Xe tải Isuzu Euro 4

mỗi trang
Isuzu 5 tấn thùng kín thùng dài 6,2 mét Euro 4 - Isuzu NQR75ME4 - V053 Call

Isuzu 5 tấn thùng kín thùng dài 6,2 mét Euro 4 - Isuzu NQR75ME4 - V053

Isuzu 5 tấn thùng kín thùng dài 6,2 mét Euro 4 - Isuzu NQR75ME4 - V053

Vui lòng gọi
Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NPR85KE4 - V035 Call

Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NPR85KE4 - V035

Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NPR85KE4 - V035

Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018 Call

Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018

Isuzu 1,9 tấn thùng kín NMR85H Euro 4 - Isuzu NMR85HE4 - V018

Vui lòng gọi
Isuzu 5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NQR75LE4 - V054 Call

Isuzu 5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NQR75LE4 - V054

Isuzu 5 tấn thùng kín Euro 4 - Isuzu NQR75LE4 - V054

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150 Call

Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150

Isuzu 3 chân thùng mui bạt thùng ngắn 7,6 mét Euro 4 - FVM34TE4-C150

Vui lòng gọi
Isuzu 6 tấn thùng bạt thùng dài 6,6 mét Euro 4 - FRR90NE4-C062 Call

Isuzu 6 tấn thùng bạt thùng dài 6,6 mét Euro 4 - FRR90NE4-C062

Isuzu 6 tấn thùng bạt thùng dài 6,6 mét Euro 4 - FRR90NE4-C062

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145 Call

Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145

Isuzu 3 chân FVM34W thùng bạt thùng siêu dài 9,2 met Euro 4 - FVM34WE4-C145

Vui lòng gọi
Isuzu 6 tấn thùng kín thùng dài 6,5 mét Euro 4 - FRR90NE4-V061 Call

Isuzu 6 tấn thùng kín thùng dài 6,5 mét Euro 4 - FRR90NE4-V061

Isuzu 6 tấn thùng kín thùng dài 6,5 mét Euro 4 - FRR90NE4-V061

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng ngắn 7,3 mét Euro 4 - FVR34QE4-C081 Call

Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng ngắn 7,3 mét Euro 4 - FVR34QE4-C081

Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng ngắn 7,3 mét Euro 4 - FVR34QE4-C081

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng siêu dài 8,17 mét Euro 4 - FVR34SE4-C081 Call

Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng siêu dài 8,17 mét Euro 4 - FVR34SE4-C081

Isuzu 8 tấn thùng mui bạt thùng siêu dài 8,17 mét Euro 4 - FVR34SE4-C081

Vui lòng gọi
Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4 Call

Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4

Isuzu 1,9 tấn NMR85H Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 5 tấn ngắn NQR75L Euro 4 Call

Isuzu 5 tấn ngắn NQR75L Euro 4

Isuzu 5 tấn ngắn NQR75L Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3,5 tấn NPR85K Euro 4 Call

Isuzu 3,5 tấn NPR85K Euro 4

Isuzu 3,5 tấn NPR85K Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 5 tấn NQR75M, thùng dài 6,2 mét Euro 4 Call

Isuzu 5 tấn NQR75M, thùng dài 6,2 mét Euro 4

Isuzu 5 tấn NQR75M, thùng dài 6,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 2,15 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-C021 Call

Isuzu 2,15 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-C021

Isuzu 2,15 tấn thùng bạt Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-C021

Vui lòng gọi
Isuzu 2,05 tấn thùng kín Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-V020 Call

Isuzu 2,05 tấn thùng kín Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-V020

Isuzu 2,05 tấn thùng kín Euro 4, thùng dài 4,3 mét - ISUZU QKR77HE4-V020

Vui lòng gọi
Isuzu 2,4 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-V022 Call

Isuzu 2,4 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-V022

Isuzu 2,4 tấn thùng kín Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-V022

Vui lòng gọi
Isuzu 2,4 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-C023 Call

Isuzu 2,4 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-C023

Isuzu 2,4 tấn thùng bạt Euro 4 - ISUZU QKR77FE4-C023

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân siêu dài FVM34W Euro 4 - Isuzu FVM34WE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân siêu dài FVM34W Euro 4 - Isuzu FVM34WE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân siêu dài FVM34W Euro 4 - Isuzu FVM34WE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn FVR34Q Euro 4 thùng dài 7,6 mét - Isuzu FVR34QE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn FVR34Q Euro 4 thùng dài 7,6 mét - Isuzu FVR34QE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn FVR34Q Euro 4 thùng dài 7,6 mét - Isuzu FVR34QE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn siêu dài FVR34S Euro 4 - Isuzu FVR34SE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn siêu dài FVR34S Euro 4 - Isuzu FVR34SE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn siêu dài FVR34S Euro 4 - Isuzu FVR34SE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 6 tấn FRR90N Euro 4 - Isuzu FRR90NE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 6 tấn FRR90N Euro 4 - Isuzu FRR90NE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 6 tấn FRR90N Euro 4 - Isuzu FRR90NE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn ngắn FVR34L Euro 4 - Isuzu FVR34LE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn ngắn FVR34L Euro 4 - Isuzu FVR34LE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 8 tấn ngắn FVR34L Euro 4 - Isuzu FVR34LE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân ngắn FVM34T Euro 4 - Isuzu FVM34TE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân ngắn FVM34T Euro 4 - Isuzu FVM34TE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật isuzu 3 chân ngắn FVM34T Euro 4 - Isuzu FVM34TE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật Isuzu QKRR5H Euro 4 - Isuzu QKR77HE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật Isuzu QKRR5H Euro 4 - Isuzu QKR77HE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật Isuzu QKRR5H Euro 4 - Isuzu QKR77HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật Isuzu QKR55F Euro 4 - Isuzu QKR77FE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật Isuzu QKR55F Euro 4 - Isuzu QKR77FE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật Isuzu QKR55F Euro 4 - Isuzu QKR77FE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn FVR34Q chở thức ăn gia súc, chở cám, thùng dài 5,4 mét, tải 7,4 tấn Euro 4 Call

Isuzu 8 tấn FVR34Q chở thức ăn gia súc, chở cám, thùng dài 5,4 mét, tải 7,4 tấn Euro 4

Isuzu 8 tấn FVR34Q chở thức ăn gia súc, chở cám, thùng dài 5,4 mét, tải 7,4 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34T thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 14,75 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn FVR34Q chở gia súc, chở lợn thùng dài 7 mét Euro 4 Call

Isuzu 8 tấn FVR34Q chở gia súc, chở lợn thùng dài 7 mét Euro 4

Isuzu 8 tấn FVR34Q chở gia súc, chở lợn thùng dài 7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4 Call

Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4

Isuzu 3 chân FVM34W chở mô tô xe máy thùng cao 4 mét, dài 9,53 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 6 tấn FRR90N chở lợn, chở gia súc, tải 5 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4 Call

Isuzu 6 tấn FRR90N chở lợn, chở gia súc, tải 5 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Isuzu 6 tấn FRR90N chở lợn, chở gia súc, tải 5 tấn, thùng dài 6,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55F thùng lửng tải 1,15 tấn, thùng dài 3,57 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55F thùng lửng tải 1,15 tấn, thùng dài 3,57 mét Euro 4

Isuzu QKR55F thùng lửng tải 1,15 tấn, thùng dài 3,57 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55F thùng lửng nâng tải từ 1,4 tấn lên 2,495 tấn thùng dài 3,57 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55F thùng lửng nâng tải từ 1,4 tấn lên 2,495 tấn thùng dài 3,57 mét Euro 4

Isuzu QKR55F thùng lửng nâng tải từ 1,4 tấn lên 2,495 tấn thùng dài 3,57 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55F thùng kín tải 1,05 tấn, thùng dài 3,56 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55F thùng kín tải 1,05 tấn, thùng dài 3,56 mét Euro 4

Isuzu QKR55F thùng kín tải 1,05 tấn, thùng dài 3,56 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55F thùng mui bạt tải 1,15 tấn, thùng dài 3,55 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55F thùng mui bạt tải 1,15 tấn, thùng dài 3,55 mét Euro 4

Isuzu QKR55F thùng mui bạt tải 1,15 tấn, thùng dài 3,55 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR55H thùng kín tải 2,05 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4 Call

Isuzu QKR55H thùng kín tải 2,05 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Isuzu QKR55H thùng kín tải 2,05 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM

Thống kê

  • Đang online 4
  • Hôm nay 765
  • Hôm qua 3,187
  • Trong tuần 7,486
  • Trong tháng 30,614
  • Tổng cộng 378,962

Top

   (0)