Xe tải Đô Thành Euro 4

mỗi trang
Đô Thành IZ150 thùng kín tải 1,3 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ150 thùng kín tải 1,3 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Đô Thành IZ150 thùng kín tải 1,3 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ150 thùng bạt tải 1,49 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ150 thùng bạt tải 1,49 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Đô Thành IZ150 thùng bạt tải 1,49 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ150 thùng lửng tải 1,58 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ150 thùng lửng tải 1,58 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Đô Thành IZ150 thùng lửng tải 1,58 tấn thùng dài 3,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ250 thùng kín 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ250 thùng kín 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Đô Thành IZ250 thùng kín 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ250 thùng bạt 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ250 thùng bạt 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Đô Thành IZ250 thùng bạt 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ250 thùng lửng 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4 Call

Đô Thành IZ250 thùng lửng 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Đô Thành IZ250 thùng lửng 3,7m tải 2,5 tấn 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi Đô Thành IZ100 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi Đô Thành IZ100 2020 Euro 4

Thông số satxi Đô Thành IZ100 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4

Thông số satxi Đô Thành IZ350L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng kín Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng lửng Đô Thành JMC IZ500L-Plus 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng bạt Đô Thành JMC IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4 Call

Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4

Xe tải Đô Thành JMC DT/JX4D24A3H-TMB1 thùng mui bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4 Call

Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4

Thông số xe tải DOTHANH IZ250 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ650SE Thùng kín tải 6,4 tấn thùng dài 5,05m Euro 4 Call

Đô Thành IZ650SE Thùng kín tải 6,4 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Đô Thành IZ650SE Thùng kín tải 6,4 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ650SE thùng bạt tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4 Call

Đô Thành IZ650SE thùng bạt tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Đô Thành IZ650SE thùng bạt tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ650SE thùng lửng tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4 Call

Đô Thành IZ650SE thùng lửng tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Đô Thành IZ650SE thùng lửng tải 6,6 tấn thùng dài 5,05m Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi Đô thành IZ500L-PLUS 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi Đô thành IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Thông số satxi Đô thành IZ500L-PLUS 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Đô thành IZ200 Thùng kín tải 1,85 tấn thùng dài 3,7m Euro 4 Call

Đô thành IZ200 Thùng kín tải 1,85 tấn thùng dài 3,7m Euro 4

Đô thành IZ200 Thùng kín tải 1,85 tấn thùng dài 3,7m Euro 4

Vui lòng gọi
Đô Thành IZ200 Thùng bạt tải 1,99 tấn thùng dài 3,7m Euro 4 Call

Đô Thành IZ200 Thùng bạt tải 1,99 tấn thùng dài 3,7m Euro 4

Đô Thành IZ200 Thùng bạt tải 1,99 tấn thùng dài 3,7m Euro 4

Vui lòng gọi
Đô thành IZ200 Thùng lửng dài 3,7m, tải 2,2 tấn Euro 4 Call

Đô thành IZ200 Thùng lửng dài 3,7m, tải 2,2 tấn Euro 4

Đô thành IZ200 Thùng lửng dài 3,7m, tải 2,2 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải DOTHANH IZ200 2020 Euro 4 Call

Xe tải DOTHANH IZ200 2020 Euro 4

Xe tải DOTHANH IZ200 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải DOTHANH IZ150 2020 Euro 4 Call

Xe tải DOTHANH IZ150 2020 Euro 4

Xe tải DOTHANH IZ150 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải DOTHANH JMC IZ650SE 2020 Euro 4 Call

Xe tải DOTHANH JMC IZ650SE 2020 Euro 4

Xe tải DOTHANH JMC IZ650SE 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 47 chỗ DOTHANH SCANIA A50 2020 Euro 4 Call

Xe khách 47 chỗ DOTHANH SCANIA A50 2020 Euro 4

Xe khách 47 chỗ DOTHANH SCANIA A50 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4 Call

IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4

IZ68S thùng kín, thùng dài 5m, tải 3,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
IZ68S thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 5 mét Euro 4 Call

IZ68S thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 5 mét Euro 4

IZ68S thùng bạt, tải 3,5 tấn, thùng dài 5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe cabin satxi Đô Thành IZ68S thùng dài 5m, tải 3,5t 2019 Euro 4 Call

Thông số xe cabin satxi Đô Thành IZ68S thùng dài 5m, tải 3,5t 2019 Euro 4

Thông số xe cabin satxi Đô Thành IZ68S thùng dài 5m, tải 3,5t 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải gắn cẩu Unic 3 tấn 3 đốt giá rẻ DOTHANH IZ65 tải 2,8 tấn Euro 4 Call

Xe tải gắn cẩu Unic 3 tấn 3 đốt giá rẻ DOTHANH IZ65 tải 2,8 tấn Euro 4

Xe tải gắn cẩu Unic 3 tấn 3 đốt giá rẻ DOTHANH IZ65 tải 2,8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD 2019 Euro 4 Call

Xe ben 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD 2019 Euro 4

Xe ben 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4 Call

Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4

Xe chở gia cầm 3,2 tấn DOTHANH IZ65 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4 Call

Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Xe đông lạnh 7 tấn DOTHANH Mighty HD120SL, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở lợn, chở gia súc tải 3,5 tấn Dothanh IZ65 Euro 4 Call

Xe chở lợn, chở gia súc tải 3,5 tấn Dothanh IZ65 Euro 4

Xe chở lợn, chở gia súc tải 3,5 tấn Dothanh IZ65 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở mô tô, xe máy DOTHANH Mighty HD120SL, tải 3,5 tấn, thùng dài 6,6 mét Euro 4 Call

Xe chở mô tô, xe máy DOTHANH Mighty HD120SL, tải 3,5 tấn, thùng dài 6,6 mét Euro 4

Xe chở mô tô, xe máy DOTHANH Mighty HD120SL, tải 3,5 tấn, thùng dài 6,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD Euro 4 Call

Xe đông lạnh 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD Euro 4

Xe đông lạnh 3,5 tấn DOTHANH IZ65 GOLD Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 8 tấn thùng lửng gắn bửng nâng hạ Hyundai HD120SL Euro 4 Call

Xe tải 8 tấn thùng lửng gắn bửng nâng hạ Hyundai HD120SL Euro 4

Xe tải 8 tấn thùng lửng gắn bửng nâng hạ Hyundai HD120SL Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 34
  • Hôm nay 2,642
  • Hôm qua 2,054
  • Trong tuần 6,856
  • Trong tháng 45,273
  • Tổng cộng 2,238,226

Top

   (0)