Xe tải VEAM Euro 4

mỗi trang
Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4 Call

Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4

Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4 Call

Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4

Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4

Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4 Call

Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4

Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Vui lòng gọi
Veam HD800 thùng lửng 2018, tải 8,1 tấn, thùng dài 4,88 mét Euro 4 Call

Veam HD800 thùng lửng 2018, tải 8,1 tấn, thùng dài 4,88 mét Euro 4

Veam HD800 thùng lửng 2018, tải 8,1 tấn, thùng dài 4,88 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Veam HD800 thùng kín 2018, tải 7,65 tấn, thùng cao 1,89 mét Euro 4 Call

Veam HD800 thùng kín 2018, tải 7,65 tấn, thùng cao 1,89 mét Euro 4

Veam HD800 thùng kín 2018, tải 7,65 tấn, thùng cao 1,89 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT950 thùng bạt, tải 9,3 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4 Call

Veam VPT950 thùng bạt, tải 9,3 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Veam VPT950 thùng bạt, tải 9,3 tấn, thùng dài 7,6 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT700 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT700 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT700 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT450 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT450 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT450 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260-1, thùng dài 6,2 mét, máy isuzu 109 ps Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260-1, thùng dài 6,2 mét, máy isuzu 109 ps Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260-1, thùng dài 6,2 mét, máy isuzu 109 ps Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT950, tải 9,5 tấn Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT950, tải 9,5 tấn Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT950, tải 9,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT095 thùng mui bạt, tải 990 Kg Euro 4 Call

Veam VPT095 thùng mui bạt, tải 990 Kg Euro 4

Veam VPT095 thùng mui bạt, tải 990 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT095 thùng lửng, tải 990 Kg Euro 4 Call

Veam VPT095 thùng lửng, tải 990 Kg Euro 4

Veam VPT095 thùng lửng, tải 990 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4 Call

Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4

Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 8 tấn Hyundai Veam HD800, EURO 4 Call

Xe đông lạnh 8 tấn Hyundai Veam HD800, EURO 4

Xe đông lạnh 8 tấn Hyundai Veam HD800, EURO 4

Vui lòng gọi
xe tải veam vt150 thùng bạt, tải 1,5 tấn, thùng dài 3,75 mét, euro 4 Call

xe tải veam vt150 thùng bạt, tải 1,5 tấn, thùng dài 3,75 mét, euro 4

xe tải veam vt150 thùng bạt, tải 1,5 tấn, thùng dài 3,75 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam vt125 thùng kín, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4 Call

xe tải veam vt125 thùng kín, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4

xe tải veam vt125 thùng kín, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam vt125 thùng bạt, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4 Call

xe tải veam vt125 thùng bạt, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4

xe tải veam vt125 thùng bạt, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam vt200-1 thùng bạt, tải 2,0 tấn, thùng dài 4,35 mét, euro 4 Call

xe tải veam vt200-1 thùng bạt, tải 2,0 tấn, thùng dài 4,35 mét, euro 4

xe tải veam vt200-1 thùng bạt, tải 2,0 tấn, thùng dài 4,35 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe tải dưới 1 tấn Veam Star 850 Kg, Model 2017, euro 4 Call

xe tải dưới 1 tấn Veam Star 850 Kg, Model 2017, euro 4

xe tải dưới 1 tấn Veam Star 850 Kg, Model 2017, euro 4

Vui lòng gọi
veam hd800 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 6,6 tấn, thùng dài 4,4 mét, giá tốt, euro 4 Call

veam hd800 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 6,6 tấn, thùng dài 4,4 mét, giá tốt, euro 4

veam hd800 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 6,6 tấn, thùng dài 4,4 mét, giá tốt, euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 47 chỗ Veam Galaxy 48S, máy Hino 350 Ps, giá tốt euro 4 Call

Xe khách 47 chỗ Veam Galaxy 48S, máy Hino 350 Ps, giá tốt euro 4

Xe khách 47 chỗ Veam Galaxy 48S, máy Hino 350 Ps, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng kín veam vt700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4 Call

xe tải thùng kín veam vt700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4

xe tải thùng kín veam vt700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải mui bạt Veam VT700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4 Call

Xe tải mui bạt Veam VT700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4

Xe tải mui bạt Veam VT700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben Veam VB750-1, máy Hyundai D4DB, tải 7,2 tấn, giá tốt euro 4 Call

Xe ben Veam VB750-1, máy Hyundai D4DB, tải 7,2 tấn, giá tốt euro 4

Xe ben Veam VB750-1, máy Hyundai D4DB, tải 7,2 tấn, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng tải 6,9 tấn Veam Hyundai HD700 thùng kín euro 4 Call

xe nâng tải 6,9 tấn Veam Hyundai HD700 thùng kín euro 4

xe nâng tải 6,9 tấn Veam Hyundai HD700 thùng kín euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng tải 7,07 tấn Veam Hyundai HD700 thùng mui bạt euro 4 Call

xe nâng tải 7,07 tấn Veam Hyundai HD700 thùng mui bạt euro 4

xe nâng tải 7,07 tấn Veam Hyundai HD700 thùng mui bạt euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng tải 7,25 tấn Veam HD700 thùng lửng euro 4 Call

xe nâng tải 7,25 tấn Veam HD700 thùng lửng euro 4

xe nâng tải 7,25 tấn Veam HD700 thùng lửng euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng lửng VEAM VT260, máy Hyundai D4BH, tải trọng 1,95 tấn, thùng dài 6,1 mét euro 4 Call

xe tải thùng lửng VEAM VT260, máy Hyundai D4BH, tải trọng 1,95 tấn, thùng dài 6,1 mét euro 4

xe tải thùng lửng VEAM VT260, máy Hyundai D4BH, tải trọng 1,95 tấn, thùng dài 6,1 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam HD345 thùng bat, máy Hyundai D4BB, tải 1,75 tấn euro 4 Call

xe tải veam HD345 thùng bat, máy Hyundai D4BB, tải 1,75 tấn euro 4

xe tải veam HD345 thùng bat, máy Hyundai D4BB, tải 1,75 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng đầu chở máy Hyundai HD800, tải 7 tấn euro 4 Call

xe nâng đầu chở máy Hyundai HD800, tải 7 tấn euro 4

xe nâng đầu chở máy Hyundai HD800, tải 7 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng lửng Hyundai HD800  euro 4 Call

xe tải thùng lửng Hyundai HD800 euro 4

xe tải thùng lửng Hyundai HD800 euro 4

Vui lòng gọi
xe cứu hộ có sàn, xe kéo chở xe Hyundai HD800 euro 4 Call

xe cứu hộ có sàn, xe kéo chở xe Hyundai HD800 euro 4

xe cứu hộ có sàn, xe kéo chở xe Hyundai HD800 euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM

Thống kê

  • Đang online 116
  • Hôm nay 202
  • Hôm qua 1,566
  • Trong tuần 5,538
  • Trong tháng 40,831
  • Tổng cộng 981,414

Top

   (0)