Xe tải Isuzu Euro 4

mỗi trang
Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34WE4, tải 13,1 tấn, thùng dài 9m1 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34WE4, tải 13,1 tấn, thùng dài 9m1 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34WE4, tải 13,1 tấn, thùng dài 9m1 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34TE4, tải 13,7 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34TE4, tải 13,7 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVM34TE4, tải 13,7 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34SE4, tải 7,9 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34SE4, tải 7,9 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34SE4, tải 7,9 tấn, thùng dài 7m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34QE4, tải 7,7 tấn, thùng dài 6m9 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34QE4, tải 7,7 tấn, thùng dài 6m9 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FVR34QE4, tải 7,7 tấn, thùng dài 6m9 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền FRR90NE4, tải 5,85 tấn, thùng dài 6m5 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền FRR90NE4, tải 5,85 tấn, thùng dài 6m5 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền FRR90NE4, tải 5,85 tấn, thùng dài 6m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75ME4, tải 5,3 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75ME4, tải 5,3 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75ME4, tải 5,3 tấn, thùng dài 6m2 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75LE4, thùng dài 5m6, tải 5,35 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75LE4, thùng dài 5m6, tải 5,35 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền NQR75LE4, thùng dài 5m6, tải 5,35 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền NPR85KE4, tải 3,5 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền NPR85KE4, tải 3,5 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền NPR85KE4, tải 3,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 2,5 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 2,5 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 2,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 1,9 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 1,9 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77HE4, tải 1,9 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77FE4, tải 1,5 tấn Euro 4 Call

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77FE4, tải 1,5 tấn Euro 4

Thùng đông lạnh Auto Quyền QKR77FE4, tải 1,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3 chân FVM34WE4 Euro 4 tải 15 tấn, thùng dài 9m5 giá siêu rẻ Call

Isuzu 3 chân FVM34WE4 Euro 4 tải 15 tấn, thùng dài 9m5 giá siêu rẻ

Isuzu 3 chân FVM34WE4 Euro 4 tải 15 tấn, thùng dài 9m5 giá siêu rẻ

Vui lòng gọi
Isuzu 3,5 tấn chở gia cầm NPR85KE4 Euro 4, giá siêu rẻ Call

Isuzu 3,5 tấn chở gia cầm NPR85KE4 Euro 4, giá siêu rẻ

Isuzu 3,5 tấn chở gia cầm NPR85KE4 Euro 4, giá siêu rẻ

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng dài 9m8 giá rẻ nhất thị trường - ISUZU FVR34UE4 Call

Isuzu 8 tấn thùng dài 9m8 giá rẻ nhất thị trường - ISUZU FVR34UE4

Isuzu 8 tấn thùng dài 9m8 giá rẻ nhất thị trường - ISUZU FVR34UE4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu QKR77HE4A 2019 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu QKR77HE4A 2019 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu QKR77HE4A 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu QKR77FE4A 2019 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu QKR77FE4A 2019 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Isuzu QKR77FE4A 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4 Call

Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4

Isuzu 3,5 tấn thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 3,5 tấn thùng bạt Euro 4 Call

Isuzu 3,5 tấn thùng bạt Euro 4

Isuzu 3,5 tấn thùng bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng bạt Isuzu NQR75ME4 Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng bạt Isuzu NQR75ME4 Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng bạt Isuzu NQR75ME4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng kín Isuzu NQR75ME4 dài 6,2 mét Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng kín Isuzu NQR75ME4 dài 6,2 mét Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng kín Isuzu NQR75ME4 dài 6,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân Isuzu FVM34WE4 Euro 4 Call

Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân Isuzu FVM34WE4 Euro 4

Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân Isuzu FVM34WE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín gắn bửng nâng tải 1,35 tấn Isuzu QKR77FE4 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín gắn bửng nâng tải 1,35 tấn Isuzu QKR77FE4 Euro 4

Xe tải thùng kín gắn bửng nâng tải 1,35 tấn Isuzu QKR77FE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc phun nước 8,5 m3 ISUZU FVR34LE4 Euro 4 Call

Xe xi téc phun nước 8,5 m3 ISUZU FVR34LE4 Euro 4

Xe xi téc phun nước 8,5 m3 ISUZU FVR34LE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh tải 1,9 tấn ISUZU QKR77HE4 Euro 4 Call

Xe đông lạnh tải 1,9 tấn ISUZU QKR77HE4 Euro 4

Xe đông lạnh tải 1,9 tấn ISUZU QKR77HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân ISUZU FVM34WE4, tải 11 tấn Euro 4 Call

Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân ISUZU FVM34WE4, tải 11 tấn Euro 4

Xe chở lợn, chở gia súc 3 chân ISUZU FVM34WE4, tải 11 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật cabin satxi loại siêu ngắn Isuzu FRR90HE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật cabin satxi loại siêu ngắn Isuzu FRR90HE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật cabin satxi loại siêu ngắn Isuzu FRR90HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi tải 6 tấn, loại ngắn Isuzu FRR90LE4 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi tải 6 tấn, loại ngắn Isuzu FRR90LE4 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi tải 6 tấn, loại ngắn Isuzu FRR90LE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 6 tấn thùng bạt gắn bửng nâng hạ FRR90NE4 Euro 4 Call

Isuzu 6 tấn thùng bạt gắn bửng nâng hạ FRR90NE4 Euro 4

Isuzu 6 tấn thùng bạt gắn bửng nâng hạ FRR90NE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4 Call

Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4

Isuzu 15 tấn thùng kin FVM34WE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng kín FVR34QE4, thùng dài 7,4 mét Euro 4 Call

Isuzu 8 tấn thùng kín FVR34QE4, thùng dài 7,4 mét Euro 4

Isuzu 8 tấn thùng kín FVR34QE4, thùng dài 7,4 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben Isuzu 1,8 tấn QKR77FE4 Euro 4 Call

Xe ben Isuzu 1,8 tấn QKR77FE4 Euro 4

Xe ben Isuzu 1,8 tấn QKR77FE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4 Call

Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4

Isuzu 1,99 tấn thùng lửng NMR85HE4 Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu 1,49 tấn QKR77FE4 thùng bạt gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu 2,25 tấn QKR77HE4 thùng lửng gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu 8 tấn thùng lửng FVR34SE4, thùng dài 8,25 mét Euro 4 Call

Isuzu 8 tấn thùng lửng FVR34SE4, thùng dài 8,25 mét Euro 4

Isuzu 8 tấn thùng lửng FVR34SE4, thùng dài 8,25 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Isuzu QKR77FE4 2,2 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ Euro 4 Call

Isuzu QKR77FE4 2,2 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ Euro 4

Isuzu QKR77FE4 2,2 tấn thùng kín gắn bửng nâng hạ Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 216
  • Hôm nay 1,533
  • Hôm qua 1,883
  • Trong tuần 1,533
  • Trong tháng 59,574
  • Tổng cộng 1,769,819

Top

   (0)