Danh mục sản phẩm

mỗi trang
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi dài TMT Daisaki NH-CSL Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi dài TMT Daisaki NH-CSL Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi dài TMT Daisaki NH-CSL Euro 4

Vui lòng gọi
Vinamotor Cabstar NS350 thùng kín, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,22 mét Euro 4 Call

Vinamotor Cabstar NS350 thùng kín, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,22 mét Euro 4

Vinamotor Cabstar NS350 thùng kín, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,22 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Vinamotor Cabstar NS350 thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,23 mét Euro 4 Call

Vinamotor Cabstar NS350 thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,23 mét Euro 4

Vinamotor Cabstar NS350 thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,23 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Vinamotor Cabstar NS200 thùng kín, tải 1,99 tấn, thùng dài 4,22 mét Euro 4 Call

Vinamotor Cabstar NS200 thùng kín, tải 1,99 tấn, thùng dài 4,22 mét Euro 4

Vinamotor Cabstar NS200 thùng kín, tải 1,99 tấn, thùng dài 4,22 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Vinamotor Cabstar NS200 thùng bạt tải 1,99 tấn, thùng dài 4,23 mét Euro 4 Call

Vinamotor Cabstar NS200 thùng bạt tải 1,99 tấn, thùng dài 4,23 mét Euro 4

Vinamotor Cabstar NS200 thùng bạt tải 1,99 tấn, thùng dài 4,23 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1048 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1048 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1048 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1030 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1030 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1030 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cứu hộ sàn trượt Hyundai Đồng Vàng HD700 Euro 4 Call

Xe cứu hộ sàn trượt Hyundai Đồng Vàng HD700 Euro 4

Xe cứu hộ sàn trượt Hyundai Đồng Vàng HD700 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc phun nước, rửa đường Hyundai Đồng Vàng HD700 6,5 m3 Euro 4 Call

Xe xi téc phun nước, rửa đường Hyundai Đồng Vàng HD700 6,5 m3 Euro 4

Xe xi téc phun nước, rửa đường Hyundai Đồng Vàng HD700 6,5 m3 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 7 tấn Hyundai Đồng Vàng HD700 Euro 4 Call

Xe ben 7 tấn Hyundai Đồng Vàng HD700 Euro 4

Xe ben 7 tấn Hyundai Đồng Vàng HD700 Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai Đồng Vàng HD700 chở lợn, chở gia súc Euro 4 Call

Hyundai Đồng Vàng HD700 chở lợn, chở gia súc Euro 4

Hyundai Đồng Vàng HD700 chở lợn, chở gia súc Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK650L4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK650L4 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK650L4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK550L4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK550L4 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK550L4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát FTR160S4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát FTR160S4 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát FTR160S4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát FTR160L4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát FTR160L4 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát FTR160L4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 990 Kg thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X99 TB Call

Xe tải JAC 990 Kg thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X99 TB

Xe tải JAC 990 Kg thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X99 TB

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,5 tấn thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X150 TB Call

Xe tải JAC 1,5 tấn thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X150 TB

Xe tải JAC 1,5 tấn thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X150 TB

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,25 tấn thùng lửng Euro 4 - JAC 1025/X125 TL Call

Xe tải JAC 1,25 tấn thùng lửng Euro 4 - JAC 1025/X125 TL

Xe tải JAC 1,25 tấn thùng lửng Euro 4 - JAC 1025/X125 TL

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 990 Kg thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X99 TK Call

Xe tải JAC 990 Kg thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X99 TK

Xe tải JAC 990 Kg thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X99 TK

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,25 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X125 TK Call

Xe tải JAC 1,25 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X125 TK

Xe tải JAC 1,25 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X125 TK

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,5 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X150 TK Call

Xe tải JAC 1,5 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X150 TK

Xe tải JAC 1,5 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X150 TK

Vui lòng gọi
Hyundai TMT Daisaki thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,3 mét Euro 4 Call

Hyundai TMT Daisaki thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,3 mét Euro 4

Hyundai TMT Daisaki thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai TMT Daisaki thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4 Call

Hyundai TMT Daisaki thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4

Hyundai TMT Daisaki thùng kín, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai TMT Daisaki thùng bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4 Call

Hyundai TMT Daisaki thùng bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4

Hyundai TMT Daisaki thùng bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai TMT Daisaki thùng bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4 Call

Hyundai TMT Daisaki thùng bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4

Hyundai TMT Daisaki thùng bạt, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai TMT Daisaki thùng lửng, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4 Call

Hyundai TMT Daisaki thùng lửng, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4

Hyundai TMT Daisaki thùng lửng, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai TMT Daisaki thùng lửng, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4 Call

Hyundai TMT Daisaki thùng lửng, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Hyundai TMT Daisaki thùng lửng, tải 2,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
JAC 1,25 tấn thùng mui bạt Euro 4 - JAC 1025/X125TB Call

JAC 1,25 tấn thùng mui bạt Euro 4 - JAC 1025/X125TB

JAC 1,25 tấn thùng mui bạt Euro 4 - JAC 1025/X125TB

Vui lòng gọi
Isuzu Vĩnh Phát FN129M4 thùng kín Euro 4 Call

Isuzu Vĩnh Phát FN129M4 thùng kín Euro 4

Isuzu Vĩnh Phát FN129M4 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu Vĩnh Phát FN129M4 thùng mui bạt Euro 4 Call

Isuzu Vĩnh Phát FN129M4 thùng mui bạt Euro 4

Isuzu Vĩnh Phát FN129M4 thùng mui bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu Vĩnh Phát FN129L4 thùng kín Euro 4 Call

Isuzu Vĩnh Phát FN129L4 thùng kín Euro 4

Isuzu Vĩnh Phát FN129L4 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu Vĩnh Phát FN129AL4 thùng mui bạt Euro 4 Call

Isuzu Vĩnh Phát FN129AL4 thùng mui bạt Euro 4

Isuzu Vĩnh Phát FN129AL4 thùng mui bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK490SL4, thùng dài 6,2 mét Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK490SL4, thùng dài 6,2 mét Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK490SL4, thùng dài 6,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK490L4, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK490L4, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu Vĩnh Phát NK490L4, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1025 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1025 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1025 Euro 4

Vui lòng gọi
Vinamotor Cabstar 2018 - Vinamotor NS200 tải 1,9 tấn - Vinamotor NS350 tải 3,5 tấn Call

Vinamotor Cabstar 2018 - Vinamotor NS200 tải 1,9 tấn - Vinamotor NS350 tải 3,5 tấn

Vinamotor Cabstar 2018 - Vinamotor NS200 tải 1,9 tấn - Vinamotor NS350 tải 3,5 tấn

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM

Thống kê

  • Đang online 100
  • Hôm nay 1,734
  • Hôm qua 2,891
  • Trong tuần 10,387
  • Trong tháng 41,333
  • Tổng cộng 646,047

Top

   (0)