XE TẢI - XE BUS THACO EURO 4

mỗi trang
Thùng kín tải 8,25 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K11 Call

Thùng kín tải 8,25 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K11

Thùng kín tải 8,25 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K11

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 6,6 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K11 Call

Thùng kín tải 6,6 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K11

Thùng kín tải 6,6 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K11

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 6,1m tải 6,4 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K11 Call

Thùng kín dài 6,1m tải 6,4 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K11

Thùng kín dài 6,1m tải 6,4 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K11

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh tải 5,7 tấn dài 6,02m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-DL2 Call

Thùng đông lạnh tải 5,7 tấn dài 6,02m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-DL2

Thùng đông lạnh tải 5,7 tấn dài 6,02m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-DL2

Vui lòng gọi
Thùng kín xe 3 chân tải 13,3 tấn dài 9m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-CD1 Call

Thùng kín xe 3 chân tải 13,3 tấn dài 9m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-CD1

Thùng kín xe 3 chân tải 13,3 tấn dài 9m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-CD1

Vui lòng gọi
Xe cứu hộ kéo chỏ xe, sàn dài 5,63m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-CH1 Call

Xe cứu hộ kéo chỏ xe, sàn dài 5,63m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-CH1

Xe cứu hộ kéo chỏ xe, sàn dài 5,63m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-CH1

Vui lòng gọi
Thùng bạt 3 chân tải 14,2 tấn dài 9,1m 	MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-M91 Call

Thùng bạt 3 chân tải 14,2 tấn dài 9,1m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-M91

Thùng bạt 3 chân tải 14,2 tấn dài 9,1m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-M91

Vui lòng gọi
Thùng lửng dài 6,1m tải 6,75 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-L01 Call

Thùng lửng dài 6,1m tải 6,75 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-L01

Thùng lửng dài 6,1m tải 6,75 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 3,6m tải 1,99 tấn MITSUBISHI FUSO CANTER TF 4.99 FEA51CL4S-BO2 Call

Thùng kín dài 3,6m tải 1,99 tấn MITSUBISHI FUSO CANTER TF 4.99 FEA51CL4S-BO2

Thùng kín dài 3,6m tải 1,99 tấn MITSUBISHI FUSO CANTER TF 4.99 FEA51CL4S-BO2

Vui lòng gọi
Thùng lửng tải 8,6 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-L01 Call

Thùng lửng tải 8,6 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-L01

Thùng lửng tải 8,6 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-L01

Vui lòng gọi
Thùng lủng dài 6,82m tải 8,55 tấn MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-L01 Call

Thùng lủng dài 6,82m tải 8,55 tấn MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-L01

Thùng lủng dài 6,82m tải 8,55 tấn MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 8,05 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-K12 Call

Thùng kín tải 8,05 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-K12

Thùng kín tải 8,05 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-K12

Vui lòng gọi
Thùng lủng tải 6,9 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-L01 Call

Thùng lủng tải 6,9 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-L01

Thùng lủng tải 6,9 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 7,95 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K12 Call

Thùng kín tải 7,95 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K12

Thùng kín tải 7,95 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K12

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 5,25m tải 6,35 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K12 Call

Thùng kín dài 5,25m tải 6,35 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K12

Thùng kín dài 5,25m tải 6,35 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K12

Vui lòng gọi
Thùng bạt tải 8,3 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-M71 Call

Thùng bạt tải 8,3 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-M71

Thùng bạt tải 8,3 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-M71

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 6,2 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K12 Call

Thùng kín tải 6,2 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K12

Thùng kín tải 6,2 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K12

Vui lòng gọi
Thùng bạt tải 6,7 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-M51 Call

Thùng bạt tải 6,7 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-M51

Thùng bạt tải 6,7 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-M51

Vui lòng gọi
Thùng bạt tải 8,2 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-M71 Call

Thùng bạt tải 8,2 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-M71

Thùng bạt tải 8,2 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-M71

Vui lòng gọi
Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285 Call

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285

Vui lòng gọi
Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170 Call

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170

Vui lòng gọi
Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140 Call

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140

Vui lòng gọi
Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170 Call

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170

Thông số satxi MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170

Vui lòng gọi
Xe VAN 5 chỗ 	THACO TOWNER VAN-5S TV22A28R095 Call

Xe VAN 5 chỗ THACO TOWNER VAN-5S TV22A28R095

Xe VAN 5 chỗ THACO TOWNER VAN-5S TV22A28R095

Vui lòng gọi
Xe VAN 2 chỗ 	THACO TOWNER VAN-2S TV21A28R095 Call

Xe VAN 2 chỗ THACO TOWNER VAN-2S TV21A28R095

Xe VAN 2 chỗ THACO TOWNER VAN-2S TV21A28R095

Vui lòng gọi
Thông số satxi THACO TOWNER800 TN18A21R050 Call

Thông số satxi THACO TOWNER800 TN18A21R050

Thông số satxi THACO TOWNER800 TN18A21R050

Vui lòng gọi
Thông số satxi THACO TOWNER990 TN22A28R095 Call

Thông số satxi THACO TOWNER990 TN22A28R095

Thông số satxi THACO TOWNER990 TN22A28R095

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 2,05m tải 850 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-K01 Call

Thùng kín dài 2,05m tải 850 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-K01

Thùng kín dài 2,05m tải 850 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-K01

Vui lòng gọi
Thùng bạt dài 2,14m tải 900 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-M01 Call

Thùng bạt dài 2,14m tải 900 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-M01

Thùng bạt dài 2,14m tải 900 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-M01

Vui lòng gọi
Xe ben 750 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-BC1 Call

Xe ben 750 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-BC1

Xe ben 750 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-BC1

Vui lòng gọi
Thùng lủng dài 2,2m tải 990 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-L01 Call

Thùng lủng dài 2,2m tải 990 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-L01

Thùng lủng dài 2,2m tải 990 kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-L01

Vui lòng gọi
Thùng lủng tải 990 kg dài 2,5m THACO TOWNER990 TN22A28R095-L01 Call

Thùng lủng tải 990 kg dài 2,5m THACO TOWNER990 TN22A28R095-L01

Thùng lủng tải 990 kg dài 2,5m THACO TOWNER990 TN22A28R095-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 800 kg dài 2,6m THACO TOWNER990 TN22A28R095-K01 Call

Thùng kín tải 800 kg dài 2,6m THACO TOWNER990 TN22A28R095-K01

Thùng kín tải 800 kg dài 2,6m THACO TOWNER990 TN22A28R095-K01

Vui lòng gọi
Thùng bạt tải 900 kg dài 2,45m THACO TOWNER990 TN22A28R095-M01 Call

Thùng bạt tải 900 kg dài 2,45m THACO TOWNER990 TN22A28R095-M01

Thùng bạt tải 900 kg dài 2,45m THACO TOWNER990 TN22A28R095-M01

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 2,6m tải 800 kg THACO TOWNER990 TN22A28R095-K11 Call

Thùng kín dài 2,6m tải 800 kg THACO TOWNER990 TN22A28R095-K11

Thùng kín dài 2,6m tải 800 kg THACO TOWNER990 TN22A28R095-K11

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 2,05m tải 770 Kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-BH1 Call

Thùng kín dài 2,05m tải 770 Kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-BH1

Thùng kín dài 2,05m tải 770 Kg THACO TOWNER800 TN18A21R050-BH1

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 25
  • Hôm nay 1,385
  • Hôm qua 1,477
  • Trong tuần 6,008
  • Trong tháng 43,809
  • Tổng cộng 2,178,596

Top

   (0)