XE TẢI - XE BUS THACO EURO 4

mỗi trang
Xe tải thùng bạt 3,49 tấn thùng 4m3 FOTON M4 700 M470A34R148-M51 2020 Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt 3,49 tấn thùng 4m3 FOTON M4 700 M470A34R148-M51 2020 Euro 4

Xe tải thùng bạt 3,49 tấn thùng 4m3 FOTON M4 700 M470A34R148-M51 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
xe tải thùng bạt 1,9 tấn thùng 4m3 FOTON M4 490 M449A34R148-M51 2020 Euro 4 Call

xe tải thùng bạt 1,9 tấn thùng 4m3 FOTON M4 490 M449A34R148-M51 2020 Euro 4

xe tải thùng bạt 1,9 tấn thùng 4m3 FOTON M4 490 M449A34R148-M51 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín FOTON OLLIN490 M349A34R110-K11 Call

Thùng kín FOTON OLLIN490 M349A34R110-K11

Thùng kín FOTON OLLIN490 M349A34R110-K11

Vui lòng gọi
Thùng bạt FOTON OLLIN490 M349A34R110-M51 Call

Thùng bạt FOTON OLLIN490 M349A34R110-M51

Thùng bạt FOTON OLLIN490 M349A34R110-M51

Vui lòng gọi
Thùng lửng FOTON OLLIN490 M349A34R110-L01 Call

Thùng lửng FOTON OLLIN490 M349A34R110-L01

Thùng lửng FOTON OLLIN490 M349A34R110-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín FOTON OLLIN120 M312A45R130-K11 Call

Thùng kín FOTON OLLIN120 M312A45R130-K11

Thùng kín FOTON OLLIN120 M312A45R130-K11

Vui lòng gọi
Thùng bạt FOTON OLLIN120 M312A45R130-M71 Call

Thùng bạt FOTON OLLIN120 M312A45R130-M71

Thùng bạt FOTON OLLIN120 M312A45R130-M71

Vui lòng gọi
Thùng lửng FOTON OLLIN120 M312A45R130-L01 Call

Thùng lửng FOTON OLLIN120 M312A45R130-L01

Thùng lửng FOTON OLLIN120 M312A45R130-L01

Vui lòng gọi
Thông số satxi 3 chân siêu dài FOTON AUMAN C240L AC24B68N270 Call

Thông số satxi 3 chân siêu dài FOTON AUMAN C240L AC24B68N270

Thông số satxi 3 chân siêu dài FOTON AUMAN C240L AC24B68N270

Vui lòng gọi
Thùng bạt 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330-M91 Call

Thùng bạt 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330-M91

Thùng bạt 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330-M91

Vui lòng gọi
Thùng kín 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330-K72 Call

Thùng kín 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330-K72

Thùng kín 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330-K72

Vui lòng gọi
Thông số satxi FOTON M4 700 M470A34R148 Call

Thông số satxi FOTON M4 700 M470A34R148

Thông số satxi FOTON M4 700 M470A34R148

Vui lòng gọi
Thống số satxi FOTON M4 490 M449A34R148 Call

Thống số satxi FOTON M4 490 M449A34R148

Thống số satxi FOTON M4 490 M449A34R148

Vui lòng gọi
Thông số satxi 3 chân FOTON AUMAN C240 AC24A66N270 Call

Thông số satxi 3 chân FOTON AUMAN C240 AC24A66N270

Thông số satxi 3 chân FOTON AUMAN C240 AC24A66N270

Vui lòng gọi
Thống số satxi 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330 Call

Thống số satxi 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330

Thống số satxi 5 chân FOTON AUMAN EST C340 AC34A76U330

Vui lòng gọi
Thông số satxi 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330 Call

Thông số satxi 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330

Thông số satxi 4 chân FOTON AUMAN EST C300 AC30A76S330

Vui lòng gọi
Đầu kéo FOTON AUMAN EST FV400 AT24A40P400 Call

Đầu kéo FOTON AUMAN EST FV400 AT24A40P400

Đầu kéo FOTON AUMAN EST FV400 AT24A40P400

Vui lòng gọi
Thông số satxi FOTON AUMAN C240L AC24B68N270 2020 Euro 4 Call

Thông số satxi FOTON AUMAN C240L AC24B68N270 2020 Euro 4

Thông số satxi FOTON AUMAN C240L AC24B68N270 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Mini bus 16 chỗ IVECO DAILY Model 7,08m 2020 Euro 4 Call

Mini bus 16 chỗ IVECO DAILY Model 7,08m 2020 Euro 4

Mini bus 16 chỗ IVECO DAILY Model 7,08m 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Mini bus 16 chỗ IVECO DAILY 2020 Euro 4 Call

Mini bus 16 chỗ IVECO DAILY 2020 Euro 4

Mini bus 16 chỗ IVECO DAILY 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Mini bus 19 chỗ IVECO DAILY 2020 Euro 4 Call

Mini bus 19 chỗ IVECO DAILY 2020 Euro 4

Mini bus 19 chỗ IVECO DAILY 2020 Euro 4

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 8,25 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K11 Call

Thùng kín tải 8,25 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K11

Thùng kín tải 8,25 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K11

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 6,6 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K11 Call

Thùng kín tải 6,6 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K11

Thùng kín tải 6,6 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K11

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 6,1m tải 6,4 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K11 Call

Thùng kín dài 6,1m tải 6,4 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K11

Thùng kín dài 6,1m tải 6,4 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-K11

Vui lòng gọi
Thùng đông lạnh tải 5,7 tấn dài 6,02m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-DL2 Call

Thùng đông lạnh tải 5,7 tấn dài 6,02m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-DL2

Thùng đông lạnh tải 5,7 tấn dài 6,02m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-DL2

Vui lòng gọi
Thùng kín xe 3 chân tải 13,3 tấn dài 9m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-CD1 Call

Thùng kín xe 3 chân tải 13,3 tấn dài 9m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-CD1

Thùng kín xe 3 chân tải 13,3 tấn dài 9m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-CD1

Vui lòng gọi
Xe cứu hộ kéo chỏ xe, sàn dài 5,63m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-CH1 Call

Xe cứu hộ kéo chỏ xe, sàn dài 5,63m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-CH1

Xe cứu hộ kéo chỏ xe, sàn dài 5,63m MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-CH1

Vui lòng gọi
Thùng bạt 3 chân tải 14,2 tấn dài 9,1m 	MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-M91 Call

Thùng bạt 3 chân tải 14,2 tấn dài 9,1m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-M91

Thùng bạt 3 chân tải 14,2 tấn dài 9,1m MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285-M91

Vui lòng gọi
Thùng lửng dài 6,1m tải 6,75 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-L01 Call

Thùng lửng dài 6,1m tải 6,75 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-L01

Thùng lửng dài 6,1m tải 6,75 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140L FA11A43R140-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 3,6m tải 1,99 tấn MITSUBISHI FUSO CANTER TF 4.99 FEA51CL4S-BO2 Call

Thùng kín dài 3,6m tải 1,99 tấn MITSUBISHI FUSO CANTER TF 4.99 FEA51CL4S-BO2

Thùng kín dài 3,6m tải 1,99 tấn MITSUBISHI FUSO CANTER TF 4.99 FEA51CL4S-BO2

Vui lòng gọi
Thùng lửng tải 8,6 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-L01 Call

Thùng lửng tải 8,6 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-L01

Thùng lửng tải 8,6 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-L01

Vui lòng gọi
Thùng lủng dài 6,82m tải 8,55 tấn MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-L01 Call

Thùng lủng dài 6,82m tải 8,55 tấn MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-L01

Thùng lủng dài 6,82m tải 8,55 tấn MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 8,05 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-K12 Call

Thùng kín tải 8,05 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-K12

Thùng kín tải 8,05 tấn dài 6,1m MITSUBISHI FUSO FI 170 FI14A43R170-K12

Vui lòng gọi
Thùng lủng tải 6,9 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-L01 Call

Thùng lủng tải 6,9 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-L01

Thùng lủng tải 6,9 tấn dài 5,25m MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-L01

Vui lòng gọi
Thùng kín tải 7,95 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K12 Call

Thùng kín tải 7,95 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K12

Thùng kín tải 7,95 tấn dài 6,85m MITSUBISHI FUSO FI 170L FI14A48R170-K12

Vui lòng gọi
Thùng kín dài 5,25m tải 6,35 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K12 Call

Thùng kín dài 5,25m tải 6,35 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K12

Thùng kín dài 5,25m tải 6,35 tấn MITSUBISHI FUSO FA 140 FA11A38R140-K12

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 27
  • Hôm nay 918
  • Hôm qua 1,722
  • Trong tuần 2,640
  • Trong tháng 53,382
  • Tổng cộng 2,356,331

Top

   (0)