Xe tải Đô Thành Euro 4

mỗi trang
IZ49 Euro 4 - Đô Thành IZ49 2,4 tấn Euro 4 - Isuzu 2,4 tấn mui bạt Euro 4 Call

IZ49 Euro 4 - Đô Thành IZ49 2,4 tấn Euro 4 - Isuzu 2,4 tấn mui bạt Euro 4

IZ49 Euro 4 - Đô Thành IZ49 2,4 tấn Euro 4 - Isuzu 2,4 tấn mui bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai 8 tấn Mighty HD120SL thùng mui bạt, tải 7,9 tấn, thùng dài 6,3 mét Euro 4 Call

Hyundai 8 tấn Mighty HD120SL thùng mui bạt, tải 7,9 tấn, thùng dài 6,3 mét Euro 4

Hyundai 8 tấn Mighty HD120SL thùng mui bạt, tải 7,9 tấn, thùng dài 6,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai 8 tấn Mighty HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn, 4 đốt Euro 4 Call

Hyundai 8 tấn Mighty HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn, 4 đốt Euro 4

Hyundai 8 tấn Mighty HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn, 4 đốt Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL chở xe máy, xe đạp điện - Xe chuyên dụng chở xe máy Hyundai HD120SL Euro 4 Call

HD120SL chở xe máy, xe đạp điện - Xe chuyên dụng chở xe máy Hyundai HD120SL Euro 4

HD120SL chở xe máy, xe đạp điện - Xe chuyên dụng chở xe máy Hyundai HD120SL Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL chở kinh - Xe chở kính Mighty HD120SL tải 8 tấn Euro 4 Call

HD120SL chở kinh - Xe chở kính Mighty HD120SL tải 8 tấn Euro 4

HD120SL chở kinh - Xe chở kính Mighty HD120SL tải 8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL Cứu Hộ Giao Thông có sàn trượt - Xe cứu hộ giao thông Mighty HD20SL Euro 4 Call

HD120SL Cứu Hộ Giao Thông có sàn trượt - Xe cứu hộ giao thông Mighty HD20SL Euro 4

HD120SL Cứu Hộ Giao Thông có sàn trượt - Xe cứu hộ giao thông Mighty HD20SL Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL thùng bạt tải 8,1 tấn, thùng dài 6,3 mét Euro 4 Call

HD120SL thùng bạt tải 8,1 tấn, thùng dài 6,3 mét Euro 4

HD120SL thùng bạt tải 8,1 tấn, thùng dài 6,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
HD99 thùng kín Euro 4 Call

HD99 thùng kín Euro 4

HD99 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL chở lợn, chở gia súc, thùng dài 6,34 mét, tải 7 tấn Euro 4 Call

HD120SL chở lợn, chở gia súc, thùng dài 6,34 mét, tải 7 tấn Euro 4

HD120SL chở lợn, chở gia súc, thùng dài 6,34 mét, tải 7 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, thùng dài 6,05 mét, tải 6,8 tấn Euro 4 Call

HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, thùng dài 6,05 mét, tải 6,8 tấn Euro 4

HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, thùng dài 6,05 mét, tải 6,8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL thùng kín, thùng dài 6,3 mét, tải 8 tấn Euro 4 Call

HD120SL thùng kín, thùng dài 6,3 mét, tải 8 tấn Euro 4

HD120SL thùng kín, thùng dài 6,3 mét, tải 8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL thùng bạt, thùng dài 6,34 mét, tải 8,15 tấn Euro 4 Call

HD120SL thùng bạt, thùng dài 6,34 mét, tải 8,15 tấn Euro 4

HD120SL thùng bạt, thùng dài 6,34 mét, tải 8,15 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
HD78 xe cứu hộ, HD78 kéo xe Euro 4 Call

HD78 xe cứu hộ, HD78 kéo xe Euro 4

HD78 xe cứu hộ, HD78 kéo xe Euro 4

Vui lòng gọi
HD78 chở lơn, chở gia súc Euro 4 Call

HD78 chở lơn, chở gia súc Euro 4

HD78 chở lơn, chở gia súc Euro 4

Vui lòng gọi
HD78 thùng kín, gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

HD78 thùng kín, gắn bửng nâng hạ Euro 4

HD78 thùng kín, gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 36 chỗ máy Weichai Đô Thành DHB12S1-W375 Euro 4 Call

Xe khách 36 chỗ máy Weichai Đô Thành DHB12S1-W375 Euro 4

Xe khách 36 chỗ máy Weichai Đô Thành DHB12S1-W375 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 36 chỗ máy Hino Đô Thành DHB12S1-H345 Euro 4 Call

Xe khách 36 chỗ máy Hino Đô Thành DHB12S1-H345 Euro 4

Xe khách 36 chỗ máy Hino Đô Thành DHB12S1-H345 Euro 4

Vui lòng gọi
HD120SL Thùng Lửng Euro 4, thùng dài 6,34 mét, tải 8,35 tấn- Hyundai HD120SL - Đô Thành HD120SL Call

HD120SL Thùng Lửng Euro 4, thùng dài 6,34 mét, tải 8,35 tấn- Hyundai HD120SL - Đô Thành HD120SL

HD120SL Thùng Lửng Euro 4, thùng dài 6,34 mét, tải 8,35 tấn- Hyundai HD120SL - Đô Thành HD120SL

Vui lòng gọi
HD99 xe cứu hộ - Xe kéo, chở xe HD99 Euro 4 Call

HD99 xe cứu hộ - Xe kéo, chở xe HD99 Euro 4

HD99 xe cứu hộ - Xe kéo, chở xe HD99 Euro 4

Vui lòng gọi
HD99 thùng đông lạnh Euro 4 Call

HD99 thùng đông lạnh Euro 4

HD99 thùng đông lạnh Euro 4

Vui lòng gọi
HD99 lắp cẩu Tadano 3 tấn, có rổ nâng người làm việc trên cao Euro 4 Call

HD99 lắp cẩu Tadano 3 tấn, có rổ nâng người làm việc trên cao Euro 4

HD99 lắp cẩu Tadano 3 tấn, có rổ nâng người làm việc trên cao Euro 4

Vui lòng gọi
HD99 chở nước 6 m3 - Xe bồn, xe téc chở nước Hyundai Euro 4 Call

HD99 chở nước 6 m3 - Xe bồn, xe téc chở nước Hyundai Euro 4

HD99 chở nước 6 m3 - Xe bồn, xe téc chở nước Hyundai Euro 4

Vui lòng gọi
HD99 chở gia cầm - HD99 chở gà - HD99 chở vịt Euro 4 Call

HD99 chở gia cầm - HD99 chở gà - HD99 chở vịt Euro 4

HD99 chở gia cầm - HD99 chở gà - HD99 chở vịt Euro 4

Vui lòng gọi
HD99 chở kính, xe giao ngay, giá tốt Euro 4 Call

HD99 chở kính, xe giao ngay, giá tốt Euro 4

HD99 chở kính, xe giao ngay, giá tốt Euro 4

Vui lòng gọi
HD99 gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, giá tốt, xe giao ngay Euro 4 Call

HD99 gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, giá tốt, xe giao ngay Euro 4

HD99 gắn cẩu unic 3 tấn 3 đốt, giá tốt, xe giao ngay Euro 4

Vui lòng gọi
HD99 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, giao ngay, giá tốt Euro 4 Call

HD99 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, giao ngay, giá tốt Euro 4

HD99 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, giao ngay, giá tốt Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hyundai HD65 Euro 4 Call

Xe đông lạnh Hyundai HD65 Euro 4

Xe đông lạnh Hyundai HD65 Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD65 thùng bạt Euro 4 Call

Hyundai HD65 thùng bạt Euro 4

Hyundai HD65 thùng bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD65 thùng kín Euro 4 Call

Hyundai HD65 thùng kín Euro 4

Hyundai HD65 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD65 thùng lửng Euro 4 Call

Hyundai HD65 thùng lửng Euro 4

Hyundai HD65 thùng lửng Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD72 thùng mui bạt Euro 4 Call

Hyundai HD72 thùng mui bạt Euro 4

Hyundai HD72 thùng mui bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD72 thùng kín Euro 4 Call

Hyundai HD72 thùng kín Euro 4

Hyundai HD72 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD72 thùng đông lạnh Euro 4 Call

Hyundai HD72 thùng đông lạnh Euro 4

Hyundai HD72 thùng đông lạnh Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD78 chở gia cầm Euro 4 Call

Hyundai HD78 chở gia cầm Euro 4

Hyundai HD78 chở gia cầm Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD78 thùng kín Euro 4 Call

Hyundai HD78 thùng kín Euro 4

Hyundai HD78 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD78 thùng bạt 4,5 tấn Euro 4 Call

Hyundai HD78 thùng bạt 4,5 tấn Euro 4

Hyundai HD78 thùng bạt 4,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM

Thống kê

  • Đang online 93
  • Hôm nay 1,111
  • Hôm qua 1,202
  • Trong tuần 5,032
  • Trong tháng 28,676
  • Tổng cộng 419,080

Top

   (0)