Xe tải Isuzu Euro 4

mỗi trang
Isuzu 6 tấn thùng bạt gắn bửng nâng hạ FRR90NE4 Euro 4 Call

Isuzu 6 tấn thùng bạt gắn bửng nâng hạ FRR90NE4 Euro 4

Isuzu 6 tấn thùng bạt gắn bửng nâng hạ FRR90NE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4 Call

Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4

Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng kín FVR34QE4, thùng dài 7,4 mét Euro 4 Call

Isuzu 8 tấn thùng kín FVR34QE4, thùng dài 7,4 mét Euro 4

Isuzu 8 tấn thùng kín FVR34QE4, thùng dài 7,4 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben Isuzu 1,8 tấn QKR77FE4 Euro 4 Call

Xe ben Isuzu 1,8 tấn QKR77FE4 Euro 4

Xe ben Isuzu 1,8 tấn QKR77FE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4 Call

Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4

Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng lửng FVR34SE4, thùng dài 8,25 mét Euro 4 Call

Isuzu 8 tấn thùng lửng FVR34SE4, thùng dài 8,25 mét Euro 4

Isuzu 8 tấn thùng lửng FVR34SE4, thùng dài 8,25 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR77FE4 2,2 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

Isuzu QKR77FE4 2,2 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu QKR77FE4 2,2 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng kín QKR77HE4 Euro 4 Call

Isuzu 1,9 tấn thùng kín QKR77HE4 Euro 4

Isuzu 1,9 tấn thùng kín QKR77HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng bạt QKR77HE4 Euro 4 Call

Isuzu 1,9 tấn thùng bạt QKR77HE4 Euro 4

Isuzu 1,9 tấn thùng bạt QKR77HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi ngắn, 2 cầu thật FVZ34QE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi ngắn, 2 cầu thật FVZ34QE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi ngắn, 2 cầu thật FVZ34QE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 2,4 tấn NMR77EE4 - C024, thùng dài 3,2 mét Euro 4 Call

Isuzu 2,4 tấn NMR77EE4 - C024, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Isuzu 2,4 tấn NMR77EE4 - C024, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 1 tấn thùng bạt, vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4 Call

Isuzu 1 tấn thùng bạt, vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4

Isuzu 1 tấn thùng bạt, vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 1 tấn thùng kín vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4 Call

Isuzu 1 tấn thùng kín vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4

Isuzu 1 tấn thùng kín vào phố cấm, tổng tải trọng dưới 3,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật Isuzu 1 tấn NMR77EE4, satxi ngắn Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật Isuzu 1 tấn NMR77EE4, satxi ngắn Euro 4

Thông số kỹ thuật Isuzu 1 tấn NMR77EE4, satxi ngắn Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3,5 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU NPR85KE4-C035 Call

Isuzu 3,5 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU NPR85KE4-C035

Isuzu 3,5 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU NPR85KE4-C035

Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng bạt, Euro 4 - ISUZU NMR85HE4-C019 Call

Isuzu 1,9 tấn thùng bạt, Euro 4 - ISUZU NMR85HE4-C019

Isuzu 1,9 tấn thùng bạt, Euro 4 - ISUZU NMR85HE4-C019

Vui lòng gọi
Isuzu 1 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK105 Call

Isuzu 1 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK105

Isuzu 1 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK105

Vui lòng gọi
Isuzu 2,8 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-MP280 Call

Isuzu 2,8 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-MP280

Isuzu 2,8 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-MP280

Vui lòng gọi
Isuzu 1,79 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK179 Call

Isuzu 1,79 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK179

Isuzu 1,79 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK179

Vui lòng gọi
Isuzu 2,35 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK235 Call

Isuzu 2,35 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK235

Isuzu 2,35 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4/KCV-TK235

Vui lòng gọi
Isuzu 2,7 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-TK270 Call

Isuzu 2,7 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-TK270

Isuzu 2,7 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77HE4/KCV-TK270

Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu QKR77HE4KCV-TK1990 Call

Isuzu 1,9 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu QKR77HE4KCV-TK1990

Isuzu 1,9 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu QKR77HE4KCV-TK1990

Vui lòng gọi
Isuzu 5 tấn thùng kín thùng dài 6,2 mét Euro 4 - Isuzu NQR75ME4 - V053 Call

Isuzu 5 tấn thùng kín thùng dài 6,2 mét Euro 4 - Isuzu NQR75ME4 - V053

Isuzu 5 tấn thùng kín thùng dài 6,2 mét Euro 4 - Isuzu NQR75ME4 - V053

Vui lòng gọi
Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NPR85KE4 - V035 Call

Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NPR85KE4 - V035

Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NPR85KE4 - V035

Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018 Call

Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018

Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018

Vui lòng gọi
Isuzu 5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NQR75LE4 - V054 Call

Isuzu 5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NQR75LE4 - V054

Isuzu 5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NQR75LE4 - V054

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150 Call

Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150

Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150

Vui lòng gọi
Isuzu 6 tấn thùng bạt thùng dài 6,6 mét Euro 4 - FRR90NE4-C062 Call

Isuzu 6 tấn thùng bạt thùng dài 6,6 mét Euro 4 - FRR90NE4-C062

Isuzu 6 tấn thùng bạt thùng dài 6,6 mét Euro 4 - FRR90NE4-C062

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145 Call

Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145

Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145

Vui lòng gọi
Isuzu 6 tấn thùng kín thùng dài 6,5 mét Euro 4 - FRR90NE4-V061 Call

Isuzu 6 tấn thùng kín thùng dài 6,5 mét Euro 4 - FRR90NE4-V061

Isuzu 6 tấn thùng kín thùng dài 6,5 mét Euro 4 - FRR90NE4-V061

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng ngắn 7,3 mét Euro 4 - FVR34QE4-C081 Call

Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng ngắn 7,3 mét Euro 4 - FVR34QE4-C081

Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng ngắn 7,3 mét Euro 4 - FVR34QE4-C081

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng siêu dài 8,17 mét Euro 4 - FVR34SE4-C081 Call

Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng siêu dài 8,17 mét Euro 4 - FVR34SE4-C081

Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng siêu dài 8,17 mét Euro 4 - FVR34SE4-C081

Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4 Call

Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4

Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 5 tấn ngắn NQR75L Euro 4 Call

Isuzu 5 tấn ngắn NQR75L Euro 4

Isuzu 5 tấn ngắn NQR75L Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM

Thống kê

  • Đang online 128
  • Hôm nay 2,112
  • Hôm qua 2,995
  • Trong tuần 10,793
  • Trong tháng 45,313
  • Tổng cộng 798,343

Top

   (0)