Suzuki truck thùng kín tải 550 kg thùng dài 2,2m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Suzuki carry pro thùng kín dài 2,4m tải 705 kg 2020 Euro 4 Call

Suzuki carry pro thùng kín dài 2,4m tải 705 kg 2020 Euro 4

Suzuki carry pro thùng kín dài 2,4m tải 705 kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Suzuki carry pro thùng bạt dài 2,4m tải 750 kg 2020 Euro 4 Call

Suzuki carry pro thùng bạt dài 2,4m tải 750 kg 2020 Euro 4

Suzuki carry pro thùng bạt dài 2,4m tải 750 kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Suzuki carry pro thùng kín dài 2,7m tải 680 Kg 2020 Euro 4 Call

Suzuki carry pro thùng kín dài 2,7m tải 680 Kg 2020 Euro 4

Suzuki carry pro thùng kín dài 2,7m tải 680 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Suzuki carry pro thùng bạt tải 750 kg, thùng dài 2,65m 2020 Euro 4 Call

Suzuki carry pro thùng bạt tải 750 kg, thùng dài 2,65m 2020 Euro 4

Suzuki carry pro thùng bạt tải 750 kg, thùng dài 2,65m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4

Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4

Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Chenglong 5 chân thùng bạt tải 21700 Kg 2020 Euro 4 Call

Xe tải Chenglong 5 chân thùng bạt tải 21700 Kg 2020 Euro 4

Xe tải Chenglong 5 chân thùng bạt tải 21700 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Chenglong 4 chân thùng kín tải 17250 Kg 2020 Euro 4 Call

Xe tải Chenglong 4 chân thùng kín tải 17250 Kg 2020 Euro 4

Xe tải Chenglong 4 chân thùng kín tải 17250 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe 4 chân thùng bạt chenglong tải 17950 Kg 2020 Euro 4 Call

Xe 4 chân thùng bạt chenglong tải 17950 Kg 2020 Euro 4

Xe 4 chân thùng bạt chenglong tải 17950 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe 3 chân Chenglong gắn cẩu Soosan 7 tấn 2020 Euro 4 Call

Xe 3 chân Chenglong gắn cẩu Soosan 7 tấn 2020 Euro 4

Xe 3 chân Chenglong gắn cẩu Soosan 7 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4 Call

Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4

Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5 Call

Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5

Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5

Vui lòng gọi
Isuzu Vĩnh Phát 4 chân mui bạt 370, thùng dài 9,87m, tải 17,9 tấn 2020 Euro 4 Call

Isuzu Vĩnh Phát 4 chân mui bạt 370, thùng dài 9,87m, tải 17,9 tấn 2020 Euro 4

Isuzu Vĩnh Phát 4 chân mui bạt 370, thùng dài 9,87m, tải 17,9 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
TRACOMECO B40H 2020 máy Hyundai D4GA Euro 4 Call

TRACOMECO B40H 2020 máy Hyundai D4GA Euro 4

TRACOMECO B40H 2020 máy Hyundai D4GA Euro 4

Vui lòng gọi
TRACOMECO K29HM 2020 Máy HYUNDAI D4GA Euro 4 Call

TRACOMECO K29HM 2020 Máy HYUNDAI D4GA Euro 4

TRACOMECO K29HM 2020 Máy HYUNDAI D4GA Euro 4

Vui lòng gọi
Howo 4 chân thùng bạt CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P Call

Howo 4 chân thùng bạt CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P

Howo 4 chân thùng bạt CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P

Vui lòng gọi
Xe ben 2 cầu 6,3 tấn CNHTC TMT/ST8565D2-E4 Call

Xe ben 2 cầu 6,3 tấn CNHTC TMT/ST8565D2-E4

Xe ben 2 cầu 6,3 tấn CNHTC TMT/ST8565D2-E4

Vui lòng gọi
Xe ben 8,5 tấn 2 cầu CNHTC TMT/ST11890D2-E4 Call

Xe ben 8,5 tấn 2 cầu CNHTC TMT/ST11890D2-E4

Xe ben 8,5 tấn 2 cầu CNHTC TMT/ST11890D2-E4

Vui lòng gọi
Xe isuzu Vĩnh Phát tải thùng bạt 1,5t, thùng dài 4,4 mét 2020 Euro 4 Call

Xe isuzu Vĩnh Phát tải thùng bạt 1,5t, thùng dài 4,4 mét 2020 Euro 4

Xe isuzu Vĩnh Phát tải thùng bạt 1,5t, thùng dài 4,4 mét 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
SRM T20A thùng kín tải 930 Kg 2020 Euro 4 Call

SRM T20A thùng kín tải 930 Kg 2020 Euro 4

SRM T20A thùng kín tải 930 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
SRM T20A thùng bạt tải 930 Kg 2020 Euro 4 Call

SRM T20A thùng bạt tải 930 Kg 2020 Euro 4

SRM T20A thùng bạt tải 930 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
SRM T20A thùng lửng 2020 Euro 4 Call

SRM T20A thùng lửng 2020 Euro 4

SRM T20A thùng lửng 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi SRM T20A 2020 Euro 4 Call

Thông số cabin satxi SRM T20A 2020 Euro 4

Thông số cabin satxi SRM T20A 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 870 Kg Vĩnh Phát Maxd Thùng kín 2020 Euro 4 Call

Xe tải 870 Kg Vĩnh Phát Maxd Thùng kín 2020 Euro 4

Xe tải 870 Kg Vĩnh Phát Maxd Thùng kín 2020 Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 11
  • Hôm nay 47
  • Hôm qua 1,575
  • Trong tuần 15,654
  • Trong tháng 54,071
  • Tổng cộng 2,247,024

Top

   (0)