Xe tải VEAM Euro 4

mỗi trang
Veam VPT095 thùng mui bạt, tải 990 Kg Euro 4 Call

Veam VPT095 thùng mui bạt, tải 990 Kg Euro 4

Veam VPT095 thùng mui bạt, tải 990 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT095 thùng lửng, tải 990 Kg Euro 4 Call

Veam VPT095 thùng lửng, tải 990 Kg Euro 4

Veam VPT095 thùng lửng, tải 990 Kg Euro 4

Vui lòng gọi
Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4 Call

Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4

Xe hút chất thải, xe hút bể phốt 6,85 tấn Veam Hyundai HD800, 6,22 m3, Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh 8 tấn Hyundai Veam HD800, EURO 4 Call

Xe đông lạnh 8 tấn Hyundai Veam HD800, EURO 4

Xe đông lạnh 8 tấn Hyundai Veam HD800, EURO 4

Vui lòng gọi
xe tải veam vt150 thùng bạt, tải 1,5 tấn, thùng dài 3,75 mét, euro 4 Call

xe tải veam vt150 thùng bạt, tải 1,5 tấn, thùng dài 3,75 mét, euro 4

xe tải veam vt150 thùng bạt, tải 1,5 tấn, thùng dài 3,75 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam vt125 thùng kín, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4 Call

xe tải veam vt125 thùng kín, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4

xe tải veam vt125 thùng kín, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam vt125 thùng bạt, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4 Call

xe tải veam vt125 thùng bạt, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4

xe tải veam vt125 thùng bạt, tải 1,25 tấn, thùng dài 3,6 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam vt200-1 thùng bạt, tải 2,0 tấn, thùng dài 4,35 mét, euro 4 Call

xe tải veam vt200-1 thùng bạt, tải 2,0 tấn, thùng dài 4,35 mét, euro 4

xe tải veam vt200-1 thùng bạt, tải 2,0 tấn, thùng dài 4,35 mét, euro 4

Vui lòng gọi
xe tải dưới 1 tấn Veam Star 850 Kg, Model 2017, euro 4 Call

xe tải dưới 1 tấn Veam Star 850 Kg, Model 2017, euro 4

xe tải dưới 1 tấn Veam Star 850 Kg, Model 2017, euro 4

Vui lòng gọi
veam hd800 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 6,6 tấn, thùng dài 4,4 mét, giá tốt, euro 4 Call

veam hd800 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 6,6 tấn, thùng dài 4,4 mét, giá tốt, euro 4

veam hd800 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt, tải 6,6 tấn, thùng dài 4,4 mét, giá tốt, euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 47 chỗ Veam Galaxy 48S, máy Hino 350 Ps, giá tốt euro 4 Call

Xe khách 47 chỗ Veam Galaxy 48S, máy Hino 350 Ps, giá tốt euro 4

Xe khách 47 chỗ Veam Galaxy 48S, máy Hino 350 Ps, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng kín veam vt700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4 Call

xe tải thùng kín veam vt700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4

xe tải thùng kín veam vt700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải mui bạt Veam VT700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4 Call

Xe tải mui bạt Veam VT700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4

Xe tải mui bạt Veam VT700, máy nissan, tải 6,2 tấn euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben Veam VB750-1, máy Hyundai D4DB, tải 7,2 tấn, giá tốt euro 4 Call

Xe ben Veam VB750-1, máy Hyundai D4DB, tải 7,2 tấn, giá tốt euro 4

Xe ben Veam VB750-1, máy Hyundai D4DB, tải 7,2 tấn, giá tốt euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng tải 6,9 tấn Veam Hyundai HD700 thùng kín euro 4 Call

xe nâng tải 6,9 tấn Veam Hyundai HD700 thùng kín euro 4

xe nâng tải 6,9 tấn Veam Hyundai HD700 thùng kín euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng tải 7,07 tấn Veam Hyundai HD700 thùng mui bạt euro 4 Call

xe nâng tải 7,07 tấn Veam Hyundai HD700 thùng mui bạt euro 4

xe nâng tải 7,07 tấn Veam Hyundai HD700 thùng mui bạt euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng tải 7,25 tấn Veam HD700 thùng lửng euro 4 Call

xe nâng tải 7,25 tấn Veam HD700 thùng lửng euro 4

xe nâng tải 7,25 tấn Veam HD700 thùng lửng euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng lửng VEAM VT260, máy Hyundai D4BH, tải trọng 1,95 tấn, thùng dài 6,1 mét euro 4 Call

xe tải thùng lửng VEAM VT260, máy Hyundai D4BH, tải trọng 1,95 tấn, thùng dài 6,1 mét euro 4

xe tải thùng lửng VEAM VT260, máy Hyundai D4BH, tải trọng 1,95 tấn, thùng dài 6,1 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam HD345 thùng bat, máy Hyundai D4BB, tải 1,75 tấn euro 4 Call

xe tải veam HD345 thùng bat, máy Hyundai D4BB, tải 1,75 tấn euro 4

xe tải veam HD345 thùng bat, máy Hyundai D4BB, tải 1,75 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe nâng đầu chở máy Hyundai HD800, tải 7 tấn euro 4 Call

xe nâng đầu chở máy Hyundai HD800, tải 7 tấn euro 4

xe nâng đầu chở máy Hyundai HD800, tải 7 tấn euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng lửng Hyundai HD800  euro 4 Call

xe tải thùng lửng Hyundai HD800 euro 4

xe tải thùng lửng Hyundai HD800 euro 4

Vui lòng gọi
xe cứu hộ có sàn, xe kéo chở xe Hyundai HD800 euro 4 Call

xe cứu hộ có sàn, xe kéo chở xe Hyundai HD800 euro 4

xe cứu hộ có sàn, xe kéo chở xe Hyundai HD800 euro 4

Vui lòng gọi
xe chở kính Hyundai HD800 euro 4 Call

xe chở kính Hyundai HD800 euro 4

xe chở kính Hyundai HD800 euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở thức ăn gia súc Hyundai HD800 euro 4 Call

Xe chở thức ăn gia súc Hyundai HD800 euro 4

Xe chở thức ăn gia súc Hyundai HD800 euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng kín veam vt201 tải 1,99 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4 Call

xe tải thùng kín veam vt201 tải 1,99 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4

xe tải thùng kín veam vt201 tải 1,99 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng kín veam vt350 tải 3,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4 Call

xe tải thùng kín veam vt350 tải 3,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4

xe tải thùng kín veam vt350 tải 3,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng kín veam vt255 tải 2,5 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4 Call

xe tải thùng kín veam vt255 tải 2,5 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4

xe tải thùng kín veam vt255 tải 2,5 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe ben veam vb350 tải 3,5 tấn thùng dài 3,2 mét euro 4 Call

xe ben veam vb350 tải 3,5 tấn thùng dài 3,2 mét euro 4

xe ben veam vb350 tải 3,5 tấn thùng dài 3,2 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng bạt veam vt255 tải 2,5 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4 Call

xe tải thùng bạt veam vt255 tải 2,5 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4

xe tải thùng bạt veam vt255 tải 2,5 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng bạt veam vt350 tải 3,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4 Call

xe tải thùng bạt veam vt350 tải 3,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4

xe tải thùng bạt veam vt350 tải 3,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng mui bạt vt201 tải 1,99 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4 Call

xe tải thùng mui bạt vt201 tải 1,99 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4

xe tải thùng mui bạt vt201 tải 1,99 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng kín veam vt250 tải 2,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4 Call

xe tải thùng kín veam vt250 tải 2,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4

xe tải thùng kín veam vt250 tải 2,5 tấn thùng dài 4,9 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng bạt veam vt100 tải 990 kg thùng dài 3,3 mét euro 4 Call

xe tải thùng bạt veam vt100 tải 990 kg thùng dài 3,3 mét euro 4

xe tải thùng bạt veam vt100 tải 990 kg thùng dài 3,3 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng kín veam vt200 tải 1,99 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4 Call

xe tải thùng kín veam vt200 tải 1,99 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4

xe tải thùng kín veam vt200 tải 1,99 tấn thùng dài 4,4 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe tải veam thùng kín vt150 tải 1,5 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4 Call

xe tải veam thùng kín vt150 tải 1,5 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4

xe tải veam thùng kín vt150 tải 1,5 tấn thùng dài 3,8 mét euro 4

Vui lòng gọi
xe ben veam vb653 tải 6,5 tấn euro 4 Call

xe ben veam vb653 tải 6,5 tấn euro 4

xe ben veam vb653 tải 6,5 tấn euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM

Thống kê

  • Đang online 48
  • Hôm nay 1,402
  • Hôm qua 1,203
  • Trong tuần 1,402
  • Trong tháng 29,065
  • Tổng cộng 466,582

Top

   (0)