Xe tải VEAM Euro 4

mỗi trang
Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5 Call

Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5

Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5

Vui lòng gọi
Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8 Call

Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8

Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8

Vui lòng gọi
Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4 Call

Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4

Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4 Call

Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4

Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét Call

Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét

Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét

Vui lòng gọi
Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB Call

Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB

Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4

Vui lòng gọi
VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4 Call

VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4

VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4 Call

Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4

Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4 Call

Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4

Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín Veam Star Euro 4 Call

Thùng kín Veam Star Euro 4

Thùng kín Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt Veam Star Euro 4 Call

Thùng bạt Veam Star Euro 4

Thùng bạt Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng lửng Veam Star Euro 4 Call

Thùng lửng Veam Star Euro 4

Thùng lửng Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng cánh dơi Veam Star Euro 4 Call

Xe tải thùng cánh dơi Veam Star Euro 4

Xe tải thùng cánh dơi Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 1 m3 Veam Star Euro 4 Call

Xe ben 1 m3 Veam Star Euro 4

Xe ben 1 m3 Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi xe Veam Star Euro 4 Call

Thông số cabin satxi xe Veam Star Euro 4

Thông số cabin satxi xe Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 3,5 tấn. thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4 Call

Xe tải thùng kín 3,5 tấn. thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Xe tải thùng kín 3,5 tấn. thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt 3,5 tấn, thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt 3,5 tấn, thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Xe tải thùng bạt 3,5 tấn, thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng lửng 3,5 tấn thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4 Call

Xe tải thùng lửng 3,5 tấn thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Xe tải thùng lửng 3,5 tấn thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng lửng 6,35 tấn, thùng dài 5,2 mét Veam VT651 Euro 4 Call

Xe tải thùng lửng 6,35 tấn, thùng dài 5,2 mét Veam VT651 Euro 4

Xe tải thùng lửng 6,35 tấn, thùng dài 5,2 mét Veam VT651 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4 Call

Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4

Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4 Call

Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4

Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4 Call

Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4

Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4

Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4 Call

Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4

Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Vui lòng gọi
Veam HD800 thùng lửng 2018, tải 8,1 tấn, thùng dài 4,88 mét Euro 4 Call

Veam HD800 thùng lửng 2018, tải 8,1 tấn, thùng dài 4,88 mét Euro 4

Veam HD800 thùng lửng 2018, tải 8,1 tấn, thùng dài 4,88 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Veam HD800 thùng kín 2018, tải 7,65 tấn, thùng cao 1,89 mét Euro 4 Call

Veam HD800 thùng kín 2018, tải 7,65 tấn, thùng cao 1,89 mét Euro 4

Veam HD800 thùng kín 2018, tải 7,65 tấn, thùng cao 1,89 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT950 thùng bạt, tải 9,3 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Veam VPT950 thùng bạt, tải 9,3 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Veam VPT950 thùng bạt, tải 9,3 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT700 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT700 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT700 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT450 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT450 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT450 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260-1, thùng dài 6,2 mét, máy isuzu 109 ps Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260-1, thùng dài 6,2 mét, máy isuzu 109 ps Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260-1, thùng dài 6,2 mét, máy isuzu 109 ps Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 46
  • Hôm nay 1,456
  • Hôm qua 1,543
  • Trong tuần 5,228
  • Trong tháng 41,386
  • Tổng cộng 1,450,459

Top

   (0)