Xe tải Hino Euro 4

mỗi trang
Hino 3 chân FL8JTSL gắn cẩu Soosan 5 tấn Euro 4 thùng dài 8m3 Call

Hino 3 chân FL8JTSL gắn cẩu Soosan 5 tấn Euro 4 thùng dài 8m3

Hino 3 chân FL8JTSL gắn cẩu Soosan 5 tấn Euro 4 thùng dài 8m3

Vui lòng gọi
Hino 5 tân thùng lửng XZU730L thùng dài 5m8 Euro 4 Call

Hino 5 tân thùng lửng XZU730L thùng dài 5m8 Euro 4

Hino 5 tân thùng lửng XZU730L thùng dài 5m8 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JP7A gắn cẩu Soosan 6 tấn Euro 4 thùng dài 6m5 Call

Hino 8 tấn FG8JP7A gắn cẩu Soosan 6 tấn Euro 4 thùng dài 6m5

Hino 8 tấn FG8JP7A gắn cẩu Soosan 6 tấn Euro 4 thùng dài 6m5

Vui lòng gọi
Xe tải chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FC9JNTC thùng dài 7m4 Euro 4 Call

Xe tải chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FC9JNTC thùng dài 7m4 Euro 4

Xe tải chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FC9JNTC thùng dài 7m4 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino FC9JNTA 4,7 tấn thùng bảo ôn, gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,2 mét Euro 4 Call

Hino FC9JNTA 4,7 tấn thùng bảo ôn, gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,2 mét Euro 4

Hino FC9JNTA 4,7 tấn thùng bảo ôn, gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JT7A-H thùng bạt dài 9m Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG8JT7A-H thùng bạt dài 9m Euro 4

Hino 8 tấn FG8JT7A-H thùng bạt dài 9m Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cẩu 8 tấn 6 đốt lắp trên xe 3 chân 2 cầu thật Hino FM Euro 4 Call

Xe cẩu 8 tấn 6 đốt lắp trên xe 3 chân 2 cầu thật Hino FM Euro 4

Xe cẩu 8 tấn 6 đốt lắp trên xe 3 chân 2 cầu thật Hino FM Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3,5t thùng kín nhập Euro 4 thùng 5m7 giá rẻ Call

Hino 3,5t thùng kín nhập Euro 4 thùng 5m7 giá rẻ

Hino 3,5t thùng kín nhập Euro 4 thùng 5m7 giá rẻ

Vui lòng gọi
Hino 3 chân thùng kín Euro 4 giá siêu rẻ Call

Hino 3 chân thùng kín Euro 4 giá siêu rẻ

Hino 3 chân thùng kín Euro 4 giá siêu rẻ

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hino 5 tấn Euro 4 XZU730L Call

Xe đông lạnh Hino 5 tấn Euro 4 XZU730L

Xe đông lạnh Hino 5 tấn Euro 4 XZU730L

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hino 3,5 tấn Euro 4 XZU720L Call

Xe đông lạnh Hino 3,5 tấn Euro 4 XZU720L

Xe đông lạnh Hino 3,5 tấn Euro 4 XZU720L

Vui lòng gọi
Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4 Call

Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4

Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L Call

Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L

Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC Call

Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC

Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4 Call

Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G Call

Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G

Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4

Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 15 tấn FL8JTSA thùng kín, thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Hino 15 tấn FL8JTSA thùng kín, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Hino 15 tấn FL8JTSA thùng kín, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn thùng cánh dơi Euro 4 Call

Hino 6 tấn thùng cánh dơi Euro 4

Hino 6 tấn thùng cánh dơi Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, mở 4 cánh bên phụ Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, mở 4 cánh bên phụ Euro 4

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, mở 4 cánh bên phụ Euro 4

Vui lòng gọi
Hino WU352L 3,2 tấn thùng kín Euro 4 Call

Hino WU352L 3,2 tấn thùng kín Euro 4

Hino WU352L 3,2 tấn thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3,5 tấn thùng kín Euro 4 Call

Hino 3,5 tấn thùng kín Euro 4

Hino 3,5 tấn thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JT7A-J thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JT7A-J thùng dài 7,6 mét Euro 4

Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JT7A-J thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JT7A-G thùng dài 9 mét Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG8JT7A-G thùng dài 9 mét Euro 4

Hino 8 tấn FG8JT7A-G thùng dài 9 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JP7A-E thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG8JP7A-E thùng dài 7,6 mét Euro 4

Hino 8 tấn FG8JP7A-E thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn siêu ngắn FG8JJ7A-A Euro 4 Call

Hino 8 tấn siêu ngắn FG8JJ7A-A Euro 4

Hino 8 tấn siêu ngắn FG8JJ7A-A Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JW7A-M thùng siêu dài Euro 4 Call

Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JW7A-M thùng siêu dài Euro 4

Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JW7A-M thùng siêu dài Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FCJETA Euro 4 Call

Hino 6 tấn FCJETA Euro 4

Hino 6 tấn FCJETA Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JJTA Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JJTA Euro 4

Hino 6 tấn FC9JJTA Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JLTA Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JLTA Euro 4

Hino 6 tấn FC9JLTA Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật siêu ngắn FM8JN7A-Q Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật siêu ngắn FM8JN7A-Q Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật siêu ngắn FM8JN7A-Q Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn siêu dài FG8JT7A-H Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn siêu dài FG8JT7A-H Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn siêu dài FG8JT7A-H Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân ngắn FL8JT7A-K Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân ngắn FL8JT7A-K Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân ngắn FL8JT7A-K Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại dài FM8JW7A-U Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại dài FM8JW7A-U Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại dài FM8JW7A-U Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại ngắn FM8JN7A-R Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại ngắn FM8JN7A-R Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại ngắn FM8JN7A-R Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 73
  • Hôm nay 533
  • Hôm qua 1,922
  • Trong tuần 8,333
  • Trong tháng 27,646
  • Tổng cộng 1,491,529

Top

   (0)