XE TẢI - XE BUS THACO EURO 4

mỗi trang
Xe chở gà, chở gia cầm THACO KIA FRONTIER K250 tải 2,5 tấn Euro 4 Call

Xe chở gà, chở gia cầm THACO KIA FRONTIER K250 tải 2,5 tấn Euro 4

Xe chở gà, chở gia cầm THACO KIA FRONTIER K250 tải 2,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe xi téc xe bồn 4 m3 lắp trên xe Thaco Foton Ollin 350 Euro 4 Call

Xe xi téc xe bồn 4 m3 lắp trên xe Thaco Foton Ollin 350 Euro 4

Xe xi téc xe bồn 4 m3 lắp trên xe Thaco Foton Ollin 350 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín 3,5 tấn Euro 4 Thaco Ollin345, thùng dài 3,7 mét Euro 4 Call

Xe tải thùng kín 3,5 tấn Euro 4 Thaco Ollin345, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Xe tải thùng kín 3,5 tấn Euro 4 Thaco Ollin345, thùng dài 3,7 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đầu kéo Thaco Foton Auman công suất 400 Ps Euro 4 Call

Xe đầu kéo Thaco Foton Auman công suất 400 Ps Euro 4

Xe đầu kéo Thaco Foton Auman công suất 400 Ps Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi 4 chân Thaco Foton Auman EST C300 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi 4 chân Thaco Foton Auman EST C300 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi 4 chân Thaco Foton Auman EST C300 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi dài Thaco Fuso FI 1317RL Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi dài Thaco Fuso FI 1317RL Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi dài Thaco Fuso FI 1317RL Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi ngắn Thaco Fuso FI 1317R  Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi ngắn Thaco Fuso FI 1317R Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi ngắn Thaco Fuso FI 1317R Euro 4

Vui lòng gọi
Xe đông lạnh Fuso Canter 4.99, tải 1,8 tấn Euro 4 Call

Xe đông lạnh Fuso Canter 4.99, tải 1,8 tấn Euro 4

Xe đông lạnh Fuso Canter 4.99, tải 1,8 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách thành phố Thaco TB89CT-W220E4 Euro 4 Call

Xe khách thành phố Thaco TB89CT-W220E4 Euro 4

Xe khách thành phố Thaco TB89CT-W220E4 Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton Ollin 700 thùng bạt Euro 4 Call

Thaco Foton Ollin 700 thùng bạt Euro 4

Thaco Foton Ollin 700 thùng bạt Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton Ollin 700 thùng kín Euro 4 Call

Thaco Foton Ollin 700 thùng kín Euro 4

Thaco Foton Ollin 700 thùng kín Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton Ollin 700 thùng lửng Euro 4 Call

Thaco Foton Ollin 700 thùng lửng Euro 4

Thaco Foton Ollin 700 thùng lửng Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Fuso Canter 6.5 thùng kín, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4 Call

Thaco Fuso Canter 6.5 thùng kín, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Thaco Fuso Canter 6.5 thùng kín, tải 3,5 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Fuso Canter 4.99 thùng kín, tải 2,1 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4 Call

Thaco Fuso Canter 4.99 thùng kín, tải 2,1 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Thaco Fuso Canter 4.99 thùng kín, tải 2,1 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Fuso Canter 4.99 thùng lửng, tải 2,3 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4 Call

Thaco Fuso Canter 4.99 thùng lửng, tải 2,3 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Thaco Fuso Canter 4.99 thùng lửng, tải 2,3 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Fuso Canter 4.99 thùng bạt, tải 2,1 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4 Call

Thaco Fuso Canter 4.99 thùng bạt, tải 2,1 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Thaco Fuso Canter 4.99 thùng bạt, tải 2,1 tấn, thùng dài 4,35 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Fuso Canter 6.5 thùng lửng, tải 3,5 tấn Euro 4 Call

Thaco Fuso Canter 6.5 thùng lửng, tải 3,5 tấn Euro 4

Thaco Fuso Canter 6.5 thùng lửng, tải 3,5 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton M4 350 thùng kín, tải 1,95 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Thaco Foton M4 350 thùng kín, tải 1,95 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Thaco Foton M4 350 thùng kín, tải 1,95 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton M4 600 thùng kín, tải 4,8 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Thaco Foton M4 600 thùng kín, tải 4,8 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Thaco Foton M4 600 thùng kín, tải 4,8 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton M4 350 thùng bạt, tải 1,95 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4 Call

Thaco Foton M4 350 thùng bạt, tải 1,95 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Thaco Foton M4 350 thùng bạt, tải 1,95 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Fuso Canter 6.5 thùng mui bạt, tải 3,4 tấn Euro 4 Call

Thaco Fuso Canter 6.5 thùng mui bạt, tải 3,4 tấn Euro 4

Thaco Fuso Canter 6.5 thùng mui bạt, tải 3,4 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco KIA Frontier K200 thùng kín tải 1,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4 Call

Thaco KIA Frontier K200 thùng kín tải 1,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Thaco KIA Frontier K200 thùng kín tải 1,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco KIA Frontier K200 thùng bạt tải 1,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4 Call

Thaco KIA Frontier K200 thùng bạt tải 1,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Thaco KIA Frontier K200 thùng bạt tải 1,5 tấn, thùng dài 3,2 mét Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton Auman C160 thùng kín, tải 9,05 tấn Euro 4 Call

Thaco Foton Auman C160 thùng kín, tải 9,05 tấn Euro 4

Thaco Foton Auman C160 thùng kín, tải 9,05 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton Auman C160 thùng bạt, tải 9,1 tấn Euro 4 Call

Thaco Foton Auman C160 thùng bạt, tải 9,1 tấn Euro 4

Thaco Foton Auman C160 thùng bạt, tải 9,1 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Thaco Foton Auman C160 thùng lửng, tải 9,4 tấn Euro 4 Call

Thaco Foton Auman C160 thùng lửng, tải 9,4 tấn Euro 4

Thaco Foton Auman C160 thùng lửng, tải 9,4 tấn Euro 4

Vui lòng gọi
Xe khách 29 chỗ Thaco TB79S - W170E4 Euro 4 Call

Xe khách 29 chỗ Thaco TB79S - W170E4 Euro 4

Xe khách 29 chỗ Thaco TB79S - W170E4 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng lửng Thaco Foton Ollin 720 Euro 4 Call

Xe tải thùng lửng Thaco Foton Ollin 720 Euro 4

Xe tải thùng lửng Thaco Foton Ollin 720 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín Thaco Foton Ollin 500 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín Thaco Foton Ollin 500 Euro 4

Xe tải thùng kín Thaco Foton Ollin 500 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng lửng Thaco Foton Ollin 500 Euro 4 Call

Xe tải thùng lửng Thaco Foton Ollin 500 Euro 4

Xe tải thùng lửng Thaco Foton Ollin 500 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt Thaco Foton Ollin 500 Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt Thaco Foton Ollin 500 Euro 4

Xe tải thùng bạt Thaco Foton Ollin 500 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng bạt Thaco Foton Ollin 720 Euro 4 Call

Xe tải thùng bạt Thaco Foton Ollin 720 Euro 4

Xe tải thùng bạt Thaco Foton Ollin 720 Euro 4

Vui lòng gọi
Xe tải thùng kín Thaco Foton Ollin 720 Euro 4 Call

Xe tải thùng kín Thaco Foton Ollin 720 Euro 4

Xe tải thùng kín Thaco Foton Ollin 720 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 600 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 600 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 600 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 350 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 350 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton M4 350 Euro 4

Vui lòng gọi
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton Auman C160 Euro 4 Call

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton Auman C160 Euro 4

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Thaco Foton Auman C160 Euro 4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268

CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC

Thống kê

  • Đang online 56
  • Hôm nay 240
  • Hôm qua 1,995
  • Trong tuần 6,888
  • Trong tháng 51,364
  • Tổng cộng 1,101,965

Top

   (0)