Danh mục sản phẩm

mỗi trang
Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4 Call

Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4

Đầu kéo ISUZU VĨNH PHÁT 460 PS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5 Call

Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5

Howo 5 chân thùng bạt 2020 tải 21 tấn Euro 5

Vui lòng gọi
Isuzu Vĩnh Phát 4 chân mui bạt 370, thùng dài 9,87m, tải 17,9 tấn 2020 Euro 4 Call

Isuzu Vĩnh Phát 4 chân mui bạt 370, thùng dài 9,87m, tải 17,9 tấn 2020 Euro 4

Isuzu Vĩnh Phát 4 chân mui bạt 370, thùng dài 9,87m, tải 17,9 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
TRACOMECO B40H 2020 máy Hyundai D4GA Euro 4 Call

TRACOMECO B40H 2020 máy Hyundai D4GA Euro 4

TRACOMECO B40H 2020 máy Hyundai D4GA Euro 4

Vui lòng gọi
TRACOMECO K29HM 2020 Máy HYUNDAI D4GA Euro 4 Call

TRACOMECO K29HM 2020 Máy HYUNDAI D4GA Euro 4

TRACOMECO K29HM 2020 Máy HYUNDAI D4GA Euro 4

Vui lòng gọi
Howo 4 chân thùng bạt CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P Call

Howo 4 chân thùng bạt CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P

Howo 4 chân thùng bạt CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P

Vui lòng gọi
Xe ben 2 cầu 6,3 tấn CNHTC TMT/ST8565D2-E4 Call

Xe ben 2 cầu 6,3 tấn CNHTC TMT/ST8565D2-E4

Xe ben 2 cầu 6,3 tấn CNHTC TMT/ST8565D2-E4

Vui lòng gọi
Xe ben 8,5 tấn 2 cầu CNHTC TMT/ST11890D2-E4 Call

Xe ben 8,5 tấn 2 cầu CNHTC TMT/ST11890D2-E4

Xe ben 8,5 tấn 2 cầu CNHTC TMT/ST11890D2-E4

Vui lòng gọi
Xe isuzu Vĩnh Phát tải thùng bạt 1,5t, thùng dài 4,4 mét 2020 Euro 4 Call

Xe isuzu Vĩnh Phát tải thùng bạt 1,5t, thùng dài 4,4 mét 2020 Euro 4

Xe isuzu Vĩnh Phát tải thùng bạt 1,5t, thùng dài 4,4 mét 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
SRM T20A thùng kín tải 930 Kg 2020 Euro 4 Call

SRM T20A thùng kín tải 930 Kg 2020 Euro 4

SRM T20A thùng kín tải 930 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
SRM T20A thùng bạt tải 930 Kg 2020 Euro 4 Call

SRM T20A thùng bạt tải 930 Kg 2020 Euro 4

SRM T20A thùng bạt tải 930 Kg 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
SRM T20A thùng lửng 2020 Euro 4 Call

SRM T20A thùng lửng 2020 Euro 4

SRM T20A thùng lửng 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi SRM T20A 2020 Euro 4 Call

Thông số cabin satxi SRM T20A 2020 Euro 4

Thông số cabin satxi SRM T20A 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 870 Kg Vĩnh Phát Maxd Thùng kín 2020 Euro 4 Call

Xe tải 870 Kg Vĩnh Phát Maxd Thùng kín 2020 Euro 4

Xe tải 870 Kg Vĩnh Phát Maxd Thùng kín 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi Vinamotor VN350 Euro 4 2020 Call

Thông số cabin satxi Vinamotor VN350 Euro 4 2020

Thông số cabin satxi Vinamotor VN350 Euro 4 2020

Vui lòng gọi
Vinamotor K6 Thùng kín Euro 4 Call

Vinamotor K6 Thùng kín Euro 4

Vinamotor K6 Thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Vinamotor K6 Thùng bạt Euro 4 Call

Vinamotor K6 Thùng bạt Euro 4

Vinamotor K6 Thùng bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Vinamotor K6 Thùng Lửng Euro 4 Call

Vinamotor K6 Thùng Lửng Euro 4

Vinamotor K6 Thùng Lửng Euro 4

Vui lòng gọi
Hoa Mai HG990A-E4KM Xe tải thùng bạt 990 Kg giá rẻ Euro 4 Call

Hoa Mai HG990A-E4KM Xe tải thùng bạt 990 Kg giá rẻ Euro 4

Hoa Mai HG990A-E4KM Xe tải thùng bạt 990 Kg giá rẻ Euro 4

Vui lòng gọi
Trường Giang T3-0.98TL04/DPH.TK1 thùng cánh dơi dài 2m63 Euro 4 Call

Trường Giang T3-0.98TL04/DPH.TK1 thùng cánh dơi dài 2m63 Euro 4

Trường Giang T3-0.98TL04/DPH.TK1 thùng cánh dơi dài 2m63 Euro 4

Vui lòng gọi
Trường Giang DF-0.995TL05/DPH/DPH.TK1 thùng kín cánh dơi tải 800 Kg Euro 4 Call

Trường Giang DF-0.995TL05/DPH/DPH.TK1 thùng kín cánh dơi tải 800 Kg Euro 4

Trường Giang DF-0.995TL05/DPH/DPH.TK1 thùng kín cánh dơi tải 800 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Trường Giang Foton Gratour-TV22 Xe tải VAN Euro 4 giá rẻ Call

Trường Giang Foton Gratour-TV22 Xe tải VAN Euro 4 giá rẻ

Trường Giang Foton Gratour-TV22 Xe tải VAN Euro 4 giá rẻ

Vui lòng gọi
Trường Giang FAW SX20/DPH.MP tải 7,1 tấn thùng dài 7m9 Euro 4 Call

Trường Giang FAW SX20/DPH.MP tải 7,1 tấn thùng dài 7m9 Euro 4

Trường Giang FAW SX20/DPH.MP tải 7,1 tấn thùng dài 7m9 Euro 4

Vui lòng gọi
Trường giang FAW SX21/DPH.MP tải 8 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4 Call

Trường giang FAW SX21/DPH.MP tải 8 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4

Trường giang FAW SX21/DPH.MP tải 8 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4 Call

Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4

Thông số xe satxi Vinamotor K6 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4

Xe tải thùng kín VINHPHAT NK550SL4 cao 2m36, dài 6m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4

Xe tải thùng kín VINHPHAT FTR160SL9 chở Pallet chứa cấu kiện điện tử, cao 2m55, dài 9m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4 Call

Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4

Xe tải nhẹ 900 kg giá siêu dẻ TMT K01S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4 Call

Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4

Xe van 02 chỗ giá siêu dẻ TMT K05S 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4 Call

TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4

TMT K01S/10TK thùng kín tải 810 kg, thùng dài 2m7 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4 Call

TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4

TMT K01S/10TL thùng lửng tải 990 Kg, thùng dài 2m7 Euro 4

Vui lòng gọi
TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4 Call

TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4

TMT K01S/10MB thùng bạt tải 930 kg, máy xăng Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4 Call

Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4

Thông số cabin satxi xe tải nhẹ TMT K01S 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe cabin satxi Xe tải 8 tấn thùng dài 10 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160SL9 Euro 4 Call

Thông số xe cabin satxi Xe tải 8 tấn thùng dài 10 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160SL9 Euro 4

Thông số xe cabin satxi Xe tải 8 tấn thùng dài 10 mét Isuzu Vĩnh Phát FTR160SL9 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,25 tấn Euro 4 Call

Thùng kín 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,25 tấn Euro 4

Thùng kín 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,25 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,2 tấn Euro 4 Call

Thùng bạt 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,2 tấn Euro 4

Thùng bạt 6m2 TMT TATA ULTRA814-CL tải 7,2 tấn Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 21
  • Hôm nay 416
  • Hôm qua 1,997
  • Trong tuần 7,485
  • Trong tháng 47,539
  • Tổng cộng 2,124,606

Top

   (0)