Xe tải Fuso Euro 5

mỗi trang
Fuso Canter 4.7 chở xe máy, thùng dài 4,1 mét Euro 4 Call

Fuso Canter 4.7 chở xe máy, thùng dài 4,1 mét Euro 4

Fuso Canter 4.7 chở xe máy, thùng dài 4,1 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso FI 7 tấn chở kính, gắn cẩu unic 344 Euro 4 Call

Fuso FI 7 tấn chở kính, gắn cẩu unic 344 Euro 4

Fuso FI 7 tấn chở kính, gắn cẩu unic 344 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 22 chỗ FUSO ROSA Exclusive Euro 4 Call

Xe khách 22 chỗ FUSO ROSA Exclusive Euro 4

Xe khách 22 chỗ FUSO ROSA Exclusive Euro 4

Vui lòng gọi
Xe Khách 29 chỗ FUSO ROSA Executive Euro 4 Call

Xe Khách 29 chỗ FUSO ROSA Executive Euro 4

Xe Khách 29 chỗ FUSO ROSA Executive Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 29 chỗ FUSO ROSA Business Euro 4 Call

Xe khách 29 chỗ FUSO ROSA Business Euro 4

Xe khách 29 chỗ FUSO ROSA Business Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso 3 chân FJ thùng kín chở két chai, thùng dài 9,5 mét, tải 14,2 tấn, thùng cao 2,3 mét Euro 4 Call

Fuso 3 chân FJ thùng kín chở két chai, thùng dài 9,5 mét, tải 14,2 tấn, thùng cao 2,3 mét Euro 4

Fuso 3 chân FJ thùng kín chở két chai, thùng dài 9,5 mét, tải 14,2 tấn, thùng cao 2,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso 3 chân FJ gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,8 tấn, thùng dài 8,2 mét Euro 4 Call

Fuso 3 chân FJ gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,8 tấn, thùng dài 8,2 mét Euro 4

Fuso 3 chân FJ gắn cẩu unic 5 tấn 4 đốt, tải 12,8 tấn, thùng dài 8,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso 8 tấn Fighter gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 6,7 tấn, thùng dài 7,1 mét Euro 4 Call

Fuso 8 tấn Fighter gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 6,7 tấn, thùng dài 7,1 mét Euro 4

Fuso 8 tấn Fighter gắn cẩu unic 6 tấn 4 đốt, tải 6,7 tấn, thùng dài 7,1 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso canter 4.7 chở kính tải 2 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4 Call

Fuso canter 4.7 chở kính tải 2 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4

Fuso canter 4.7 chở kính tải 2 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso canter 8.2 thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 4,1 tấn, thùng dài 5,5 mét Euro 4 Call

Fuso canter 8.2 thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 4,1 tấn, thùng dài 5,5 mét Euro 4

Fuso canter 8.2 thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 4,1 tấn, thùng dài 5,5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Fuso 8.2 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, tải 3,45 tấn, thùng dài 4,8 mét Euro 4 Call

Xe tải Fuso 8.2 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, tải 3,45 tấn, thùng dài 4,8 mét Euro 4

Xe tải Fuso 8.2 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, tải 3,45 tấn, thùng dài 4,8 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso 8 tấn Fighter thùng kín tải 8,4 tấn, thùng dài 7,6 mét, cao 2,32 mét Euro 4 Call

Fuso 8 tấn Fighter thùng kín tải 8,4 tấn, thùng dài 7,6 mét, cao 2,32 mét Euro 4

Fuso 8 tấn Fighter thùng kín tải 8,4 tấn, thùng dài 7,6 mét, cao 2,32 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso canter 4.7 thùng lửng tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Fuso canter 4.7 thùng lửng tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Fuso canter 4.7 thùng lửng tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso Canter 4.7 thùng kín tải 1,8 tấn, thùng dài 4,1 mét Euro 4 Call

Fuso Canter 4.7 thùng kín tải 1,8 tấn, thùng dài 4,1 mét Euro 4

Fuso Canter 4.7 thùng kín tải 1,8 tấn, thùng dài 4,1 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso canter 4.7 thùng lửng gắn bửng nâng hạ, tải 1,6 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Fuso canter 4.7 thùng lửng gắn bửng nâng hạ, tải 1,6 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Fuso canter 4.7 thùng lửng gắn bửng nâng hạ, tải 1,6 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso canter 4.7 thùng kín, tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Fuso canter 4.7 thùng kín, tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Fuso canter 4.7 thùng kín, tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso FI chở gia cầm, tải 5,85 tấn, thùng dài 5,7 mét, cao 2,1 mét Euro 4 Call

Fuso FI chở gia cầm, tải 5,85 tấn, thùng dài 5,7 mét, cao 2,1 mét Euro 4

Fuso FI chở gia cầm, tải 5,85 tấn, thùng dài 5,7 mét, cao 2,1 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso 3 chân FJ chở khí hóa lỏng LPG, dung tích 20 m3 Euro 4 Call

Fuso 3 chân FJ chở khí hóa lỏng LPG, dung tích 20 m3 Euro 4

Fuso 3 chân FJ chở khí hóa lỏng LPG, dung tích 20 m3 Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso FI thùng kín, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4 Call

Fuso FI thùng kín, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4

Fuso FI thùng kín, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Fuso 8 tấn chở Pallet chứa gỗ ván, thùng dài 5,55 mét, tải 8,1 tấn Euro 4 Call

Fuso 8 tấn chở Pallet chứa gỗ ván, thùng dài 5,55 mét, tải 8,1 tấn Euro 4

Fuso 8 tấn chở Pallet chứa gỗ ván, thùng dài 5,55 mét, tải 8,1 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PK1R, thùng dài 6,4 mét, tải 5,35 tấn, euro 4 Call

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PK1R, thùng dài 6,4 mét, tải 5,35 tấn, euro 4

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PK1R, thùng dài 6,4 mét, tải 5,35 tấn, euro 4

Vui lòng gọi
Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PH1R, thùng dài 5,8 mét, tải 5,45 tấn, euro 4 Call

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PH1R, thùng dài 5,8 mét, tải 5,45 tấn, euro 4

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PH1R, thùng dài 5,8 mét, tải 5,45 tấn, euro 4

Vui lòng gọi
Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PF1R - Thùng dài 5,2 mét, tải 5,6 tấn euro 4 Call

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PF1R - Thùng dài 5,2 mét, tải 5,6 tấn euro 4

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PF1R - Thùng dài 5,2 mét, tải 5,6 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe tải fuso 3 chân fj chở gia súc, tải 13,1 tấn, thùng cao 2,28 mét euro 4 Call

xe tải fuso 3 chân fj chở gia súc, tải 13,1 tấn, thùng cao 2,28 mét euro 4

xe tải fuso 3 chân fj chở gia súc, tải 13,1 tấn, thùng cao 2,28 mét euro 4

Vui lòng gọi
Đầu kéo 2 cầu Fuso fv517 44t premium giao ngay, giá đặc biệt euro 4 Call

Đầu kéo 2 cầu Fuso fv517 44t premium giao ngay, giá đặc biệt euro 4

Đầu kéo 2 cầu Fuso fv517 44t premium giao ngay, giá đặc biệt euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng mui bạt fuso fi tải 7.25 tấn euro 4 Call

xe tải thùng mui bạt fuso fi tải 7.25 tấn euro 4

xe tải thùng mui bạt fuso fi tải 7.25 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô kéo xe fuso fighter 16 sl euro 4 Call

xe ô tô kéo xe fuso fighter 16 sl euro 4

xe ô tô kéo xe fuso fighter 16 sl euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô kéo chở xe fuso canter hd euro 4 Call

xe ô tô kéo chở xe fuso canter hd euro 4

xe ô tô kéo chở xe fuso canter hd euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô chở thức ăn gia súc fuso 3 chân fj euro 4 Call

xe ô tô chở thức ăn gia súc fuso 3 chân fj euro 4

xe ô tô chở thức ăn gia súc fuso 3 chân fj euro 4

Vui lòng gọi
xe ô tô chở thức ăn gia súc fuso fighter 16 euro 4 Call

xe ô tô chở thức ăn gia súc fuso fighter 16 euro 4

xe ô tô chở thức ăn gia súc fuso fighter 16 euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc chở xăng dầu fuso 3 chân fj euro 4 Call

xe xi téc chở xăng dầu fuso 3 chân fj euro 4

xe xi téc chở xăng dầu fuso 3 chân fj euro 4

Vui lòng gọi
xe cuốn ép rác fuso 3 chân fj euro 4 Call

xe cuốn ép rác fuso 3 chân fj euro 4

xe cuốn ép rác fuso 3 chân fj euro 4

Vui lòng gọi
xe xi téc phun nước fuso fighter 16, 9.3 m3 euro 4 Call

xe xi téc phun nước fuso fighter 16, 9.3 m3 euro 4

xe xi téc phun nước fuso fighter 16, 9.3 m3 euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng mui bạt 4.1 tấn fuso canter 7.5 euro 4 Call

xe tải thùng mui bạt 4.1 tấn fuso canter 7.5 euro 4

xe tải thùng mui bạt 4.1 tấn fuso canter 7.5 euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng mui bạt 2.1 tấn fuso canter 4.7 euro 4 Call

xe tải thùng mui bạt 2.1 tấn fuso canter 4.7 euro 4

xe tải thùng mui bạt 2.1 tấn fuso canter 4.7 euro 4

Vui lòng gọi
xe fuso 3 chân fj thùng mui bạt giá tốt, giao xe ngay euro 4 Call

xe fuso 3 chân fj thùng mui bạt giá tốt, giao xe ngay euro 4

xe fuso 3 chân fj thùng mui bạt giá tốt, giao xe ngay euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 47
  • Hôm nay 378
  • Hôm qua 1,954
  • Trong tuần 15,407
  • Trong tháng 23,774
  • Tổng cộng 2,507,521

Top

   (0)