Xe tải JAC Euro 4

mỗi trang
Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng bạt dài 9m6 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4

Xe tải JAC A5 nhập khẩu Thùng kín dài 9m5 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4

Xe tải JAC Cabin kép N900 tải 9,1 tấn thùng dài 6,7m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4 Call

Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4

Xe tải JAC N800 Cabin kép 8 tấn thùng dài 7,6m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 thùng kín tải 6,45 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 thùng bạt tải 6,5 tấn, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng lửng cabin kép tải 6,7 tấn, thùng dài 6,3m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng kín cabin kép tải 6,4 tấn, thùng dài 6,21m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4

JAC N650 PLus thùng bạt cabin kép tải 6,6 tấn, thùng dài 6,2m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4 Call

JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

JAC N650 Thùng kín gắn bửng nâng hạ tải 6,2t, thùng dài 5,25m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4 Call

Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4

Thông số xe JAC N200 thùng bạt tải 1990 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC N200 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4 Call

Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4

Xe tập lái 3,5 tấn JAC 1030/H350 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019 Call

Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019

Jac 6,5 tấn thùng kín Euro 4 - Jac 1081 2019

Vui lòng gọi
Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019 Call

Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019

Jac 6,5 tấn thùng bạt Euro 4 - Jac 1081 2019

Vui lòng gọi
Xe Jac 16 chỗ Euro 4 -  Jac SUNRAY-V6 Call

Xe Jac 16 chỗ Euro 4 - Jac SUNRAY-V6

Xe Jac 16 chỗ Euro 4 - Jac SUNRAY-V6

Vui lòng gọi
Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4 Call

Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4

Jac N350 3,5 tấn thùng kín, thùng dài 4,26m Euro 4

Vui lòng gọi
Ben 3,5 tấn Jac B350 Euro 4, máy 117 Ps, giá hạt dẻ Call

Ben 3,5 tấn Jac B350 Euro 4, máy 117 Ps, giá hạt dẻ

Ben 3,5 tấn Jac B350 Euro 4, máy 117 Ps, giá hạt dẻ

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1081 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1081 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1081 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải 5 tấn thùng bạt JAC 1048, thùng dài 4,2 mét Euro 4 Call

Xe tải 5 tấn thùng bạt JAC 1048, thùng dài 4,2 mét Euro 4

Xe tải 5 tấn thùng bạt JAC 1048, thùng dài 4,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1047 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1047 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1047 Euro 4

Vui lòng gọi
Jac 1,5 tấn thùng mui bạt Euro 4 Call

Jac 1,5 tấn thùng mui bạt Euro 4

Jac 1,5 tấn thùng mui bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1048 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1048 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1048 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1030 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1030 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1030 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 990 Kg thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X99 TB Call

Xe tải JAC 990 Kg thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X99 TB

Xe tải JAC 990 Kg thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X99 TB

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,5 tấn thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X150 TB Call

Xe tải JAC 1,5 tấn thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X150 TB

Xe tải JAC 1,5 tấn thùng bạt Euro 4 - JAC 1025/X150 TB

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,25 tấn thùng lửng Euro 4 - JAC 1025/X125 TL Call

Xe tải JAC 1,25 tấn thùng lửng Euro 4 - JAC 1025/X125 TL

Xe tải JAC 1,25 tấn thùng lửng Euro 4 - JAC 1025/X125 TL

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 990 Kg thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X99 TK Call

Xe tải JAC 990 Kg thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X99 TK

Xe tải JAC 990 Kg thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X99 TK

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,25 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X125 TK Call

Xe tải JAC 1,25 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X125 TK

Xe tải JAC 1,25 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X125 TK

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,5 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X150 TK Call

Xe tải JAC 1,5 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X150 TK

Xe tải JAC 1,5 tấn thùng kín Euro 4 - JAC 1025/X150 TK

Vui lòng gọi
JAC 1,25 tấn thùng mui bạt Euro 4 - JAC 1025/X125TB Call

JAC 1,25 tấn thùng mui bạt Euro 4 - JAC 1025/X125TB

JAC 1,25 tấn thùng mui bạt Euro 4 - JAC 1025/X125TB

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1025 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1025 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi JAC 1025 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải JAC 1,25 tấn tiêu chuẩn khí thải Euro 4 - Giá hạt dẻ Call

Xe tải JAC 1,25 tấn tiêu chuẩn khí thải Euro 4 - Giá hạt dẻ

Xe tải JAC 1,25 tấn tiêu chuẩn khí thải Euro 4 - Giá hạt dẻ

Vui lòng gọi
Xe tải thùng JAC 1.5 tấn euro 4 Call

Xe tải thùng JAC 1.5 tấn euro 4

Xe tải thùng JAC 1.5 tấn euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng JAC 3.5 tấn euro 4 Call

Xe tải thùng JAC 3.5 tấn euro 4

Xe tải thùng JAC 3.5 tấn euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng JAC 4 chân euro 4 Call

Xe tải thùng JAC 4 chân euro 4

Xe tải thùng JAC 4 chân euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 26
  • Hôm nay 917
  • Hôm qua 5,432
  • Trong tuần 14,949
  • Trong tháng 53,366
  • Tổng cộng 2,246,319

Top

   (0)