Xe tải Hino Euro 4

mỗi trang
Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4 Call

Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4

Xe tải Hino 3,5 tấn thùng bạt dài 4,5 mét WU342L Euro 4

Vui lòng gọi
Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L Call

Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L

Xe cứu hộ kéo xe Hino 5 tấn Euro 4 XZU720L

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC Call

Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC

Hino 6 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 7,3 mét FC9JNTC

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4 Call

Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Hino 8 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt, tải 7 tấn, thùng dài 6,5 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G Call

Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G

Hino 8 tấn Euro 4 chở sản phẩm đồng bộ bồn nước FG8JT7A-G

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4

Thông số kỹ thuật Hino 1,9 tấn Euro 4 - Hino XZU650L-HBMMN3 Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 15 tấn FL8JTSA thùng kín, thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Hino 15 tấn FL8JTSA thùng kín, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Hino 15 tấn FL8JTSA thùng kín, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn thùng cánh dơi Euro 4 Call

Hino 6 tấn thùng cánh dơi Euro 4

Hino 6 tấn thùng cánh dơi Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, mở 4 cánh bên phụ Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, mở 4 cánh bên phụ Euro 4

Hino 6 tấn FC9JLSW thùng kín, mở 4 cánh bên phụ Euro 4

Vui lòng gọi
Hino WU352L 3,2 tấn thùng kín Euro 4 Call

Hino WU352L 3,2 tấn thùng kín Euro 4

Hino WU352L 3,2 tấn thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3,5 tấn thùng kín Euro 4 Call

Hino 3,5 tấn thùng kín Euro 4

Hino 3,5 tấn thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JT7A-J thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JT7A-J thùng dài 7,6 mét Euro 4

Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JT7A-J thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JT7A-G thùng dài 9 mét Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG8JT7A-G thùng dài 9 mét Euro 4

Hino 8 tấn FG8JT7A-G thùng dài 9 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG8JP7A-E thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG8JP7A-E thùng dài 7,6 mét Euro 4

Hino 8 tấn FG8JP7A-E thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn siêu ngắn FG8JJ7A-A Euro 4 Call

Hino 8 tấn siêu ngắn FG8JJ7A-A Euro 4

Hino 8 tấn siêu ngắn FG8JJ7A-A Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JW7A-M thùng siêu dài Euro 4 Call

Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JW7A-M thùng siêu dài Euro 4

Hino 3 chân cầu lôi 6x2 FL8JW7A-M thùng siêu dài Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FCJETA Euro 4 Call

Hino 6 tấn FCJETA Euro 4

Hino 6 tấn FCJETA Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JJTA Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JJTA Euro 4

Hino 6 tấn FC9JJTA Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC9JLTA Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC9JLTA Euro 4

Hino 6 tấn FC9JLTA Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật siêu ngắn FM8JN7A-Q Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật siêu ngắn FM8JN7A-Q Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật siêu ngắn FM8JN7A-Q Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn siêu dài FG8JT7A-H Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn siêu dài FG8JT7A-H Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn siêu dài FG8JT7A-H Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân ngắn FL8JT7A-K Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân ngắn FL8JT7A-K Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân ngắn FL8JT7A-K Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại dài FM8JW7A-U Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại dài FM8JW7A-U Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại dài FM8JW7A-U Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại ngắn FM8JN7A-R Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại ngắn FM8JN7A-R Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân, 2 cầu thật loại ngắn FM8JN7A-R Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân dài FL8JW7A-N Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân dài FL8JW7A-N Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân dài FL8JW7A-N Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn ngắn FG8JJ7A-B Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn ngắn FG8JJ7A-B Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn ngắn FG8JJ7A-B Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn dài FG8JP7A-F Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn dài FG8JP7A-F Euro 4

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8 tấn dài FG8JP7A-F Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 05 tấn XZU730L Euro 4 - HKFTP3 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 05 tấn XZU730L Euro 4 - HKFTP3

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 05 tấn XZU730L Euro 4 - HKFTP3

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3,5 tấn XZU720L Euro 4 - HKFRP3 Call

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3,5 tấn XZU720L Euro 4 - HKFRP3

Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3,5 tấn XZU720L Euro 4 - HKFRP3

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG thùng kín chở Pallet chứa vải, thùng dài 7,22 mét, cao 2,43 mét Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG thùng kín chở Pallet chứa vải, thùng dài 7,22 mét, cao 2,43 mét Euro 4

Hino 8 tấn FG thùng kín chở Pallet chứa vải, thùng dài 7,22 mét, cao 2,43 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 8 tấn FG thùng kín, thùng dài 8,6 mét, cao 2,275 mét, tải 7,6 tấn Euro 4 Call

Hino 8 tấn FG thùng kín, thùng dài 8,6 mét, cao 2,275 mét, tải 7,6 tấn Euro 4

Hino 8 tấn FG thùng kín, thùng dài 8,6 mét, cao 2,275 mét, tải 7,6 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn FC thùng kín, thùng dài 4,3 mét, tải 5,9 tấn Euro 4 Call

Hino 6 tấn FC thùng kín, thùng dài 4,3 mét, tải 5,9 tấn Euro 4

Hino 6 tấn FC thùng kín, thùng dài 4,3 mét, tải 5,9 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Hino 6 tấn thùng kín mở 4 cánh bên phụ, gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

Hino 6 tấn thùng kín mở 4 cánh bên phụ, gắn bửng nâng hạ Euro 4

Hino 6 tấn thùng kín mở 4 cánh bên phụ, gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4 Call

Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4

Xe chuyên dụng chở motor, xe máy Hino FG8JPSU, thùng dài 10 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng đầu chở máy hino 3 chân fl, thùng dài 8,2 mét, tải 13,6 tấn euro 4 Call

xe nâng đầu chở máy hino 3 chân fl, thùng dài 8,2 mét, tải 13,6 tấn euro 4

xe nâng đầu chở máy hino 3 chân fl, thùng dài 8,2 mét, tải 13,6 tấn euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 128
  • Hôm nay 1,362
  • Hôm qua 2,010
  • Trong tuần 14,903
  • Trong tháng 53,315
  • Tổng cộng 1,163,857

Top

   (0)