Xe tải VEAM Euro 4

mỗi trang
Xe chở ô tô  Veam VPT880 MB-1 thùng dài 9m8 Euro 4 Call

Xe chở ô tô Veam VPT880 MB-1 thùng dài 9m8 Euro 4

Xe chở ô tô Veam VPT880 MB-1 thùng dài 9m8 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4 Call

Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4

Veam VPT930 thùng bạt, tải 9,35 tấn, thùng dài 7,6m, lốp 9.00-20 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4 Call

Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Thông số cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4 Call

Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4

Veam VPT950 thùng kín, mở 04 cửa hông, thùng dài 7m8, tải 8,55 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 3,5 tấn 2019 VEAM VPB350 Euro 4, giá siêu dẻ Call

Xe ben 3,5 tấn 2019 VEAM VPB350 Euro 4, giá siêu dẻ

Xe ben 3,5 tấn 2019 VEAM VPB350 Euro 4, giá siêu dẻ

Vui lòng gọi
Veam 3,5 tấn VPT350 thùng lửng dài 4m88 2019 Euro 4 Call

Veam 3,5 tấn VPT350 thùng lửng dài 4m88 2019 Euro 4

Veam 3,5 tấn VPT350 thùng lửng dài 4m88 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5 Call

Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5

Veam VPT880 thùng bạt Euro 4, tải 8 tấn, thùng dài 9m5

Vui lòng gọi
Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8 Call

Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8

Veam 9 tấn thùng kín VPT950 Euro 4, thùng dài 7m8

Vui lòng gọi
Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4 Call

Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4

Veam 3,5 tấn thùng kín dài 4m88 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4 Call

Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4

Veam VPT350 thùng bạt tải 3,5 tấn, thùng dài 4m88 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét Call

Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét

Veam VT260-2 thùng bạt bửng nâng 2019, tải 1,4 tấn Euro 4, thùng dài 6 mét

Vui lòng gọi
Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB Call

Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB

Veam 1,75t thùng dài 6,05m Euro 4 - Veam VT260-2 MB

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5t thùng dài 5,2m - Veam VPT350P

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam 3,5 tấn thùng dài 5m - Veam VPT350 Euro 4

Vui lòng gọi
VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4 Call

VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4

VEAM 8 tấn thùng dài 9m5 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4 Call

Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4

Xe téc xe bồn chở xăng 9 m3 Veam HD800 2019 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4 Call

Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4

Xe tải bán hàng lưu động Veam VPT095 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín Veam Star Euro 4 Call

Thùng kín Veam Star Euro 4

Thùng kín Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng bạt Veam Star Euro 4 Call

Thùng bạt Veam Star Euro 4

Thùng bạt Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng lửng Veam Star Euro 4 Call

Thùng lửng Veam Star Euro 4

Thùng lửng Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng cánh dơi Veam Star Euro 4 Call

Xe tải thùng cánh dơi Veam Star Euro 4

Xe tải thùng cánh dơi Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 1 m3 Veam Star Euro 4 Call

Xe ben 1 m3 Veam Star Euro 4

Xe ben 1 m3 Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số cabin satxi xe Veam Star Euro 4 Call

Thông số cabin satxi xe Veam Star Euro 4

Thông số cabin satxi xe Veam Star Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 3,5 tấn. thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4 Call

Xe tải thùng kín 3,5 tấn. thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Xe tải thùng kín 3,5 tấn. thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt 3,5 tấn, thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt 3,5 tấn, thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Xe tải thùng bạt 3,5 tấn, thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng lửng 3,5 tấn thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4 Call

Xe tải thùng lửng 3,5 tấn thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Xe tải thùng lửng 3,5 tấn thùng dài 6,1 mét Veam VT340S Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng lửng 6,35 tấn, thùng dài 5,2 mét Veam VT651 Euro 4 Call

Xe tải thùng lửng 6,35 tấn, thùng dài 5,2 mét Veam VT651 Euro 4

Xe tải thùng lửng 6,35 tấn, thùng dài 5,2 mét Veam VT651 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VT260TP Euro 4

Vui lòng gọi
Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4 Call

Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4

Xe chở rác Veam HD800, tải 5,25 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4 Call

Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4

Veam VPT 450 thùng bạt, tải 4,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4 Call

Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4

Xe ben 8,5 tấn Veam VPB900 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4

Veam VT260-1 thùng kín, tải 1,8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4 Call

Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4

Hyundai HD800 thùng kín gắn bửng nâng hạ, tải 7,6 tấn, thùng dài 5,06 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Veam VPT930 Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Veam VT260-1 thùng lửng, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Vui lòng gọi
Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4 Call

Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Veam VT260-1 thùng mui bạt, thùng dài 6,1 mét, máy isuzu Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 14
  • Hôm nay 397
  • Hôm qua 1,997
  • Trong tuần 7,466
  • Trong tháng 47,520
  • Tổng cộng 2,124,587

Top

   (0)