Xe tải Hino Euro 4

mỗi trang
Thông số sát xi xe tải Hino XZU710L-WKFMP3 2020 Euro 4 Call

Thông số sát xi xe tải Hino XZU710L-WKFMP3 2020 Euro 4

Thông số sát xi xe tải Hino XZU710L-WKFMP3 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải Hino 8 tấn FG8JT7A-UTL thùng dài 10 mét 2020 Euro 4 Call

Xe tải Hino 8 tấn FG8JT7A-UTL thùng dài 10 mét 2020 Euro 4

Xe tải Hino 8 tấn FG8JT7A-UTL thùng dài 10 mét 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số satxi HINO XZU650L-HBMMN3-NEW 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi HINO XZU650L-HBMMN3-NEW 2020 Euro 4

Thông số satxi HINO XZU650L-HBMMN3-NEW 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở ô tô Hino FC thùng dài 7m5 Euro 4 Call

Xe chở ô tô Hino FC thùng dài 7m5 Euro 4

Xe chở ô tô Hino FC thùng dài 7m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân FL8JW7A thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

Hino 3 chân FL8JW7A thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4

Hino 3 chân FL8JW7A thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân FL8JW7A chở gia súc thùng dài 9m2 Euro 4 Call

Hino 3 chân FL8JW7A chở gia súc thùng dài 9m2 Euro 4

Hino 3 chân FL8JW7A chở gia súc thùng dài 9m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 5 tấn XZU730L chở sản phẩm đồng bộ bồn nước thùng dài 5m7 Euro 4 Call

Hino 5 tấn XZU730L chở sản phẩm đồng bộ bồn nước thùng dài 5m7 Euro 4

Hino 5 tấn XZU730L chở sản phẩm đồng bộ bồn nước thùng dài 5m7 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JP7A thùng bạt thùng dài 7m4 Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG8JP7A thùng bạt thùng dài 7m4 Euro 4

Hino 8 tấn FG8JP7A thùng bạt thùng dài 7m4 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino FC9JNTC chở sản phẩm đồng bộ bồn nước, thùng dài 7m2 Euro 4 Call

Hino FC9JNTC chở sản phẩm đồng bộ bồn nước, thùng dài 7m2 Euro 4

Hino FC9JNTC chở sản phẩm đồng bộ bồn nước, thùng dài 7m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino FC9JJTA chở gia cầm thùng dài 5m7 Euro 4 Call

Hino FC9JJTA chở gia cầm thùng dài 5m7 Euro 4

Hino FC9JJTA chở gia cầm thùng dài 5m7 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino thùng kín XZU352L thùng dài 5m6, tải 3 tấn Euro 4 Call

Hino thùng kín XZU352L thùng dài 5m6, tải 3 tấn Euro 4

Hino thùng kín XZU352L thùng dài 5m6, tải 3 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Hino FC9JJTA chở Pallet chứa cấu kiện điện tử thùng dài 5m8 Euro 4 Call

Hino FC9JJTA chở Pallet chứa cấu kiện điện tử thùng dài 5m8 Euro 4

Hino FC9JJTA chở Pallet chứa cấu kiện điện tử thùng dài 5m8 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân chở Pallet chứa cấu kiện điện tử FL8JTSL Euro 4 thùng dài 9m2 Call

Hino 3 chân chở Pallet chứa cấu kiện điện tử FL8JTSL Euro 4 thùng dài 9m2

Hino 3 chân chở Pallet chứa cấu kiện điện tử FL8JTSL Euro 4 thùng dài 9m2

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn thùng siêu dài 7m2 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FC9JNTA Euro 4 Call

Hino 6 tấn thùng siêu dài 7m2 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FC9JNTA Euro 4

Hino 6 tấn thùng siêu dài 7m2 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FC9JNTA Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân thùng kín, mở 6 cánh bên phụ FL8JTSL Euro 4, thùng dài 9m3 Call

Hino 3 chân thùng kín, mở 6 cánh bên phụ FL8JTSL Euro 4, thùng dài 9m3

Hino 3 chân thùng kín, mở 6 cánh bên phụ FL8JTSL Euro 4, thùng dài 9m3

Vui lòng gọi
Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FG8JT7A Euro 4, thùng dài 8m9 Call

Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FG8JT7A Euro 4, thùng dài 8m9

Xe chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FG8JT7A Euro 4, thùng dài 8m9

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn thùng kín dài 8m6 FG8JT7A, mở 6 cánh bên phụ Euro 4 Call

Hino 8 tấn thùng kín dài 8m6 FG8JT7A, mở 6 cánh bên phụ Euro 4

Hino 8 tấn thùng kín dài 8m6 FG8JT7A, mở 6 cánh bên phụ Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 2,5 tấn chở xe máy XZU352L Euro 4 Call

Hino 2,5 tấn chở xe máy XZU352L Euro 4

Hino 2,5 tấn chở xe máy XZU352L Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân FL8JTSL gắn cẩu Soosan 5 tấn Euro 4 thùng dài 8m3 Call

Hino 3 chân FL8JTSL gắn cẩu Soosan 5 tấn Euro 4 thùng dài 8m3

Hino 3 chân FL8JTSL gắn cẩu Soosan 5 tấn Euro 4 thùng dài 8m3

Vui lòng gọi
Hino 5 tân thùng lửng XZU730L thùng dài 5m8 Euro 4 Call

Hino 5 tân thùng lửng XZU730L thùng dài 5m8 Euro 4

Hino 5 tân thùng lửng XZU730L thùng dài 5m8 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JP7A gắn cẩu Soosan 6 tấn Euro 4 thùng dài 6m5 Call

Hino 8 tấn FG8JP7A gắn cẩu Soosan 6 tấn Euro 4 thùng dài 6m5

Hino 8 tấn FG8JP7A gắn cẩu Soosan 6 tấn Euro 4 thùng dài 6m5

Vui lòng gọi
Xe tải chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FC9JNTC thùng dài 7m4 Euro 4 Call

Xe tải chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FC9JNTC thùng dài 7m4 Euro 4

Xe tải chở Pallet chứa cấu kiện điện tử Hino FC9JNTC thùng dài 7m4 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino FC9JNTA 4,7 tấn thùng bảo ôn, gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,2 mét Euro 4 Call

Hino FC9JNTA 4,7 tấn thùng bảo ôn, gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,2 mét Euro 4

Hino FC9JNTA 4,7 tấn thùng bảo ôn, gắn bửng nâng hạ, thùng dài 7,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JT7A-H thùng bạt dài 9m Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG8JT7A-H thùng bạt dài 9m Euro 4

Hino 8 tấn FG8JT7A-H thùng bạt dài 9m Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cẩu 8 tấn 6 đốt lắp trên xe 3 chân 2 cầu thật Hino FM Euro 4 Call

Xe cẩu 8 tấn 6 đốt lắp trên xe 3 chân 2 cầu thật Hino FM Euro 4

Xe cẩu 8 tấn 6 đốt lắp trên xe 3 chân 2 cầu thật Hino FM Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3,5t thùng kín nhập Euro 4 thùng 5m7 giá rẻ Call

Hino 3,5t thùng kín nhập Euro 4 thùng 5m7 giá rẻ

Hino 3,5t thùng kín nhập Euro 4 thùng 5m7 giá rẻ

Vui lòng gọi
Hino 3 chân thùng kín Euro 4 giá siêu rẻ Call

Hino 3 chân thùng kín Euro 4 giá siêu rẻ

Hino 3 chân thùng kín Euro 4 giá siêu rẻ

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hino 5 tấn Euro 4 XZU730L Call

Xe đông lạnh Hino 5 tấn Euro 4 XZU730L

Xe đông lạnh Hino 5 tấn Euro 4 XZU730L

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Hino 3,5 tấn Euro 4 XZU720L Call

Xe đông lạnh Hino 3,5 tấn Euro 4 XZU720L

Xe đông lạnh Hino 3,5 tấn Euro 4 XZU720L

Vui lòng gọi
Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4 Call

Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4

Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L Call

Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L

Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC Call

Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC

Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4 Call

Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G Call

Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G

Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4

Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 23
  • Hôm nay 169
  • Hôm qua 2,194
  • Trong tuần 21,610
  • Trong tháng 37,416
  • Tổng cộng 2,340,365

Top

   (0)